Search results: ramblas

Krijgt Brugge haar eigen Ramblas?

10 jun

Het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters kondigt het begin aan van een studie over een langere ondertunneling van de R30-ringweg, onder de Hoefijzerlaan. Deze zou nog voor het einde van dit jaar aanvatten. De studie kadert binnen het ‘fietsrelanceplan’ van de minister.

Dat de studie nu uitgevoerd zal worden, is een eerste stap in de goede richting. Het idee vond z’n oorsprong in 2012, en nu, tien jaar later, maakt het toch nog een kans. Ik hoop dat het idee dan ook effectief in uitvoer kan worden gebracht.

Toegangsweg

De Hoefijzerlaan is vandaag de toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaanweg doorkruist als een autostrade het ei van Brugge en is echt een doorn in het oog. De infrastructuur leggen we beter onder de grond, waardoor we bovengronds een groene brede laan kunnen creëren naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona. Dit zou de omgeving van ’t Zand meteen een nieuwe impuls kunnen geven.

De groen laan zou dienen als veilige, publieke ruimte waar de bruggelingen gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Bovendien krijgt de omgeving hiermee een enorme boost. Niet alleen wordt het er aangenaam vertoeven, maar het is ook goed voor de veiligheid, gezondheid, het klimaat en de leefbaarheid van de stad. Zo wordt het weefsel van het werelderfgoed hersteld.

Het is dus een betere besteding van onze ruimte waar elke Bruggeling beter van wordt.

Vier ingrepen

In afwachting van de resultaten van de studie, plant het Agentschap Wegen en Verkeer wél reeds vier ingrepen voor meer fietsveiligheid en -comfort langs de R30 in Brugge. Voor één van die vier ingrepen werd ondertussen ook al een vergunning verleend. De werken tussen ’t Zand en de bloedput starten na het zomerreces.

Ook de bushalte op de Hoefijzerlaan krijgt een make-over. De kerstvakantie zou het eindpunt van de werken moeten inluiden.

De drie andere ingrepen langs de R30 kaderen ook binnen het fietsrelanceplan.

  • Tussen Warandebrug en de Koolkerkse Steenweg
  • Tussen Kruispoort en Dampoort
  • Tussen Gentpoort en Katelijnepoort

Samen hangt aan deze vier ingrepen een kostenplaatje van 1,4 miljoen euro. Nadien kunnen we dan hopelijk werk maken van de langere ondertunneling van de R30-ringweg en een eigen Ramblas voor Brugge!

Hier vind je het krantenartikel.

Van Volcem zet Ramblas op agenda van bezoek minister Peeters

16 jun

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem legt de Brugse Ramblas terug op tafel bij bezoek van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De openbare ruimte van steden heeft een niet te onderschatten invloed op zijn inwoners. Daarom pleit Brugs schepen van Openbaar Domein en Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) al jaren voor een Brugse Ramblas. “Gisteren kreeg de stad Brugge het bezoek van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) om enkele Brugse dossiers te bespreken rond verkeersveiligheid. Een ideaal moment ook om de Brugse Ramblas opnieuw op de agenda te plaatsen”, legt Van Volcem uit.

Toegangsweg

De Hoefijzerlaan is vandaag de toegangsweg van Brugge. “Deze drukke vierbaanweg doorkruist als een autostrade het ei van Brugge. Onze inzichten zijn vandaag echter veranderd en de vierbaansweg is echt een doorn in het oog. De infrastructuur leggen we beter onder de grond, waardoor we bovengronds een groene brede laan kunnen creëren naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona. Dit zou de omgeving van ’t Zand meteen een nieuwe impuls kunnen geven”, vertelt de Brugse schepen voor Openbaar Domein.

“Een groene en veilige publieke ruimte is een plaats waar we in contact kunnen komen met elkaar. Het is beter voor onze gezondheid. Bovendien kan op die manier de parking ook nog worden uitgebreid. Zo wordt het weefsel van het werelderfgoed hersteld en kan het veiliger, groener en leefbaarder.

Het is dus een betere besteding van onze ruimte waar elke Bruggeling beter van wordt. Het is mogelijk, dus dan moeten we het doen”, besluit Van Volcem.

“Laten we nu de eerste stappen naar realisatie door technische studie te doen en te ijveren voor middelen in Vlaanderen.”

De grote plannen van Mercedes Van Volcem “Strand langs reitjes en Brugse Ramblas”

11 jan

Brugsch Handelsblad – Mercedes Van Volcem, de nieuwe schepen van Openbaar domein en Financiën, heeft grote plannen. Het meest opvallende is de aanleg van een stadsstrand langs de reitjes. Maar ze wil Brugge ook groener maken. “Een mooi park of pleintje maakt iedereen gelukkig.”

door Stefan Vankerkhoven

Pas als het beleidsprogramma uitgewerkt is, eind januari, kan financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) een meerjarenbegroting opstellen en een budget berekenen voor grote investeringen. Maar de nieuwbakken schepen van Financiën en Openbaar domein barst alvast van ambitie. “De waterkwaliteit moet verbeteren, zodat er kan gezwommen worden in de reitjes en er een stadsstrand kan gerealiseerd worden. Een gezellige chillzone langs het water, waar Bruggelingen in hun vrije tijd kunnen samenkomen, met houten ligzetels”, droomt Mercedes Van Volcem luidop. “Daarnaast moeten de vesten de mooiste tuinen van Brugge worden, met picknicktafels. En waarom geen permanent, houten wandelpad op het water van de Langerei? Het Katelijnepark kan dan weer opgewaardeerd worden tot vrijetijdseiland, tussen de toekomstige Cactus Club en de jachthaven.”

Meer groen

Meer groen in de binnenstad is voor Mercedes Van Volcem een belangrijk werkpunt. “Een mooi park, een pleintje, een zitbank of een fonteintje maken iedereen gelukkig. Ik wil investeren in die kleine geluksbrengers”, zegt ze. “Meer nog: ik wil de bevolking hierin betrekken. Ik wil de bewoners en de handelaars motiveren om zo veel mogelijk bloembakken op hun vensterbakken te plaatsen. Dat moet het vele beton en de kasseien in onze straten en pleinen opfleuren. Enigszins terecht kreeg ’t Zand de kritiek dat het een lelijke betonnen vlakte is. Om dezelfde reden heb ik de plannen voor de heraanleg van de Katelijnestraat teruggestuurd naar de Dienst Planning, met de vraag om meer groen te integreren in deze straat. Tegelijkertijd laat ik het idee onderzoeken om op diverse pleinen drinkwaterfonteintjes te installeren.”

“Ook mijn idee voor een Brugse versie van La Rambla de bekende wandelpromenade in Barcelona is nog niet opgedoekt”, gaat Mercedes voort. “De Hoefijzerlaan zou kunnen ondertunneld worden tot aan de Bloedput, zodat er een mooie wandelweg naar ’t Zand gecreëerd wordt. Met een extra parking langs de Bevrijdingslaan, ter hoogte van de Metro-site, die via shuttlebusjes bediend wordt. Dat staat in een studie van Vlaams minister Ben Weyts over de R30. We moeten dat dossier in de Vlaamse meerjarenbegroting krijgen.”

Mensen samenbrengen

De kersverse schepen wil gebruik maken van de subsidies die minister Joke Schauvliege ter beschikking stelt om van speelplaatsen in kleuterscholen groene zones te maken. Bovendien zou ze graag enkele tuinen, onder andere die van het Engels klooster en van het Sint-Andreasinstituut, openstellen voor het publiek. Voorts wenst ze een kiosk te plaatsen in het Graaf Visartpark én in elke deelgemeente een hondenloopweide in te richten. Van Volcem is ook van plan om de verjaardagen van een viertal stadsparken, waaronder het Astridpark en het Sebrechtspark, te vieren. “We mogen geen enkele kans laten voorbijgaan om mensen samen te brengen. Ik wil enkele vernieuwende elementen aanbrengen in elk park, het openbaar domein moet symbool staan van genieten en van vernieuwing.”

“Belangrijk is de uitbreiding van het Koning Albertpark, die gekoppeld is aan de uitbreiding van de ondergrondse parking ’t Zand. Het park zal verlengd worden tot aan de site van het VTI en met een voetgangers- en fietsersbrug verbonden worden met het Stationsplein. Of er nog een beeldengroep bij de waterpartij geplaatst zal worden? De stad overweegt om een wedstrijd voor jonge kunstenaars te organiseren.” Maar daar houden de plannen niet op. Van Volcem wil de 2.700straatlantaarns in de binnenstad voorzien van ledverlichting. “Mijn diensten maken een plan op om minder elektriciteit te verbruiken, waarbij de bestaande lampen vervangen worden. Het kost de stad niks: Eandis zal hierin investeren.”

Mercedes Van Volcem wil ook een boomfonds oprichten. “Telkens als een boom om een of andere reden gekapt wordt, moet er dankzij dit fonds elders een boom geplant worden. Overigens wil ik mijn diensten aanzetten om meer te communiceren over boomverjonging. Een betere communicatie voorkomt ergernis of misverstanden.” Zeebrugge

Mercedes Van Volcem staat tot slot te popelen om twee heikele dossiers op te lossen: de heraanleg van de Sint-Jorisstraat en de leefbaarheid van Zeebrugge. “Maar elementen buiten onze wil om vragen nog wat geduld”, bekent ze. “Wat de Sint- Jorisstraat betreft, is het wachten op een akkoord met De Lijn omtrent nieuwe busroutes. Ik heb er goede hoop op dat dit er snel komt, omdat de regio’s nu eigen streekvervoerplannen kunnen uittekenen. Voor Zeebrugge is het wachten op de definitieve goedkeuring van de nieuwe sluis. Het is moeilijk om in Zeebrugge te investeren, zolang er hierover geen duidelijkheid is. Misschien kunnen we wel al starten met een opwaardering van de strandwijk.”

De Brugse Ramblas

8 sep

Volgende week is het week van de ruimte in Brugge. Mercedes Van Volcem, fractieleider voor Open Vld en burgemeester-kandidaat in 2018, kijkt uit naar de week van de ruimte. Als voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing en als gewezen ondervoorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement volgt zij de Brugse Ruimtelijke Ordening op de voet.

Van 11 september tot 18 september is het in Brugge week van de ruimte. Stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening staan er centraal, thema’s die het klimaat van Brugge voor jaren zullen bepalen, aldus de liberale politica.  Het is aan de overheid om een ruimte te creëren waar mensen gelukkig zijn.  Kwaliteit staat voorop maar ook beleving, vlot en veilig verkeer, naast ruimte voor werk en wonen.

De openbare ruimte van steden heeft een niet te onderschatten invloed op de inwoners. We komen er in contact met elkaar, werken er aan onze gezondheid, nemen er tijd voor ons gezin of passeren er vluchtig wanneer we gaan werken. Ruimte gaat dus elke Bruggeling aan.”

Tijdens de week van de ruimte zal aan de hand van 6 stadsbeelden kennisgemaakt kunnen worden met de visie op Brugge. Stadsbeelden zijn de grote lijnen waarmee de ruimtelijke visie van de stad Brugge wordt vastgelegd voor de komende jaren. Aan stadsbeelden worden een aantal principes, hefboomlocaties en toekomstperspectieven gekoppeld. Op maandag 12 september vindt een stadsdebat plaats en zal gediscussieerd worden over de toekomst van het Brugs ruimtebeleid. Open VLD is alvast aanwezig. Hopelijk vele inwoners ook.

Veel te laat

Ook Mercedes Van Volcem en de andere liberale fractieleden zullen ideeën naar voor schuiven. Echter komt de week van de ruimte kennelijk te laat voor haar.

Van Volcem, “Het stadsbestuur is 4 jaar bezig en nu starten ze een studie die minimum 17 maand zal duren. Met andere woorden is de studie pas af als het nieuwe verkiezingen zijn en dan riskeren we dat al het werk voor niets was.”

Van Volcem wil dan ook dat de studie een studie wordt die over de partijgrenzen heen gaat, dusdanig het beleidsplan niet in de vuilnisbak belandt. Van Volcem vindt dat het stadsbestuur na vier jaar stilstand en achteruitgang veel te laat in gang is geschoten. Dit had in de eerste zes maanden moeten gebeuren. In de vorige legislatuur werd dit in 2012 uitgesteld omdat het nieuw bestuur dit zou doen. Alles lag klaar maar men heeft 4 jaar gewacht…

Beter laat dan nooit, besluit Van Volcem. We kijken met een positieve blik uit naar de week van de ruimte

Eerste voorstel: De Brugse Ramblas 

De Hoefijzerlaan is de toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaansweg doorkruist als een autostrade het ei van Brugge.  Dit is een doorn in het oog.  De infrastructuur leggen we  beter onder de grond en bovengronds creëren we een brede groene laan naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona. Dit zou de omgeving van ’t Zand een nieuwe impuls kunnen geven. Het stadsbestuur liet dit reeds eerder onderzoeken. Het is mogelijk, dus dan moeten we het doen!

 

De Brugse Ramblas: mijn voorstel sinds 2012

14 jan

httpv://youtu.be/uKfo0Gm9Zmo

Hoefijzerlaan: De Brugse Ramblas

17 jul

De Hoefijzerlaan wordt de tweede toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaansweg wegwerken en omvormen tot een brede groene laan naar het voorbeeld van de ramblas in Barcelona zou de omgeving van ’t Zand een nieuwe impuls kunnen geven.

httpv://youtu.be/uKfo0Gm9Zmo

Blauwe draad doorheen het Brugse bestuursakkoord

11 mrt

Optimisme, Vooruitgang en Leefbaarheid

De liberalen zijn terug van weggeweest in het college, en de Bruggeling zal dat geweten hebben. Na 6 jaar oppositie keert liberale kopvrouw Mercedes Van Volcem terug naar het schepencollege. Ze brengt Ann Soete met haar mee als tweede liberale schepen in Brugge. Later deze legislatuur zal Jasper Pillen overnemen.

De Open Vld – fractie levert twee sterke schepenposten: 

  • Mercedes Van Volcem: Schepen van openbaar domein (openbare werken, wegen, groen, begraafplaatsen en stadsreiniging) en financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.
  • Ann Soete: Schepen van burgerlijke stand, bevolking en onderwijs. 

Door de terugkeer van de liberalen zijn er opmerkelijke accenten gelegd in het bestuursakkoord. Liberale kopvrouw Van Volcem onderhandelde goed, en in goede samenwerking met de coalitiepartners wist ze het bestuursakkoord duidelijk blauw te kleuren.

We geven u alvast enkele zaken uit het bestuursakkoord mee, waar de liberalen in de campagne en aan de onderhandelingstafel voor gepleit hebben:

Een visie op ontspannen en leefbaarheid

1. Open Vld PLUS wil van Kanaaleilandvrijetijdseiland maken en heeft alles in zijn mars om een hub voor wonen, sport, groen en vrije tijd te worden. Brugge zal nu de mogelijkheden bekijken om een nieuwe functie aan het Kanaaleiland te geven via een RUP. (punt280) Cactus Muziekcentrum krijgt alvast de volle steun van schepen Van Volcem en de bouw voor hun nieuwe concertzaal op het Kanaaleiland zal ondersteund worden. (punt364).  

2. Het pleintjesplan dat Open Vld Brugge 2 jaar geleden voorstelde en uittekende komt er. Het ‘pleintjesplan’zal voor een inrichting van de vrije tijdszones en terrassen zorgen. We gaan na welk plein wat aankan en bespreken spreiding in tijd en het aantal evenementen per plein. (punt133)

3. Een lang strijdpunt van Open Vld PLUS was dan ook een nieuwe visie aangaande de terrassen. Open Vld PLUS haalt dit punt nu ook effectief binnen. We zullen nu een nieuwe visie uitwerken met een bijhorend terrasreglementper plein in de historische binnenstad. (punt 275)

4. De termijnen voor de toelating van de terrassenkunnen uitgebreid worden met 1 maand, indien dit gekoppeld wordt aan eenvormigheid. Buiten de stadsgezichten mogen de terrassen het ganse jaar blijven staan, mits dus diezelfde eenvormigheid.

5. Omdat we niet enkel iets willen geven aan zij die van terrasjes houden, denken we ook aan zij die ze uitbaten, wanneer wij genieten van het mooie weer. Daarom zullen we de terrastaks in de deelgemeenten halveren, en zo de horeca daar ondersteunen.

Open Vld PLUS wou in het bestuursakkoord de leefbaarheid voor de Bruggelingen vergroten. 

6. Daarom gaan we aan het station, kant centrum, zorgen om op korte termijn een veiligere oversteek van de R30 te voorzien. De heraanleg van de ring tussen de Unescorotonde en de Vaartdijkstraat willen we namelijk realiseren zonder verkeerslichten: dit kan door de bouw van een landschapsbrug voor fietsers en voetgangerster hoogte van het station.

7. Dit alles is belangrijk voor de verkeersveiligheid en duurzaamheidvan onze stad: zo creëren we een nieuwe groene ruimte aan het station en een vergroot Albertpark. We kiezen voor een architecturaal knappe toegangspoort tot de stad, zodat Brugge aantrekkelijk, leefbaar en ontspannend wordt.

8. Shop and GOonder het Zand wordt een feit. Hierdoor zullen we sneller bij de lokale handelaars kunnen binnenspringen. Ook voor wie de wagen dus nodig heeft.

Weg met de immobiliteit

Open Vld PLUS pleitte in de campagne ‘een nieuwe motor voor Brugge’ om Brugge terug te laten vooruit gaan. Mobiliteit was dan ook een blauw strijdpunt voor het bestuursakkoord.

9. De Katelijneparking wordt geen parking. Met de komst van een alternatieve randparking voor in plaats van de geplande randparking Katelijnezet het nieuwe bestuur alvast een stap vooruit. 

10. Het blijft daar niet bij, want ook de pistes voor het realiseren van randparkingsin o.a. Sint – Kruis, Assebroek en Sint – Michiels worden nu volop onderzocht. (punt158)

11. Het aanbod aan parkeerplaatsen op rand- en park and ride-parkingswordt uitgebreid. Open Vld PLUS komt daarbij tegemoet aan de bewoners en de handelaars die al jaren klagen over het lang zoeken naar geschikte parking. (punt 157)

12. De Katelijnestraat, Vlamingdam en St-Jorisstraat zullen ook heraangelegd worden. Ook de Potterierei komt aan bod deze legislatuur.

13. We spreiden er nadien het busverkeer. We houden het bestaande afwegingskader voor bestratingsmaterialen in de binnenstad aan, zodat we vlot van start kunnen gaan met een aantal dringende wegenisdossiers in de binnenstad. (Punt 288) We zetten in op elektrische bussen!

14. We maken met de Vlaamse Overheid een planning op om de verouderde en vaak defecte bruggen te vervangen. De Steenbruggebrugwordt vervangen door een vaste, hoge brug en voor fietsers en voetgangerskomt er ook een beweegbare, vlakke brug. We zetten zo een punt achter de bruggenmisserie. (punt 288)

15. We onderzoeken hoe we de zone tussen Steenbruggebrug en het Minnenwater kwalitatiever kunnen herinrichten. (punt 319) En we zetten meteen ook in op nieuwe mogelijkheden op het water. We denken daar aanwaterbussen. Op het droge voorzien we dan weer frequente milieuvriendelijke shuttlebusjes. Zoals Open Vld Brugge al jaren bepleitte willen we ze elektrisch en laten we ze rijden tussen randparkings en ontmoetingscentra.

16. We streven, samen met de Vlaamse Overheid naar de volledige uitvoering, desnoods gefaseerd, van de visienota van de Brugse ring (R30)vanaf de Buffelbrug tot aan de Gentpoort. Met ondertunneling van onder andere de Bevrijdingslaan, het stuk langs het Koning Albert I-park en ter hoogte van de Gentpoort met de aanleg van een poortplein. In afwachting wordt het drukke verkeersknooppunt Bloedput aangepakt. We werken naar een groene Brugse Ramblas, die Mercedes al jaren bepleit. (Punt 289)

17. Naarmate we meer parking voorzienbuiten het centrum van Brugge zullen we sterker parkeren in het centrum beginnen ontraden. (Punt 164)

Ook de stadsdiensten verduurzamen

18. Met Open Vld faciliteren we het verduurzamen van de mobiliteit, zowel voor de stadsdiensten, bedrijven als burgers door kansen te geven aan nieuwe technologische concepten (elektrisch, hybride, groene waterstof, biogas, autodelen,…) en moedigen verplaatsingen met de fiets maximaal aan. (Punt 205)

In het Open Vld PLUS programma lag over alle thema’s heen een grote nadruk op groen en ecologie. Met de bevoegdheid “groen” die onder schepen Van Volcem valt verzilveren we deze thema’s in het bestuursakkoord. 

19. Zo zal het stadsbestuur het wagenpark van de stad zo energiezuinig. Binnen de organisatie worden de voertuigen nauw afgestemd op de noden van de diensten en zo flexibel mogelijk ingezet. Dienstwagens worden afgebouwd en vervangen door elektrische fietsen. Binnen de stad gebeuren de verplaatsingen bij voorkeur per fiets. (Punt 206)

Wonen en Openbare Gebouwen

20. We verlagen de druk op de woonmarkt door het stimuleren van de herbestemming tot wonen en openbare ruimte van niet langer gebruikte bedrijfs- en fabriekspanden, religieuze gebouwen en openbare gebouwen. (punt 234) Op die manier wil Open Vld in Brugge komaf maken met belemmerende regeltjes.

21. We vergroten actief de leefbaarheid en daarom realiseren we appartementen met speeltuinen, ondergrondse garages en grote terrassen.

Cultuur

In ons programma Cultuur verwezen we naar Wenen, die zichzelf met een museumkwartier op de kaart zet. 


22. We gaan dan ook voor de realisatie van een nieuwe tentoonstellingshal, dat het sluitstuk van het Brugse museumkwartier wordt. (Punt 388)

We leveren de schepen van Financiën

23. Met Mercedes Van Volcem heeft Open Vld nu de sleutel van de stadskas in handen. Wij vinden dat een gezond stedelijk beleid niet kan zonder gezonde stadsfinanciën. Belastingen voor de Bruggelingen en Brugse bedrijven worden niet verhoogd. 

 Maar we hebben ook de bevoegdheid ‘groen’ binnengehaald

De stad wordt groener, maar het bestuursakkoord is blauw. Het klinkt contradictorisch, maar de Schepen van Groen is weldegelijk Mercedes Van Volcem, van de liberale partij. We zijn nog maar pas bezig, maar ze is al volop bezig de stad te vergroenen met haar liberale swung. Dat wou ze ook heel graag expliciet in het bestuursakkoord krijgen.

24. Schepen Van Volcem zet in op de promotie van kleinschalig groenin de woonomgeving: plantvakken, vensterbankgroen, (fruit)bomen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, verticale tuinen, drijftillen, plantbakken, muurvegetaties, … Waar opportuun zal Mercedes ook op stadsgebouwen geveltuinen voorzien. (Punt 324)

25. Mercedes wou meer parking, en die komt er. De parking ’t Zand wordt namelijk met 600 extra ondergrondse parkeerplaatsen uitgebreid, bovenop deze uitbreiding wil Mercedes een nieuw groen stadspark zetten.(Punt 161) en jaarlijks min 300 nieuwe bomen planten.  We willen ook inzetten op bebloeming

Revitalisering Vesten

26. Ook de stadsvesten willen we revitaliseren. Open Vld PLUS wil met deze bestuursploeg proberen de groene wandeling rond de vesten rond te stad te vervolmaken als groene fietsroute.

Brugge wordt smart

27. In het programma Stad in Balans trok Open Vld Brugge PLUS sterk de kaart van de slimme stad. Voor elke uitdaging zullen we nu met deze bestuursploeg onderzoeken welke rol data en technologie hierin kunnen spelen. We maken zo een constant slimme reflex.

28. Open Vld PLUS zal op die manier de diensten en traditionele netwerken efficiënter maken door nieuwe technologieën.

29. Brugge zal de beschikbare data niet laten verkokeren. Door een geïntegreerde aanpak zijn we in staat om de resultaten van individuele initiatieven te overstijgen en kunnen de oplossingen voor stadsuitdagingen in de domeinen mobiliteit, welzijn, leefmilieu, toerisme, openbaar domein, … genieten van de investeringen gedaan in de andere domeinen.

30. Open Vld PLUS versterkt het bestuur. En dat vertaalt zich in een blauwe lijn doorheen de verschillende beleidsdomeinen in het bestuursakkoord!

Propere reien en aansluitingen op de riolering. 

31. Open Vld had in haar lijst de bootjesman Michiel Michielsens staan. Samen met Mercedes heeft hij de vervuiling van de reienaangekaart. Het nieuwe college zal zich engageren om de reien proper te maken. 

32. Mercedes wil ook dat zoveel mogelijk instellingen op riolering aangeslotenzijn. Het kan niet meer zijn dat afvalwater onze grond en ons water vervuilt. 

33. Proper water moet ook ingezet worden voor wie dorst heeft, met de uitbouw van drinkfonteintjesmaken we de stad gezelliger en gezonder. 

Stad in balans en toerisme 

34. Een groot deel van het programma van Brugge werd onder Stad in Balans gezet. Mercedes had een holistische visie over hoe we de stad terug in evenwicht kunnen krijgen. Hoe zowel Brugge een stad van handelaars, bewoners, toeristen als studenten kan zijn. De eerste stap voor Mercedes was ‘meten is weten’. We zetten dus in op data, zodat we de draagkracht van de stad kunnen berekenen. Op die manier zien we de bevolkingsstromen in het centrum, we verdelen ze beter, en promoten ook het bezoeken van onze deelgemeenten. 

Onderwijs, eten op school 


35. We hebben gepleit tegen de lege boterhamdozen. Onderwijs is voor Open Vld altijd de motor van sociale mobiliteit geweest. Iedereen moet geconcentreerd in de lessen kunnen zitten. We breiden het systeem van onderwijscheques uit, o.a. voor gezonde voeding. 


Gezonde voedingvoor elk kind is van groot belang, lege magen zijn onaanvaardbaar in een rijke stad.


Klimaat 

36. We streven ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste staden we nemen het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven. Als lokale drijvende initiator brengen we alle stadsdiensten en stakeholders samen, in een participatieve en responsabiliserende geest, om stappen vooruit te zetten die zowel doelgericht, ambitieus als haalbaar zijn. 

Open Vld was zeer ambitieus voor het klimaat in haar programma. En zal binnen het college mee de initiatieven nemen om met de technische kennis voorhanden van Brugge een stad te maken die haar uitstoot beperkt en significant bijdraagt aan het behalen van de klimaatnormen (punt 191 en verder). 

Lees hier het volledige bestuursakkoord.

Brugge 2018: 7 Brugse Rambla – overkapping Hoefijzerlaan

18 jul

De Hoefijzerlaan wordt de tweede toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaansweg wegwerken en omvormen tot een brede groene laan naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona zou de omgeving van ’t Zand een nieuwe impuls kunnen geven

Het begrotingsparcours van Landuyt en De Fauw: vijf jaar lang een mager beestje

28 nov

Op 28 november komt de Brugse gemeenteraad opnieuw samen en wordt de laatste begroting van de huidige legislatuur gestemd.  Na een termijn van 5 jaar wenst Mercedes Van Volcem, lijsttrekker van Open Vld PLUS, een balans op te maken van de voorbije vijf jaren.

“Het Sp.a en Cd&V stadsbestuur van burgemeester Landuyt en OCMW-voorzitter Dirk De Fauw kan maar een mager palmares voorleggen.  Het is overduidelijk dat in de periode 2013-2016 (de eerste vier jaar) zeer weinig is gerealiseerd. De projecten en werkzaamheden die tot het jaar 2017 werden gerealiseerd zijn op 1 hand op te tellen.  Er was ook onvoldoende aandacht voor investeringen in de deelgemeenten. Nochtans wonen daar ook 100.000 mensen.” aldus Open Vld  fractieleider Mercedes Van Volcem. (meer…)

Ik laat je niet links liggen

24 dec

Wie denkt mee?
Brugge moet Opnieuw Vooruit.

Ik wil vooruitgang in plaats van stilstand

vanvolcemgemeenteraadDe coalitie sp.a – CD&V is nu 4 jaar bezig.  De proefperiode is kennelijk voorbij. Het stadsbestuur geraakte de eerste 3 jaar niet vooruit, integendeel.  Het vierde jaar volgden wat studies en aankondigingen.

Bruggelingen zijn niet tevreden over de vele files, de openstaande bruggen, de achteruitgang op het vlak van toerisme, de vele werken met gebrekkige communicatie en zonder enige coördinatie.  In grote dossiers zoals het  voetbalstadion werd te trage vooruitgang geboekt door wisselende ideeën omtrent financiering en locatie. Ook de Ronde van Vlaanderen is vertrokken.  Grote tentoonstellingen bleven de eerste vier jaar uit terwijl Brugge ooit dé culturele hoofdstad was.  De werken in de hoofdwinkelstraten duurden 2 jaar. Ondertussen voert men een ondoordacht mobiliteitsplan in. Wie werkt in de binnenstad gaat er op achteruit. Welgeteld met €5 per dag, dat is € 100 in de maand.

Het Huis van de Bruggeling, het nieuwe administratieve kantoor aan het station, is zo’n dossier dat ik helemaal anders had aangepakt. Het is een te dure huurlocatie op een plaats waar het mobiliteitsprobleem nog niet is opgelost. Ook over het vernieuwen van de Beurshal is niet goed nagedacht. Hoe zal men het verkeer afwikkelen rond een hal, dat slecht ontsloten is?

Het project Stadsvaart om meer boten door Brugge te jagen, is een misser. Mensen klagen terecht over de vele wegenwerken en slechte communicatie. Anderzijds is de Triënnale wel vernieuwend. De winterterrassen en het verkeersvrij van de winkelstraten op zaterdag vind ik positief.

Het palmares van het huidige stadsbestuur is pover doordat de coalitiepartners niet goed samenwerken. CD&V heeft nooit de winst van Landuyt kunnen verkroppen en in plaats van een running partner, was CD&V een tegenstribbelende partner die de stilstand mee veroorzaakte.  Een stad besturen vraagt leiderschap, samenwerking en visie. Nu gaan de partijbelangen voor op de belangen van burgers. Een nieuw bestuur kan een nieuwe wind door het stadhuis laten waaien.

De Bruggeling loopt niet hoog op met het huidig bestuur. De Bruggeling voelt geen daadkracht en drive meer. Brugge wordt nu ouderwets bestuurd en er worden te veel politieke spelletjes gespeeld. Het zou mooi zijn mocht Brugge door een sterke ploeg bestuurd worden, waarbij de Bruggeling centraal staat. Ik wil een stad waar het niet langer uitmaakt of je een sp.a of CD&V-kaart hebt. Met open vizier de stad besturen, want voor mij telt elke Bruggeling.

  (meer…)