Auteur: .

Brugge

Update timing wijk Blijmare

update timing wijk blijmare mercedes van volcem brugge

BRUGGE – In wijk Blijmare zijn werkzaamheden aan de gang om de wijk tot een duurzame wijk met veel groen te maken. We ontharden de wijk zoveel als mogelijk en planten 153 nieuwe bomen aan. 3,2 kilometer aan openbare weg vernieuwen we met mozaïekkeien, de parkeerstroken komen in kasseien. De riolering was in een slechte staat, de vernieuwde riolering leggen we gescheiden aan.

Update timing wijk Blijmare

 • Hogeweg en Sint-Hubertuslaan – bijna klaar
 • Iepenlaan deel 1 van de Iepenlaan klaar half juni, deel 2 klaar tegen het bouwverlof
 • Rodenbeukendreef deel 1 van de Rodebeukendreef klaar tegen het bouwverlof, deel 2 klaar half september
 • Ter Lucht en Ter Zale – start na bouwverlof tot november 2023
 • Eikenlaan – deel 1 van de Eikenlaan eind augustus klaar, deel 2 eind september klaar
 • Meiboomlaan – start oktober 2023 tot eind december 2023
 • Knotwilgenlaan – deel Sint-Hubertuslaan tot school: klaar tegen het bouwverlof en het overige deel: start najaar 2023 en klaar in het voorjaar 2024.
Brugge

Update timing werkzaamheden Bloemenwijk

Brugge – In de Bloemenwijk in Assebroek leggen we zeven straten opnieuw aan. We vernieuwen de bestrating, leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en planten 175 nieuwe bomen aan. Ook nemen we snelheidsremmende maatregelen door de straat te versmallen en de voetpaden te verbreden. De wijk zal waterrobuust zijn door het aanleggen van een wadi in de Jasmijnstraat, waterdoorlaatbare parkeerplaatsen en een buffervoorziening met kokers.

Werkbezoek

Op 8 juni ging ik langs in de wijk. Veel mensen kwamen naar buiten voor een praatje, een vraag of verbeterpunt. Samen met de dienst en aannemer Verhegge Marc BV proberen we tegemoet te komen aan de vragen.

Fasering

 • Fase 1 – Rozenstraat, tussen de Weidestraat en Begoniastraat (afgewerkt)
 • Fase 2 – Hortensiastraat (afgewerkt)
 • Fase 3A – Rozenstraat tussen Begoniastraat en Jasmijnstraat (afgewerkt)
 • Fase 3B – Pioenstraat (afgewerkt)
 • Fase 4 – Jasmijnstraat (afgewerkt)
 • Fase 5A – Rozenstraat tussen Jasmijnstraat en Tulpenstraat (afgewerkt)

 • Fase 5B – Rozenstraat (na Tulpenstraat) en Kleine Kerkhofstraat + Verbindingspad thv speelplein tss Pioenstraat en Tulpenstraat:

Start midden april en einde voorzien eind juni

 • Fase 6A – Tulpenstraat tot voor kruispunt Irisstraat:

Start midden mei en einde voorzien tegen midden juli (tegen het bouwverlof)

 • Fase 7A – Begoniastraat (tussen Rozenstraat en tot voor kruispunt Tulpenstraat):

Start begin juni en einde voorzien tegen eind derde week van augustus.

 • Fase 6B – Tulpenstraat (vanaf kruispunt Begoniastraat tem kruispunt Irisstraat) + Irisstraat:

Start voorzien in de eerste week van augustus en einde voorzien tegen midden oktober.

 • Fase 7B – Begoniastraat (tussen Tulpenstraat en Weidestraat)

Start voorzien vanaf midden september en einde voorzien tegen voorlaatste week november.

 • Fase 8 – Groenaanleg:

Start voorzien vanaf midden november tot en met eind december.

Dit alles behoudens onvoorziene omstandigheden.

Brugge

Vernieuwing bushaltes in Sint-Andries

Brugge – Vanaf maandag 12 juni start de aanleg van een nieuwe bushalte en de heraanleg van de bestaande bushalte in de Gistelse Steenweg thv de Bosdreef. Ook de twee bushaltes ter hoogte van de kerk van Sint-Andries zullen we vernieuwen.

Toegankelijke bushalte ‘Molendorp’

Tussen maandag 12 juni en vrijdag 30 juni zullen we de bushalte ‘Molendorp’ aan de kant van de even nummers heraanleggen, alsook het aanleggen van een haltehaven. Aan de kant van de oneven nummers, leggen we een volledig nieuwe bushalte aan met toegankelijke op- en afstapplaats, alsook met nieuwe uitstulpende haltehaven ter hoogte van de rijbaan.

Bushalte aan de kerk

De bushaltes aan de kerk op de Platse van Sint-Andries zullen we ook opnieuw aanleggen.

Nieuw openbaar vervoersmodel

Een nieuw bussenplan moet de vraag van Stad Brugge naar een nieuw openbaar vervoersmodel tegemoetkomen. De Lijn en Vlaamse Overheid stelden het decreet ‘Basisbereikbaarheid’ op, waarin ook het nieuwe bussenplan kadert. In dit decreet wordt voorzien:

 • Vraaggeoriënteerde inpassing van de buslijnen
 • Het toegankelijk maken van de bushaltes
 • Een zo efficiënt mogelijke inplanning van de busroutes
Brugge

“Ik pleit voor een stad in balans, waar het leefbaar is en blijft voor de inwoners.”

Als Schepen van Publiek Domein en ook als bewoner van de binnenstad stel ik grote drukte vast. De voetgangersstroom is ook gewijzigd. De Katelijnestraat, Dijver, Rozenhoedkaai, Huidevettersplein, Burg en de Markt zijn echt druk. De stad is mooi en wie in Brugge woont is daar gewoon aan. De stad ontwaakt rond 11 u, voordien is het kalmer.

Reeds jaren pleit ik voor een stad in balans waar het leefbaar is en blijft voor de inwoner. Ik schreef er een boekje over in 2018 en bezocht zowel Amsterdam als Riga en Vilnius om te zien welke maatregelen men nam. De stad moet ook meer data gedreven gestuurd worden en in real time.

Als schepen van publiek domein moet die drukte ook beheersd worden om alles net te kunnen houden (vuilbakken, vegen straten).

In 2018 leefde de drukte enorm. Toen waren er ook veel toeristen. In 2020 brak Corona uit. Het was toen Bruges la Morte. Iedereen verlangde toen enorm dat toeristen terug zouden komen.

Inwoner en handelaar centraal

Een van de zaken die ik wil is een grote toeristenparking aan het station waar toeristen zodat ze niet bovengronds parkeren en tourtjes blijven draaien.

Ik onderzoek ook om de busparking op het kanaaleiland duurder te maken. Zo dragen die toeristen ook meer bij aan de stadskas.

De cruises moeten beperkt blijven tot 2 boten per dag (10000 bezoekers).

Evenementen moeten ook beter gespreid worden en niet allemaal in de binnenstad doorgaan zodat de stad onbereikbaar is voor bewoners en handelaars.

Ik hoor meer klagen over de vele evenementen die de stad afsluiten dan over de toeristen.

Ook daar moeten keuzes gemaakt worden.

Kies voor kwaliteit en sluit niet de hele stad af. Iedereen is fan van de ronde van vlaanderen maar bij evenementen moet ook de inwoner en handelaar centraal staan.

Brugge

Drie straten in Christus-Koning vernieuwd: start werken 1 juni

BRUGGE – Op 1 juni starten de werken op die van Christus-Koning een toekomstgerichte wijk zullen maken. Twee belangrijke lanen, de Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan, zullen we samen met een zijstraat, de Zeger van Malestraat, volledig heraanleggen. We starten in juni met het vernieuwen de Filips de Goedelaan, waarna we de Karel de Stoutelaan en Zeger van Malestraat aanpakken. De twee gekende lanen zullen we groen, waterrobuust en fietsveilig maken. Het is een mooi en toekomstgericht plan.

Gescheiden rioleringsstelsel en 2.800 m² aan ontharding

Deze werkzaamheden zullen van de straten duurzame en waterrobuuste straten maken. Een controle wees uit dat de riolering in slechte staat is, er ligt nog een gemengd rioleringsstelsel. In de drie straten komt een gescheiden rioleringsstelsel, met een afzonderlijke buis voor regen- en afvalwater. Hiermee scheiden we het propere regenwater van het afvalwater en krijgt het de kans om de bodem in te sijpelen. Zo vullen we de grondwaterreserves aan en is er bij hevige regenval minder kans op het overstromen van het afvalwater.

In totaal zullen we ook 2.800 m² ontharden: in de Karel de Stoutelaan zullen we voor 1.200 m² ontharden, in de Filips de Goedelaan is dat 1.600 m².

Verkeersvelige en groene heraanleg in Christus-Koning

Bij het ontwerpen van deze straten werd rekening gehouden met de verkeers- en fietsveiligheid door het voorzien van minder en trager verkeer, brede trottoirs en smallere straten.

Filips de Goedelaan: volledige make-over tot groene laan

De Filips de Goedelaan aan het Stil Ende is ingericht als fietsstraat en blijft na de heraanleg een fietsstraat. We vernieuwen de straat met voorrang voor lokaal verkeer en fietsers. De laan krijgt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur voor automobilisten. Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer komende van de Scheepsdalelaan richting de Karel de Stoutelaan zullen we inrichten.

De rijweg, die momenteel in beton aangelegd is, komt in asfalt. Ter hoogte van de kruispunten met de Tornooistraat en de Lauwersstraat leggen we de straat in uitgewassen monolietbeton aan. Hier komt telkens een asverschuiving als snelheidsremmer.

De kasseien afkomstig van de opbraak zullen we gebruiken voor de parkeerstroken. De voetpaden komen verhoogd in platines.

Het wandelpad in dolomiet langs ’t Stil Ende zullen we vernieuwen, zodat voldoende afwatering mogelijk is. Er komt ook bijkomende verlichting langs de dolomietpaden, omwille van de vele wandelaars en lopers op dit stuk.

Aan de zijde van het Stil Ende breiden we de groenstrook met statige bomen uit met 5 meter. We behouden de bestaande bomen en planten daarnaast 21 nieuwe bomen aan. Hier komen ook nieuwe zitbanken, vuilnisbakken en groene stoeltjes in de zomer. Deze groenstrook richten we in als een lang park voor de buurtbewoners.

Aangezien de rijweg eenrichting zal zijn voor automobilisten, passen we het aansluitpunt met de Scheepsdalelaan, ter hoogte van de Ezelpoort, voor een deel aan. We leggen dit aan in hetzelfde materiaal als de bestaande toestand, zodat het plein-effect behouden blijft.

Karel de Stoutelaan: parklaan aan 30 km per uur

In de Karel de Stoutelaan wordt het deel tussen de Leopold I-laan tot aan de Filips de Goedelaan heraangelegd. De Karel de Stoutelaan maken we tot een mooie parklaan met een zone 30. Op die manier maken we de straat verkeersveiliger. De rijweg in gezaagde kasseien krijgt een breedte van drie meter, met aan weerszijden van de weg een fietscomfortstrook in uitgewassen monolietbeton, deze fietscomfortstroken hebben telkens 1.5 meter breedte. De rijweg is in totaal 6 meter breed, op die manier blijft de breedte van de straat conform de voorgeschreven breedte voor de Lijnbussen .

De parkeerplaatsen leggen we verhoogd aan in kasseien. Tussen de parkeerplaatsen en het voetpad voorzien we een groenstrook van 1,75 m breed aan weerszijden. Dit zorgt voor een groenere aanblik van de straat. Op verschillende plaatsen in het gazon leggen we verbindingspadjes aan, zo is het voetpad bereikbaar zonder dat men over het gazon moet lopen. De bestaande bomen in de straat blijven behouden, bijkomend planten we 38 nieuwe bomen aan.

Op regelmatige basis plaatsen we vuilnismanden, zitelementen en fietsnietjes in de straat.

Een plateau komt er ter hoogte van de Gouden Boomstraat Ter hoogte van de Gouden Boomstraat zullen we een plateau plaatsen en ter hoogte van de Keizer Karelstraat leggen we de verkeersgeleider met middeneiland opnieuw aan. Zo beperken we de snelheid in de straat en garanderen we de verkeersveiligheid.

Zeger van Malestraat

De Zeger van Malestraat is momenteel een eenrichtingsstraat voor het verkeer komende van de Maria van Bourgondiëlaan. Na de heraanleg blijft dit ook zo. We behouden de maximum snelheid van 30 kilometer per uur. De rijweg zullen we opnieuw in kasseien aanleggen met een breedte van 3,65 meter, alsook fietscomfortstroken voor de verkeersveiligheid.

De voetpaden in de Zeger van Malestraat leggen we aan in betonstraatstenen. Aan beide zijden van de rijweg zijn parkeerstroken voorzien in kasseien. Tussen de parkeerplaatsen en rijweg komt een greppel te liggen om wateroverlast tegen te gaan. Door de hoge parkeerdruk in de straat, worden geen bomen in de parkeervakken voorzien. Daarom moedig ik de inwoners graag aan om een gevelplant of bloempot aan te vragen !

Meer groen: 2.836 m² onthard en 59 nieuwe bomen

In totaal wordt 2.836 m² onthard: in de Filips de Goedelaan 1.600 m² en in de Karel de Stoutelaan 1.236 m². Hiermee versterken we de Vesten. Naast de 32 bestaande bomen in de Karel de Stoutelaan, planten we 38 nieuwe bomen aan. In de Filips de Goedelaan komen er 21 bomen bij.

Om de straten nog groener en leefbaarder te maken, wil ik ook alle inwoners aansporen om een gevelplant aan te vragen. In de Karel de Stoutelaan werden al meer dan 40 gevelplanten aangevraagd, een mooi initiatief van de buurtbewoners om mee te helpen aan een groene omgeving!

Investering van 4,2 miljoen euro in verkeersveilig, groen Christus-Koning

De kosten worden geraamd op 4.037.182,52 euro exclusief btw en telt 381 werkdagen. Deze investering zal de wijk echt opwaarderen: het wordt er aangenamer wonen en veiliger fietsen.

Er werd reeds een wijkmobiliteitsplan ingevoerd in deze wijk, waarbij we diverse ingrepen deden, die de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk ten goede kwamen. Een van deze maatregelen was een knip aan de Houtkaai. Daarnaast werd de gehele wijk ook een fietszone, met uitzondering van de Leopold I-laan.

Timing

Aannemer Aclagro NV voert de werken in fasen uit, zodat de hinder beperkt blijft.

 • Fase 1   Filips de Goedelaan : 1 juni 2023 – 30 september 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 2   Karel de Stoutelaan : 1 oktober 2023 – 30 maart 2024 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 3   Zeger van Malestraat : 1 april 2024 – 15 juni 2024 (behoudens onvoorziene omstandigheden)

Ontwerp

Filips de Goedelaan:

Karel de Stoutelaan:

Brugge

Nieuw petanqueveld voor het Cherry Blossompark

BRUGGE – Aan het wooncomplex Rond den Heerd is een groenzone van 2.400 m². Deze doopten we in 2020 om tot Cherry Blossompark. 20 kerselaaars en meer dan 100.000 bloembollen zijn aangeplant. Deze plek toverden we om tot prachtig parkje. Op vraag van de buurtbewoners kwam er nu ook een petanqueveld. Zo creëren we een aangename en gezellige plek waar de omwonenden kunnen samenkomen.

Cherry Blossompark in Sint-Pieters

Een groenzone van 2.400 m² is gelegen ter hoogte van het appartementsgebouw in de Beekweg. Om deze groenzone om te toveren tot een mooi parkje voor de omgeving hebben we 20 kerselaars aangeplant. Zo maakten we dit tot Cherry Blossompark in 2020, naar voorbeeld van de vele gelijkaardige parken van over de hele wereld. In het gazon plantten we meer dan 100.000 bloembollen aan. Dit zorgt voor een prachtige bloei tijdens de lente. Het park richtten we verder in met bloemrijke plantenperken en bloeiende heesters. De beplanting van deze plantenperken is in het voorjaar van 2023 gebeurd.

Acht picknickbanken zijn geplaatst, om het park nog aangenamer te maken voor de buurt. We plannen ook om het groene plekje aan de hoek tussen de Rond den Heerdstraat en de Sint-Pietersnoordstraat aan te pakken. Momenteel ziet deze plaats eruit alsof het geen deel uitmaakt van het openbaar domein. Door picknickbanken te plaatsen en de beplanting op een andere locatie te voorzien, maken we het plekje uitnodigend voor bewoners.

Nieuw petanqueveld

In het Cherry Blossompark werd, op vraag van het buurtcentrum, een petanqueveld aangelegd. Zo maken we van dit park een aangename, groene plek met ruimte voor een gezellig spelletje petanque. Een mooie meerwaarde voor de buurtbewoners, die zo ook meer met elkaar in contact kunnen komen. In Brugge liggen momenteel 243 petanquevelden.

Brugge

Filips de Goedelaan tot groene laan: start op 1 juni

filips de goedelaan tot groene laan

Brugge – In Christus-Koning investeert de stad in de heraanleg van de Filips de Goedelaan, Karel de Stoutelaan en Zeger van Malestraat. Op 1 juni starten de werkzaamheden op in de Filips de Goedelaan. Bekijk de brochure hier.

Filips de Goedelaan tot vernieuwde, groene laan

We vernieuwen de rioleringen, de rijweg en voorzien meer groen. De groenstrook aan het water breiden we uit met 5 meter. Daarnaast komen er 21 nieuwe bomen. Ook het bestaande dolomietpad zullen we vernieuwen, inclusief extra lichtpunten, zitbanken en vuilnisbakken. De straat blijft een fietsstraat en nieuwe fietsenstallingen worden voorzien.

Verkeer

Tijdens de werken zal de Filips de Goedelaan volledig onderbroken zijn voor het verkeer, de zijstraten die uitmonden in de Filips de Goedelaan zijn doodlopend. Het kruispunt tussen de Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan pakken we ook aan, dit is onderbroken voor het verkeer van 1 juni tot en met 14 juli.

De woningen blijven steeds te voet bereikbaar. Tot eind juni kan gebruik gemaakt worden van het dolomietpad, daarna zal de aannemer ook dit pad vernieuwen. Een doorsteek naar de woningen via het dolomietpad zal voorzien zijn.

Timing

De werken in de Filips de Goedelaan starten op 1 juni op en zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, op 30 september afgerond zijn.

Op 1 oktober zullen de werken, behoudens onvoorzien omstandigheden, opstarten in de Karel de Stoutelaan. We plannen om de werken tegen 30 maart 2024 af te ronden.

De heraanleg van de Zeger van Malestraat zal , behoudens onvoorziene omstandigheden, aanvangen op 1 april 2024 en zullen we afronden op 15 juni 2024.

Kostprijs

De totale kostprijs bedraagt 4.302.259 euro.

Brugge

Vanaf vandaag hangen we opnieuw bloemen aan de bruggen!

bloemen buiten zetten schepen mercedes van volcem

BRUGGE – De bebloemingsactie voor de Brugse buurten in het begin van mei is jaarlijks een succes. Ook dit jaar: we zetten meer dan 111.684 bloemetjes in de Brugse buurten. Vanaf 17 mei zet ook Stad Brugge de bloemetjes buiten, klaar voor Brugge’s mooiste dag morgen. In totaal zorgt de stad zo voor 72.130 bloemen (32.212 in de wisselperken en 38.461).  Sinds ik aangesteld werd als schepen van Openbaar Domein breiden we de bloemen uit met 2.000.000 bloembollen extra in het voorjaar. De komende twee weken zetten we in op het uitzetten van meer dan 70.000 bloemen en planten op diverse zichtbare plaatsen in de stad. Meer dan 60.000 van deze bloemen komen uit de serre van openbaar domein. Mijn dienst heeft hier de hele winter aan gewerkt. Zowel bloembakken aan de bruggen, ooievaarsnesten als grote bloementorens zijn vanaf midden mei te bewonderen. Een speciaal elektrisch voertuig met watertank en elektrische pomp zorgt voor de bewatering van deze bloemen.

Bloemen ogen niet alleen mooi, maar zorgen voor een aantrekkelijke omgeving en betoveren niet alleen de stadbewoners, maar ook de vele bezoekers. De stad heeft intussen specialisten in huis, ik ben onder de indruk van hun passie voor kleuren en hun kennis over opvolging en bloei. Zelf ben ik ook veel bezig met bloemen in de stad, een passie die ik elke dag opvolg naast de wegenwerken en de stadsfinanciën.

271 bloembakken aan de Brugse bruggen

Onder impuls van schepen Mercedes Van Volcem bouwen we verder op het initiatief van de vorige jaren. In 2019 zijn in Brugge voor het eerst bloembakken aan de bruggen gehangen. Dit bleek meteen een schot in de roos te zijn: de stad won een ‘groene Oscar’. In 2020 is Brugge uitverkozen tot “bijenvriendelijke stad”. In 2022 mochten we opnieuw de titel bijenvriendelijke stad ontvangen. Ook de vele bloemenrealisaties gingen niet ongemerkt voorbij aan de jury van de Openbaar Groen Awards, waardoor we ook de titel “gemeente in bloei” mochten ontvangen.

Vorig jaar zijn 267 bloembakken aan de bruggen gehangen. Vanaf 17 maart komen er dit jaar 271. 20 nieuwe bloembakken zullen de Coupure opfleuren, we realiseerden dit op vraag van een inwoner. Ter hoogte van het ‘lake of love’ in het Minnewaterpark hangen we 40 bloembakken. We hangen ze al uit voor Brugge’s mooiste dag morgen, de bloedprocessie.

In onze eigen serres zijn de stadsmedewerkers sinds half februari hard in de weer met de realisatie van 271 prachtige bloembakken. Deze hangen we op aan zeventien Brugse bruggen. Kleurrijke bloemen maken mensen gelukkiger en dat is en blijft een prioriteit voor mijn beleid. Daarom leggen we overal in de binnenstad, maar ook daarbuiten in de stadsrand en deelgemeenten groene accenten.

In de bloembakken zullen drie verschillende kleurencombinaties te vinden zijn, namelijk oranje-rood, roze-paars en oranje-zwart. Alles samen is dit goed voor 6.775 planten.

Bebloemde fietstunnels maken ’t Zand kleurrijk

Ook Brugge’s grootste plein, ’t Zand, maken we groener en gezelliger. De komende weken plaatsen we 144 bloembakken aan de drie fietspassages. In deze bloembakken zijn een mengeling van hanggeraniums in roze en rode tinten, oranje en rode mini-petunia’s, oranje begonia’s en mottenkruid als groen element te vinden. In totaal goed voor 8.855 planten.

Eterniet bloembakken

De stad telt ook 242 bloembakken in eterniet, zowel witkleurig als antraciet. Hier planten we 3.200 plantjes aan.

Verdeling per deelgemeente:

 • Centrum: 140 bloembakken
 • Noord: 80 bloembakken
 • Sint-Kruis: 22 bloembakken

Bloementorens

Bij de start van mijn beleid waren er slechts 20 bloemtorens. De vorige jaren deden we een extra effort zodat we dit jaar 56 bloemtorens van Zeebrugge tot in het centrum kunnen plaatsen. Alles samen is dat goed voor maar liefst 5.640 bloemen. Van de 56 stuks hebben 20 stuks een hoogte van anderhalve meter en de grootste hebben een hoogte van honderdtachtig centimeter. In de kleinste torens voorzien de medewerkers 120 planten in roze, oranje en witte tinten. In een groot model zijn wel 180 planten voorzien, voornamelijk rode hanggeraniums, petunia’s en begonia’s. Gecombineerd met mottenkruid en graslelie. Veel bloemen op een compacte locatie.

Verdeling per deelgemeente:

 • Centrum: 16 stuks
 • Lissewege: 12 stuks
 • Zeebrugge: 10 stuks
 • Dudzele: 3 stuks
 • Zwankendamme: 5 stuks
 • Koolkerke: 4 stuks
 • Sint-Jozef: 4 stuks
 • Sint-Pieters: 2 stuks

Totaal: 56 stuks

Hanging baskets

In 2020 startten we, onder mijn impuls, met hanging baskets in Brugge. Zo’n hangende manden zorgen voor kleur op een plaats waar je normaal niet met planten kunt werken. 244 hangende mandjes aan een beugel zetten we dit jaar uit, goed voor 6.532 planten. Deze zijn te vinden op de Markt, ’t Zand, de Burg en het Jan van Eyckplein. 42 hanging baskets aan een paal worden dit jaar op 21 locaties in Zeebrugge (Marktplein), Lissewege (Onder de toren) en Sint-Kruis (Moerkerkse Steenweg) gehangen, goed voor 888 planten.

Ooievaarsnesten

Naast de bebloemde bruggen, bloementorens zijn ook de ooievaarsnesten een vaste waarde . Dit jaar zijn het er 25, samen goed voor 8.960 bloemen. Door het grote volume aan potgrond en het gebruik van waterbesparende technieken, hebben de ooievaarsnesten relatief weinig water nodig. Twaalf nesten bestaan uit rode bloemen, de dertien andere ooievaarsnesten zijn bestaan uit roze en oranje.

Verdeling per deelgemeente:

 • Koolkerke: 2 stuks
 • Sint-Jozef: 2 stuks
 • Sint-Pieters: 7 stuks
 • Lissewege: 4 stuks
 • Zwankendamme: 3 stuks
 • Zeebrugge: 7 stuks

Totaal: 25 stuks

Bebloemingsinitiatieven

Verschillende andere initiatieven maken Brugge tot een kleurrijke stad. In november van vorig jaar werden 454.600 bloembollen aangeplant in de binnenstad en de deelgemeenten. Nu kunnen we al volop genieten van prachtige bloemen op verschillende locaties in onze stad.  De eyecatcher dit jaar is de Jan Breydellaan, deze werd opgefleurd met 86.000 bloemen. In totaal hebben we deze legislatuur al 2.021.063 bloembollen aangeplant. We investeerden ook in mooie bloempotten in cortenstaal dit voorjaar. Zo kunnen we het hele jaar rond volop genieten van groen en bloemen op verschillende locaties in onze stad bijvoorbeeld in de Katelijnestraat, op het Jan Van Eyckplein, Smedenstraat, maar ook in Lissewege.  Ook de bebloemingsactie voor de Bruge buurten was opnieuw een succes: er werden maar liefst 111.684 bloemen afgeleverd om de Brugse straten op te fleuren. Het is mooi te zien dat we er samen voor kunnen zorgen dat onze stad opfleurt.

Brugge

TOEGANKELIJKE WANDELPADEN VOOR KINDERBOERDERIJ DE ZEVEN TORENTJES

Brugge – In Brugge zijn vernieuwingen aan de wandelpaden van de Vesten en verschillende parken aan de gang. Ook Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek krijgt nieuwe wandelpaden. De wandelpaden in de Kinderboerderij lagen voordien in gravé. Deze zijn moeilijker toegankelijk, waardoor niet iedereen de kans krijgt onze Kinderboerderij te bezoeken. Om de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen, hebben we de wandelpaden vernieuwd in dolomiet zodat rolstoelgebruikers ook naar de Kinderboerderij kunnen en de cafetaria kunnen bereiken.

Vernieuwing van de Brugse Vesten

In 2022, 2023 en 2024 investeert de stad in verbeteringen aan de wandelpaden op de stadsvesten en in een aantal parken.

In het voorjaar van 2022 hebben we de paden in het Graaf Visartpark, alsook het pad tussen de Bloedput en de Karel de Stoutelaan aangepakt. Naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest hebben we ook het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg vernieuwd.

Tijdens een tweede fase in 2022 is het dolomietpad tussen de Smedenpoort en de Bloedput (langs de Guido Gezellelaan, aan de kant van de woningen) aangepakt.

In 2023 zetten we deze tendens volop verder: we vernieuwden reeds de dolomietpaden op de Binnen Boeverievest, tussen de Smedenpoort en de Passantenbrug.

Ook in het Koningin Astridpark zorgen we voor nieuwe wandelpaden. De eerste fase van deze heraanleg is reeds afgewerkt. Fase twee en drie zetten we in het najaar verder zodat bezoekers van het park tijdens de zomer geen hinder ondervinden.

Daarna komen de Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort), Boninvest (Gentpoort-Conzettebrug), Kazernevest (Conzettebrug – Kruispoort) en Kruisvest (Kruispoort – Dampoort) nog aan de beurt.

Kinderboerderij toegankelijk voor iedereen

De wandelpaden in de Kinderboerderij lagen voordien in porfiersteenslag. Dit was moeilijker toegankelijk voor rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen. Een daguitstap maken naar de Kinderboerderij is enorm leuk. Het is dan ook de bedoeling dat alle Bruggelingen en bezoekers van onze mooie Kinderboerderij kunnen genieten. Om de toegankelijkheid van de Kinderboerderij voor iedereen te garanderen, legden we de wandelpaden aan in dolomiet. In totaal werd 1.650 m² heraangelegd. Naast betere toegankelijkheid zorgen dolomietpaden er ook voor dat het water goed kan insijpelen.

De kostprijs voor de heraanleg bedroeg 45.000 euro.

Gescheiden vuilnisbakken voor restafval en PMD

Op de Kinderboerderij zijn nu ook aparte vuilnisbakken voor restafval en PMD te vinden. Er waren reeds 11 groene vuilnisbakken voor restafval aanwezig. Nu zijn elf blauw vuilnisbakken voor PDM geplaatst.

Brugge

Brugge doet mee aan het VK Tegelwippen: vier hectare ontharding in 2023

ontharden

BRUGGE – In Brugge zetten we fors in op het ontharden van het openbaar domein. We grijpen iedere kans aan om verharding om te zetten naar groen. In 2023 schakelen we een versnelling hoger en ontharden we meer dan 40.000 m²! Ook in het Brugse stadscentrum plannen we om 14 plaatsen groener te maken. Groen, bomen en natuur zijn onze natuurlijke airco’s en dé manier om het hitte-eiland effect in de stad tegen te gaan.

Groene plekken in de stad zijn belangrijk

Groene plekjes waar je kunt ontspannen en samenkomen zijn belangrijk in een stad. Groen nodigt uit om naar buiten te gaan, wat ervoor zorgt dat mensen meer gaan bewegen.

Daarnaast zorgt groen voor verkoeling. In steden is verkoeling heel belangrijk, aangezien de temperatuur hier een stuk hoger ligt dan in de niet-stedelijke gebieden. Groen gaat hier tegenin en dempt dit hitte-eiland effect. Op diverse plaatsen in het Brugse stadscentrum zorgen we daarom voor het opbreken van verharding en het toevoegen van groen. Brugge is een middeleeuwse stad, wat betekent dat er veel steen ligt. Hierdoor is er minder ruimte voor groen. Toch onderzoeken we volop waar nog onthard kan worden.

Meer bomen, planten en bloemen in een stad zorgen er ook voor dat de stad waterrobuuster is. Het regenwater kan beter in de bodem insijpelen, wat voor minder wateroverlast zorgt. Ook het grondwaterpeil wordt verder aangevuld.

VK TEGELWIPPEN: Brugge doet mee !

Vanaf 21 maart tot en met 31 oktober 2023 vindt het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaats. Steden en gemeenten nemen het in dit kampioenschap tegen elkaar op om het meest aantal tegels te wippen. Ook Stad Brugge neemt deel. In 2023 plannen we om in Brugge vier hectare aan verharding op te breken. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik ambitieus om verschillende verharde plaatsen in onze stad te veranderen naar groene, aangename plekjes voor de Bruggelingen.

Welke onthardingen realiseerden we deze legislatuur in de binnenstad?

 • ’t Zand (103 m²)
 • Woensdagmarkt (55 m²)
 • Sint-Jansplein – middenplein (35 m² + 4m² + 5 m²)
 • Riddersstraat (7  m²)
 • Professor Dr. J. Sebrechtsstraat (90 m²)
 • Mallebergplaats (5 m²)
 • Achiel van Ackerplaats (40 m²)
 • Walweinstraat (7 m²)
 • Biskajersplein (25 m²)
 • Stationsplein (kiss & ride) (125 m²)
 • Smedenstraat (15 m²)
 • Langestraat ter hoogte van Bepaumestraat (8 m²)
 • Bushalte Langestraat (10 m²)
 • Laad- en loszone Langestraat (Predikherenstraat) (10 m²)
 • Zilverpand (25 m²)
 • Kraanplein (30 m²)
 • Leeuwstraat (15 m²)
 • Houtkaai (15 m²)
 • Hoogstraat (8 m² + 2 m²)
 • Calvariebergstraat (461 m²)
 • Stijn Streuvelstraat/Peperstraat (15 m²)

Welke ontharding plannen we in 2023 in de binnenstad?

In 2023 zal meer dan 4000 m² aan verharding opgebroken word op 14 plaatsen.

Reeds uitgevoerd op 8 plaatsen in 2023:

 • Augustijnenrei (122 m²)
 • Sint-Maartensplein (40 m²)
 • Mariastraat (28,22 m²)
 • Sentillenhof (180 m²)
 • Sint-Salvator (130 m²)
 • Sint-Claradreef (16 m²)
 • Pandreitje/Diamantslijpersstraat (80 m²)
 • Oosterlingenplein (52,6 m²)

Gepland op 6 plaatsen in 2023:

 • Niklaas Desparsstraat (20 m²)
 • Zuidzandstraat (40 m²)
 • Langerei (tussen Carmersburg & Kadaster) (10 m²)
 • Scheepsdalelaan (350 m²)
 • Guide Gezelleplein (220 m²)
 • Christus-Koning: Filips de Goedelaan, Karel De Stoutelaan & Zeger Van Maelelaan (2.806 m²)

Help jij ook mee?

Niet alleen grote onthardingen tellen, elke m² helpt! Daarom roep ik de inwoners van Brugge op om mee te helpen met het ontharden in de eigen (voor)tuin. Deze legislatuur zijn al verschillende initiatieven opgezet waarbij Bruggelingen kunnen meehelpen aan het vergroenen van de stad. Via het project BreekUit geeft de stad via toelages steun aan inwoners die hun (voor)tuin vergroenen.

Andere stadsinitiatieven zoals het aanvragen van een boom in de voortuin of een gevelplant helpen ook mee aan het vergroenen van de omgeving.