Auteur: .

Brugge

Brugse buurten zullen opnieuw opgefleurd worden

bebloemingsactie 2023 opfleuren brugse buurten

BRUGGE – Stad Brugge lanceert haar bebloemingsactie. Deze actie, die de buurten in Brugge jaarlijks letterlijk in de bloemetjes zet, wordt ook dit jaar voortgezet. De voorbije jaren was dit een groot succes en ook in 2023 worden de buurten met petunia’s of geraniums opgefleurd.

Bebloemingsactie

De bebloemingsactie is een jaarlijkse activiteit van de Vrijwilligerscentrale om buurtcomités te bedanken voor hun inzet in de buurt. Om dit te realiseren voorzien we twee soorten bloemen : rode hanggeraniums en witte, roze of paarse petunia’s. Sinds 2020 kunnen de Bruggelingen ook voor petunia’s kiezen. De medewerkers van openbaar domein verdelen deze en de buurtbewoners kunnen ze op de vensterbank plaatsen. Door het groeiende succes van de voorbije jaren geven we het startschot voor dit initiatief dit jaar eerder. Tegen eind januari 2023 zouden we graag zicht hebben op de grote bestellingen om een inschatting te maken. Kleinere bestellingen kunnen buurtbewoners tot eind februari plaatsen. Samen met de dienst Preventie, de medewerkers van de Brugse Buurten en de medewerkers van Openbaar Domein zorgen we ervoor dat deze actie ook dit jaar tot een succesvol einde gebracht wordt.

Kleur je ook je beurt met bloemen in? Een aanvraag kan gebeuren via: www.brugsebuurten.be

Een succes de voorbije jaren

Op basis van de editie van 2022 worden dit jaar zo’n 110.000 bloemen voorzien door de medewerkers van openbaar domein. De laatste jaren is het succes van deze actie gestegen. Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Dat toont zich ook in het enthousiasme om bloemetjes buiten te zetten. In 2018 werden 36.000 bloemen aangevraagd, in 2022 verdriedubbelde dat cijfer: er werden zo’n 100.000 bloemen aangevraagd. Hieronder een overzicht van de voorbije jaren:

 • 2011: 37.229 bloemen
 • 2018: 36.000 bloemen
 • 2019: 41.000 bloemen
 • 2020: 43.819 bloemen
 • 2021: 108.663 aangevraagde bloemen
 • 2022: 102.255 aangevraagde bloemen

Ieder bloemetje in de straat maakt voor mij een verschil. Je zet letterlijk je buur en de voorbijganger in de bloemetjes en het zorgt voor een opfleuring van de volledige buurt.

Brugge

Twee toegankelijke opstapplaatsen voor de bus in de Langestraat werden gerealiseerd 

Bushalte Koopmansstraat

BRUGGE – In de Langestraat werden twee toegankelijke opstapplaatsen voor de bus gerealiseerd: aan de Koopmansstraat en aan de Molenbrug. We zetten volop in op het toegankelijk maken van het Brugse centrum, onder andere door de bushaltes toegankelijk te maken.

Opstapplaatsen voor de bus: Molenbrug en Koopmansstraat

Er is een bushalte in de Langestraat, tegenover de Predikherenstraat. Deze schuift op tot aan de Molenbrug, waar een nieuwe bushalte komt: de werken hiervoor zijn sinds 25 november afgerond, maar moesten nog uitharden. Begin december kan de halte in gebruik genomen worden. Een nieuwe bushalte ter hoogte van de Koopmansstraat werd gerealiseerd. Deze is reeds opengesteld en in gebruik. Aan beide bushaltes zijn ook podotactiele tegels voor slechtzienden aangelegd. Op deze manier zorgen we voor toegankelijke opstapplaatsen voor de bus.

Extra groen in het straatbeeld

Aan de bushalte aan de Koopmansstraat is een ontharding uitgevoerd: daar ligt nu een plantvak. Ook aan de vroegere halte tegenover de Predikherenstraat is een plantvak aangelegd.

De bushalte aan de Molenbrug wordt begin december opengesteld
Brugge

Kleuters van SBS De Geluksvogel krijgen een nieuwe speelplaats

vernieuwde kleuterspeelplaats de geluksvogel kleuters

BRUGGE – De kleuters uit SBS De Geluksvogel speelden tijdens de speeltijd op een oud speeltoestel en op een versleten rubbervloer. Een vernieuwing van de speelplaats was dringend nodig. We hebben 64 m² onthard en maakten een groene speelzone met natuurlijke speelelementen.

Natuurlijke speelelementen op de speelplaats

In de vernieuwde speelplaats staan verschillende natuurlijke speelelementen. Er werden zones onthard en met een kastanjehouten omheining van 1 meter hoog omheind. Deze zones zijn opgevuld met een dikke laag schors. Ook groeien er kindvriendelijke struiken, drie hoogstammige meereiken en drie meerstammige krentenbomen. De beplanting in deze ontharde zones is beschermd, zodat de kleuters deze niet kunnen beschadigen.

Iedere ontharde zone heeft twee in- of uitgangen. Deze zijn aangegeven via een looplijn gemaakt uit boomstammen, wat een leuk speelelement is voor de kleuters. We gebruiken ook gestapelde boomstammen als speelelement.

De natuurlijke beleving staat centraal bij deze ontharde speelzones. Alle elementen zijn gemaakt uit natuurlijk materiaal: boomstammen, schors en struiken. De materialen zijn ook allemaal afkomstig van bomen binnen de Cluster Openbaar Domein. Op die manier bekomen we een korte, maar een duurzame keten. Het is altijd fijn om bij het ontharden en vergroenen van een speelplaats aan de kleuters een leukere plek terug te geven.

Brugge

Een inwoner van Brugge schenkt boom van 11 meter hoog aan de stad

inwonerschenkt kerstboom aan de stad brugge openbaar domein

BRUGGE – Daisy, uit de Kongostraat in Brugge, heeft in de voortuin een kerstboom staan. Ze schenkt de Nordmann kerstboom van wel 11 meter hoog nu aan de stad. Dit prachtige geschenk krijgt een mooi plaatsje op de Burg tussen 30 andere bomen, zodat iedereen er van kan genieten.

Een plaatsje op de Burg

In de jaren 90 werd de boom nog gebruikt als kerstboom. Deze is daarna in de voortuin geplant. Nu is de kerstboom al zo’n 11 meter hoog geworden: een majestueus exemplaar, maar natuurlijk wel wat te groot om in de voortuin te houden. We waren meteen enthousiast toen de inwoners contact opnamen en geven deze prachtige boom met plezier een plekje op het openbaar domein. De boom komt op de Burg te staan tussen 30 andere kerstbomen.

Dit jaar worden in totaal 172 kerstbomen op het openbaar domein geplaatst, door deze schenking zijn het er 173.

Brugge

Een investering in 32,64 hectare aan natuurgebied

investering in natuurgebied zwin mercedes van volcem

BRUGGE – In de deelgemeenten Sint-Andries, Koolkerke en Dudzele investeert Stad Brugge in 32,64 ha natuurgebied. De stad subsidieert 255.441,36 euro in de aankoop van de drie natuurgebieden. De volledige aankoop voor deze drie gebieden bedraagt 1.313.330,68 euro. De bedragen zijn ook door het gewest en door Natuurpunt gesubsidieerd. Het uitbreiden, behouden en herstellen van de natuur in en rond Brugge is een prioriteit voor het stadsbestuur.

Deze legislatuur werd door de stad maar liefst 590.013,05 euro gesubsidieerd voor de aankoop van natuurgebied. Dit is zo’n 80 procent van het totale budget dat de stad sinds 1994 investeerde in groene gebieden. Als Schepen van Openbaar Domein wil ik natuur waarderen op de manier waarop het gewaardeerd moet worden.

32,64 ha aan natuurgebied

 • 26,18 hectare aan natuurgebied te Sint-Andries, Rode Dopheidereservaat
 • 3,10 hectare aan natuurgebied in Dudzele, Cathemgoed
 • 3,66 hectare aan poldergebied in Koolkerke-Dudzele

Deze aankopen gebeurden met het oog op het behouden en herstellen van aaneengesloten natuurgebieden in Brugge. De 26,18 ha aan gronden in het Rode Dopheidereservaat zorgen voor een aaneengesloten geheel van natuur, waartoe ook het bossen- en heidecomplex ten zuiden van Brugge behoort (met o.a. de stadsbossen Chartreusinne, Beisbroek, Foreest, Tudor). Wat uniek is aan dit gebied, is dat er een dassenburcht is. Het grondgebied in Dudzele en dat in Koolkerke-Dudzele zijn beide beschermd als (Europees) Volgelrichtlijngebied Poldercomplex. Deze gronden breiden het weidevogelgebied en poldergraslandschap dat in Damme gelegen is uit tot in Brugge.

Natuurbeleving staat centraal

Natuurbeleving is essentieel, zeker voor mensen die in een stad wonen. Dat de natuurgebieden toegankelijk zijn is dan ook belangrijk. De aangekochte grond in het Cathemgoed bevat een bestaande wandelverbinding. De grond aan het Rode dopheidereservaat is voor het moment enkel toegankelijk voor activiteiten onder begeleiding. Zodra een ontsluitingsplan voor vrije toegankelijkheid op de bestaande paden en dreven uitgewerkt is, zal dit niet langer gelden. Bereikbaarheid voor het publiek is bij het gebied tussen de Koolkerkse steenweg en de Ronselarestraat niet mogelijk, maar dit gebied is waardevol aangezien het voor de uitbreiding van bestaand weidevogelgebied zorgt.

Investeren in natuurgebied: sinds 1994

In totaal bedraagt de kostprijs van alle aangekochte natuurgebieden door Natuurpunt in Brugge sinds 1994 2.720.597,25 euro. De laatste 28 jaar subsidieerde Stad Brugge hierin 743.697,85 euro. Meer dan de helft van al deze aankopen gebeurden deze legislatuur: dit is goed voor 590.013,05 euro aan subsidies van de stad en aankopen van 43.39 ha aan natuurgebied. Als Schepen van Openbaar Groen is het behoud van groen enorm belangrijk voor mij. We moeten er alles aan doen om de prachtige natuurrijke omgeving rondom Brugge veilig te stellen. Deze legislatuur werd 4 keer meer gesubsidieerd in natuurgebied dan alle jaren sinds 1994. Dit is een belangrijke investering.

Brugge

Stad Brugge en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kunst slaan handen ineen: overstromingsmaatregelen in Zeebrugge

BRUGGE – In een eerste fase van de werken werden door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) kustverdedigingswerken uitgevoerd ten westen van de Visartsluis en ten oosten van de P. Vandammesluis in Zeebrugge. Voor de tweede fase van de werken, namelijk het realiseren van overstromingsmaatregelen in Zeebrugge, slaan MDK en Stad Brugge de handen ineen. Met deze werkzaamheden maken we niet enkel de haven van Zeebrugge veiliger, maar realiseren we ook een groenere en meer leefbare omgeving.

Overstromingsmaatregelen

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zal een stormkering in en rond de jachthaven van Zeebrugge aanbrengen, het Tijdok verdiepen en herinrichten en ook het Albertdok herinrichten. Tijdelijke Handelsvennootschap Antea-West maakte het aangepaste ontwerp voor deze werkzaamheden op. De stedelijke diensten, waaronder de cluster Openbaar Domein, vroegen een extra focus op toegankelijkheid, op meer groen in het ontwerp, op een verkeersveilige uitwerking van de Rederskaai en Tijdokstraat.

Meer groen in het ontwerp

De grijze havenomgeving toveren we om tot een plaats waar meer groen aanwezig is. Verschillende onthardingen staan gepland en er komen ook 36 nieuwe bomen bij. De focus zal liggen op streekeigen vegetatie. Aan de Rederskaai zullen drie bomenclusters komen, die meer groen in de omgeving zullen brengen. Extra speelruimte en maximale ontharding worden voorzien in de zone voor de Westhinder

Ook groene waterkerende voorzieningen

In het ontwerp van MDK komen drie soorten waterkerende voorzieningen aan bod. Ook hier was ruimte voor groen voorzien. De eerste kerende dijk is aan een kant verhard en aan de andere zijde groen. De tweede type waterkerende voorziening is een betonnen muur, die volledig omsloten is door een haag. De derde voorziening is een betonnen keermuur.

Timing en investering

De totale investering van Stad Brugge en MDK bedraagt 5.968.456,91 euro. De haven van Zeebrugge veilig maken en de deelgemeente revitaliseren is belangrijk. Daarom investeert het stadsbestuur zo’n 945.024,88 euro in dit project. MDK investeert 5.023.432,03 euro om de haven en het dorp van Zeebrugge veilig te stellen.

De werken gaan in fasen door. Tijdens de eerste fase wordt de zone aan de Rederskaai aangepakt, alsook het Tijdok en het Albertdok. Tijdens de tweede fase komt de zone Werfkaai – Tijdokstraat – Vismijnstraat aan bod.

 • Eerste fase: van september 2023 tot juni 2024
 • Tweede fase: van september 2024 tot juni 2025

Focus op Zeebrugge: haven, site Knapen, groene trambedding, vernieuwd Marktplein

Ook in verschillende andere projecten in Zeebrugge investeert de stad. De site Knapen van 8 hectare kocht de stad aan om er een kustpark van te maken. De inwoners van Zeebrugge krijgen hiermee een plaats waar groen, rust en recreatie samenkomen. Het Marktplein in Zeebrugge zal heraangelegd worden: er komt een nieuwe riolering en we ontharden 2.000 m². 35 extra bomen komen bij en de straat wordt een eenrichtingsstraat. De vernieuwing tussen de Visartstluis en de Vandammesluis staat in 2023 op de agenda. We vergroenen de trambedding en verbeteren een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers. Ook het verbeteren van het Molinari-plein en het vergroenen en ontharden van de kruispunten in de Vissersstraat staan gepland.

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust / Antea-West
Brugge

Boekenruilkastje in Hof De Jonghe

Op aanvraag van een buurtbewoner plaatsten we een boekenruilkastje in Hof De Jonghe. In Brugge staan er al 27 boekenruilkastjes op het openbaar domein en nu is er ook eentje in Hof De Jonghe. Dit mooie initiatief geeft buurtbewoners de kans om elkaar te ontmoeten en om (gelezen) verhalen uit te wisselen.

Mini-bibliotheek

Een boekenruilkastje kun je zien als een mini-bibliotheek. Het is voor iedereen en is gratis toegankelijk. Als je er een boek uithaalt, moet je er een eigen kwalitatief boek voor in de plaats zetten. Zo kunnen buurtbewoners boeken of strips uitwisselen.

Boekenruilkastjes in Brugge

Op het Brugse openbaar domein staan momenteel, sinds de lancering van het eerste boekenruilkastje in 2014, 28 boekenruilkastjes of wijkbibliotheekjes. Zowel in het centrum als in de deelgemeenten zijn deze te vinden. Zo geven we aan iedere Bruggeling de kans om een dosis literatuur gratis te ontdekken in de buurt.

 • Centrum
  • Hof De Jonghe (nieuw)
  • kerk op het Sint-Annaplein
  • ‘The Student Village’
  • Annuntiatenstraat
  • dienstencentrum van De Balsemboom
  • Astridpark links van Villa Bota
  • Begijnhof 14
 • Assebroek
  • Hoeve Hangerijn
  • aan de spoorwegbedding
  • 7 Torentjes
  • Meersenstraat
 •  Sint-Kruis
  • Raadsherenlaan 67
  • Sint-Godelievedreef 17
  • Freinet school De Tandem
  • geefkastje in de Klerkenstraat 24 (met boeken en andere zaken)
 • Christus-Koning
  • het Werfplein in het Stubbekwartier
  • de hoek van de Zwaluwenstraat en de Kardinaal Mercierstraat
  • de basisschool van de Gerard Davidstraat nummer 67
 • Sint-Andries
  • Zandstraat 479
  • het Sanderkwartier aan de Ontmijnerslaan
  • Edward de Jansstraat nummer 15
 • Sint-Michiels
  • Kervyndreef 45
  • Rijselstraat 186
  • Spoorwegstraat 250
 • Sint-Pieters
  • de straat Torentje, tov nr 4
  • bij Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5
  • Rustenburgstraat 50 
 • Koolkerke
  • Zagersweg 16
Brugge

454.000 bloembollen geven Brugge kleur in de lente

bloembollen geven brugge kleur

BRUGGE – Sinds huidige legislatuur is Brugge meer dan ooit een bloeiende stad. Om deze trend verder te zetten, plantten we dit najaar 454.600 bloembollen in de binnenstad en de deelgemeenten. Deze legislatuur werden in Brugge al 2.021.063 bloembollen geplant. De kleurenpracht die de bloembollen met zich meebrengt, zorgt bij iedere Bruggeling en bezoeker een glimlach.

Al vanaf januari kleur in het Brugse straatbeeld

De bloembollen brengen in het voorjaar massaal kleur in het Brugse straatbeeld. De vele bloemen maken zowel de inwoners van Brugge als bezoekers spontaan vrolijk. Naast sierwaarde, dragen bloembollen ook bij tot de biodiversiteit. In januari beginnen de eerste bloembollen al te bloeien, dit gaat over winterakoniet, sneeuwklokje… Deze worden gevolgd door de vele krokussen en narcissen in februari. Tot mei – juni loopt de bloeiperiode, dit eindigt met soorten zoals sieruien. De aankoop en aanplant van bloembollen gebeurt door de medewerkers van Openbaar Domein. Doordat ze zo vroeg bloeien zijn bloembollen een belangrijke voedingsbron voor bijen en andere insecten, want ze bevatten nectar en stuifmeel. Onder andere doordat we zo’n groot aantal bloembollen planten, werd Brugge in 2020 uitgeroepen als bijenvriendelijkste gemeente door het Vlaams Departement Omgeving.

Bloemen zorgen voor klein geluk

Bloemen geven mensen hoop. Ze zorgen voor kleur en brengen kracht en een positief gevoel met zich mee. In een stad maken kleine zaken zoals bloemen een groot verschil. Zowel langs lanen, voetpaden en fietspaden planten we bloembollen aan. Ook rond begraafplaatsen brengt het extra kleur van de bloembollen troost voor de nabestaanden. Dit najaar investeren we in 454.600 bloembollen. Dit heeft een grote impact op het straatbeeld: per Bruggeling zijn er deze legislatuur zo’n 17 bloembollen aangeplant.

Centrum

In het Centrum worden er op 10 plaatsen zo’n 70.250 bloembollen geplant:

 • Binnen de Smedenvest, Boeverievest, Ezelpoortplein – 44.000 stuks
 • Koningin Astridpark – 14.000 stuks
 • Scheepsdalelaan – 1.000 stuks
 • Graaf Visartpark – 1.500 stuks
 • Sasplein – 1.500 stuks
 • Diverse onthardingen – 4.500 stuks
 • Markt – 750 stuks
 • Koning Albertpark – 3000 stuks

Brugge Oost

In regio Oost worden op 22 plaatsen voor een totaal van 101.400 bloembollen geplant.

Op Assebroek komen op 12 plaatsen zo’n 52.000 bloembollen:

 • Baron Ruzettelaan – 2.500 stuks
 • Kinderboerderij – 2.250 stuks
 • Ter lo – 500 stuks
 • Mispelbilk – 4.400 stuks
 • Veltembos/Park Stevens – 2.550 stuks
 • Maaike Kerrebroeckstraat – 25.600 stuks
 • Meersenstraat – 7.000 stuks
 • Pastoor Verhaegheplein -1.000 stuks
 • Centrale Begraafplaats -2.000 stuks
 • Kerkhof Ver-Assebroek – 1.000 stuks
 • Sint Kristoffelstraat – 200 stuks
 • Maria Assumpta – 3.000 stuks

In Sint-Kruis worden op 5 plaatsen 49.400 bloembollen geplant:

 • Warrenplein – 4.500 stuks
 • Zuidervaartje – 1.400 stuks
 • Male Kerk – 7.000 stuks
 • Babbaertstraat – 14.000 stuks
 • Rondpunt Doornhut – 1.675 stuks
 • Blauwkasteelweg – 1.825 stuks
 • Gulden Kamer – 5.400 stuks
 • Troostplek Male – 2.500 stuks
 • Kerkhof – 100 stuks
 • Wiedauwbos – 11.000 stuks

Brugge West

In regio West komt een totaal van 159.500 bloembollen op 10 locaties.

 • In Sint-Andries worden op 96.500 bloembollen geplant.
 • Op Sint-Michiels komen er 63.000 bloembollen.

Brugge Noord

In de gemeenten Sint-Pieters, Kruisabele, Dudzele, Zwankendamme, Zeebrugge, Koolkerke, Lissewege en Sint-Jozef komen er in totaal 123.450 bloembollen op 29 locaties.

 • Sint-Pieters: 42.900 stuks
 • Sint-Jozef: 19.150 stuks
 • Koolkerke: 3.300 stuks
 • Kruisabele: 5.500 stuks
 • Dudzele: 12.000 stuks
 • Lissewege: 31.900 stuks
 • Zwankendamme: 7.500 stuks
 • Zeebrugge: 1.200 stuks
Brugge

Zes nieuwe zwanen in Brugge

zes nieuwe zwanen in Brugge mercedes van volcem

BRUGGE – Een aantal Brugse zwanen waren in september besmet met de vogelgriep. We grepen hierbij meteen in: we zorgden voor verhoogde permanentie en specifieke hygiënemaatregelen. Sinds een maand zijn er nu geen nieuwe besmettingen meer van de vogelgriep vastgesteld bij de zwanen. Om de populatie te versterken, komen er zes nieuwe zwanen bij.

Na het verbeteren van de situatie rond de vogelgriep paste het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) de maatregelen aan. De zwanen moesten niet langer opgehokt blijven. Het is enorm fijn om de zwanen te zien rondzwemmen op de Brugse wateren: er is geen Brugge zonder zwanen. Doordat de zwanen dit jaar pas later naar hun vertrouwde plaats teruggingen, hebben ze geen nesten meer gemaakt zoals andere jaren. Toen groeide de zwanenpopulatie aan door de nieuwe kleine zwaantjes. Om de zwanenpopulatie dit jaar op peil te houden, werden zes nieuwe jonge zwanen aangekocht. Zo houden we de legende dat er in Brugge steeds 52 zwanen moeten zwemmen in ere.

Zwanen verkeren in goede gezondheid

Op 9 september werd bij de Brugse zwanen een besmetting met het vogelgriepvirus vastgesteld. We zorgden voor permanentie in het weekend, in de avond en op feestdagen. Meermaals daags controleerden we de zwanen op symptomen van de vogelgriep. Door de nauwgezette opvolging, verkeren de zwanen nu weer in goede gezondheid.

Zes nieuwe zwanen in Brugge

Er zijn reeds een maand lang geen nieuwe vaststellingen van de vogelgriep bij de zwanen. Vandaag komen er dan ook zes nieuwe zwanen bij. Om de nieuwe dieren aan de huidige groep te laten wennen, worden ze tijdens de eerste week in een beperkte zone op het gras gehouden. De dieren komen oorspronkelijk van een particulier, maar zijn daarna opgevangen in het Vogelopvangcentrum. Doordat ze geleewiekt zijn, kunnen we ze niet in de natuur vrijlaten.

Door deze zes nieuwe zwanen, zwemmen er in Brugge nu 69 zwanen. In 2006 hadden we een populatie van 72 zwanen, vergelijkbaar met nu. In 2007 en 2008 waren er maar liefst 115 zwanen, wat niet ideaal is. Dit leidt tot een tekort aan territorium, waardoor de zwanen verplicht zijn uit te zwermen en op vijvers in de buurt nieuwe broedplaatsen gaan opzoeken. We streven naar een populatie van 80/85 zwanen.

Brugge

Bestek mededingingsprocedure ondertunneling R30 en stationsomgeving wordt overgemaakt aan de gemeenteraad

bestek mededingingsprocedure r30

BRUGGE – Stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid werken samen om het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aan te pakken. Zo kunnen de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Fiets- en verkeersveiligheid zijn zowel voor het stadsbestuur als voor de Vlaamse regering prioritair. We willen ook de stationsomgeving zelf optimaliseren. Het is een cruciale plaats: niet alleen als ingang van het historisch stadscentrum, maar ook als verbinding tot het prachtige groen van onze stadsvesten. Het bestek voor de mededingingsprocedure voor het ontwerpteam is afgewerkt en zal nu naar de gemeenteraad gaan. Daarna zal een keuze gemaakt worden uit maximum drie kandidaten.

Projectvisie

In 2020 sloten Stad Brugge en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) een samenwerkingsovereenkomst om de onveilige situaties op de R30 weg te werken. Daarnaast ook om de stationsomgeving aan de kant van de Brugse binnenstad her in te richten. Aangezien de R30 een gewestweg is, is het AWV een belangrijke partner bij dit project. Voor zowel het stadsbestuur als de Vlaamse regering is het veiliger maken van de R30 voor voetgangers en fietsers een prioriteit. Deze moeten nu de ring oversteken waar gemotoriseerd verkeer rijdt. Voor hen wordt in het project een passage onder de R30 tussen het stationsplein en de vesten voorzien.

De herinrichting van de stationsomgeving is cruciaal om deze zowel met het historisch stadscentrum als met de vesten te verbinden. Met deze nieuwe invulling van het Stationsplein willen we graag voor voetgangers en fietsers een ononderbroken, veilige aansluiting maken naar de vesten. Daar kunnen ze van het vele groen genieten. Door de realisatie van dit project, maken we de volledige stationsomgeving ter hoogte van de ring meer leefbaar en veiliger voor alle weggebruikers.

Timing en kostprijs

Er wordt verwacht het uitvoeringsontwerp in september 2023 te kunnen opstarten en de werken op het terrein een jaar later, in september 2024. Behoudens onvoorziene omstandigheden zijn de werken gefinaliseerd in 2026. Conform de raming waar de projectnota van uitgaat, zal de totale kostprijs van het stationsproject zo’n 26.000.000 euro bedragen. De raming van de kosten voor het Vlaamse gewest is 70% en de kosten voor Stad Brugge zo’n 30%, namelijk 8.000.000 euro. De nodige middelen voor deze investering zijn voorzien in het Brugse meerjarenplan. Op Vlaams niveau is na een samenkomst met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een studiebudget voorzien op het Vlaamse investeringsprogramma. Samen zetten we zo de eerste stappen om dit zwarte punt aan te pakken.

Bestek mededingingsprocedure

Het bestek voor de mededingingsprocedure met onderhandeling in functie van het ontwerp, de realisatie en het onderhoud binnen het projectgebied leggen we aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor. Ook de bepalingen en richtlijnen met de startnota, projectnota en bijlagen zijn onderdeel van het bestek. De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning, de opmaak van de uitvoeringsplannen en de effectieve uitvoering en opvolging van de aanneming maken deel uit van de opdrachtomschrijving in het bestek. Na goedkeuring door de gemeenteraad maken we het bestek over aan de geselecteerde kandidaten.

Offertes en gunning

De inschrijvers moeten een kwalitatieve offerte binnen het geraamde budget voorzien. Een offerte en projectvoorstel waar erfgoed, natuur en verkeersveiligheid centraal staan is verwacht De weerhouden kandidaten, maximum drie, zullen na de goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad, het bestek ontvangen. Aan de hand hiervan, kunnen ze een concrete offerte opmaken. Het stadsbestuur verwacht de offertes eind februari 2023, de gunning volgt later in 2023.