Start fase 2 werkzaamheden nutsleidingen Katelijnestraat

13 sep

Als schepen van Openbare Werken informeer ik u graag over fase 2 van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat, meer bepaald tussen de Oude Gentweg (kruispunt niet inbegrepen) en de parking Katelijne (ingang parking niet inbegrepen), kant pare huisnummers. Over de andere fasen volgt later meer informatie.

Timing

vanaf 16 september tot en met 27 september

Werfzone

 • Mariastraat, tussen de poort/ingang Oud Sint-Jan en Nieuwe Gentweg in de Katelijnestraat  (kruispunt Kastanjeboomstraat inbegrepen, kruispunt Nieuwe Gentweg en ingang naar Oud Sint-Jan niet inbegrepen) – kant pare huisnummers
 • er wordt gewerkt aan één zijde van de straat, hoofdzakelijk in de zone van het voetpad maar de graafmachines palmen de rijweg in
 • Mariastraat, tussen de poort/ingang Oud Sint-Jan en Nieuwe Gentweg in de Katelijnestraat  (kruispunt Kastanjeboomstraat inbegrepen, kruispunt Nieuwe Gentweg en ingang naar Oud Sint-Jan niet inbegrepen) – kant pare huisnummers
  • er wordt gewerkt aan één zijde van de straat, hoofdzakelijk in de zone van het voetpad maar de graafmachines palmen de rijweg in.

Verkeersverloop

Gemotoriseerd verkeer

 • de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn enkel tijdens de weekdagen bereikbaar via de Zuidzandstraat
 • vanuit Katelijnestraat kan men de Oude Gentweg inrijden
 • uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg rijden
 • de Kastanjeboomstraat wordt doodlopend op de werf, is enkel bereikbaar via Groeninge en het eenrichtingsverkeer wordt in de Kastanjeboomstraat opgeheven (tijdens weekdagen)
 • de Walstraat is afgesloten voor het verkeer met uitzondering voor het werfverkeer en voetgangers tijdens weekdagen
 • in de Mariastraat, tussen de Heilige-Geeststraat en Onze-Lieve-Vrouwkerkhof-Zuid, is het verkeer in beide rijrichtingen toegelaten tijdens weekdagen

Fietsers en voetgangers

 • fietsers en voetgangers behouden doorgang (aan de kant van de onpare huisnummers)
 • de koetsen volgen een aangepast traject vanaf Groeninge via Driekroezenstraat, Boudewijn
  Ravestraat (omkeren rijrichting), Gentpoortvest, Katelijnestraat en Arsenaalstraat naar het Wijngaardplein en verder (tijdens weekdagen)

Bussen van De Lijn

 • de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via ’t Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de weekdagen
 • de halten ‘Bargeplein’, ‘Katelijnepoort’ en ‘Begijnhof’ zijn tijdelijk afgeschaft
 • voor meer informatie over de trajectwijziging van De Lijn: t 070 220 200.

Centrumshuttle

 • de centrumshuttle volgt vanaf 16 september zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.
 • de halten ‘Barge’ (onder de Hoge Katelijnebrug) en ‘Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op ’t Zand.

Bussen hotels

 • vanaf 19 augustus tot en met 4 februari (tijdens kerstverlof 20/12 – 5/01/2020 is Katelijnestraat opengesteld voor het verkeer) zijn de hotels niet bereikbaar via de Katelijnestraat. De bussen rijden Brugge binnen via de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. In de Oude Gentweg is een laad- en loszone voorzien net na het rechts uitrijden van de Visspaanstraat, net voorbij het kruispunt met de Werkhuisstraat (links in de rijrichting). De opgelegde snelheid in de Visspaanstraat is 10 km/u.
 • tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat en dus ook de bussen met toeristen