100 000 wachtenden sociale woning uit nood helpen door tijdelijke contracten

5 feb

Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit al jaren voor tijdelijke huurcontracten in de sociale huisvesting. De nieuwe regering met Open VLD, N-VA en Cd&V is bereid dit standpunt over te nemen en de problemen in de sociale huisvesting aan te pakken. “De vorige Vlaamse Regering was blind voor de meer dan 100 000 mensen op de wachtlijsten. Er zijn 147 000 sociale woningen in Vlaanderen, waarvan de helft aan ernstige renovatie toe is. Dit heeft een kost van 3 miljard euro. Men bouwt gemiddeld zo’n 2500 extra woningen bij per jaar. Zo geraken de wachtlijsten nooit ingekort. Dat tonen ook de cijfers. De wachtlijsten stijgen jaar na jaar. Eens je een sociale woning krijgt toegewezen geldt dat tot nu voor je ganse leven. 4% verlaat z’n sociale woning. Levenslang wonen is voor sommige partijen een vorm van cliëntelisme. Dat remt de sociale mobiliteit. Als liberalen willen we mensen emanciperen.” aldus Van Volcem. Het fragment komt uit de plenaire zitting van het Vlaams parlement op 4 februari 2015.