100 miljoen euro over 10 jaar voor sociale woningen te Kortrijk

3 feb

Zevenhonderd oude woningen van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) ‘Goedkope woning’ wachten al jaren op een grondige renovatie. De SHM voorziet een inspanning van ca. 10 miljoen € per jaar over een tijdspanne van 10 jaar om haar ganse patrimonium op te waarderen, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Ook  in de nieuwe ecowijk ‘De Venning’ is er ruimte voorzien voor 196 woningen. Van Volcem pleit al jaren voor tijdelijke huurcontracten voor sociale woningen. “We moeten na een tijdje evalueren of mensen die nu een sociale woning huren nog behoeftig zijn. 10 procent van de huurders verdient ver boven de inkomensgrens. Zo kunnen we de wachtlijsten inkorten en meer mensen helpen die het op dit moment echt nodig hebben.”

 Steeds meer huizen van Goedkope Woning – sommige zijn al meer dan zestig jaar oud – verkeren in een bedenkelijke staat. Bewoners hebben bijvoorbeeld af te rekenen met water in de kelder, vocht- en schimmelplekken op muren en barsten in plafonds.

 

“De Vlaamse regering wil 43 000 nieuwe sociale woningen bouwen tegen 2022 maar de renovatie van bestaande patrimonium laat volledig te wensen over.” aldus Van Volcem. “Er is in totaal 2,9 miljard euro nodig om de bestaande woningen te renoveren tegen 2020. De nieuw gebouwde woningen dienen dus vooral voor herhuisvesting. Zo wordt ook de wachtlijst steeds groter: vandaag zijn dat meer dan 100 000 mensen. De helft van de 142 000 sociale huurders leeft in een woning in gebrekkige staat. Een andere aanpak is noodzakelijk.”

Ecowijk De Venning

Het project Venning omvat de vervangingsbouw en de renovatie van 163 van de meest problematische woningen. 97 kleine bungalows en 66 eengezinswoningen worden gefaseerd vervangen door 146 nieuwbouwwoningen en 50 totaalrenovaties. Op die manier kan Goedkope Woning 33 bijkomende woningen creëren.

Door actief in te spelen op de opportuniteit van Europese subsidies (Concerto) werd dit project tegelijk ingeschakeld als pilootproject ‘Eco-life’ vanuit de betrachting, zonder meerkosten voor de SHM, de lat hoger te leggen en een duurzaam, toekomstgericht project te realiseren. De Europese subsidie bedraagt ca 10% van de projectkost. Bovenop deze subsidie volstaat een supplementaire bijdrage van slechts 5% vanwege de SHM om van een verloederde wijk een CO2-neutrale laagenergiewijk te maken.

Andere beleidsaanpak

Van Volcem wil voor nieuwe contracten de tijdelijkheid van sociale huurcontracten. We moeten na een tijdje evalueren of mensen die nu een sociale woning huren nog behoeftig zijn. 10 procent van de huurders verdient ver boven de inkomensgrens.  Zo kunnen we de wachtlijsten inkorten en meer mensen helpen die het op dit moment echt nodig hebben

Een waardevol alternatief voor de stop van sociale woningbouw is het invoeren van een tijdelijke huurpremie voor mensen die het echt moeilijk hebben. Ook het in huur nemen van private huurwoningen door sociale verhuurkantoren om door te verhuren aan de meest behoefden is een belangrijke peiler om de huidige problemen aan te pakken.

Van Volcem wil ook de zogenaamde huisvestingsval aanpakken. Als je een sociale woning huurt loont het zelden om te werken. Eens je meer verdient, moet je immers meer huur betalen. Het verkrijgen van een sociale woning moet gekoppeld worden aan een specifiek activeringstraject en aan een bepaalde termijn.

Om leegstand in de sociale woningbouw te vermijden kunnen de te renoveren woningen worden verkocht aan starters (jonge mensen) en met de opbrengst moet men een huurpremie invoeren. Zo die je voor iedereen hetzelfde in dezelfde omstandigheden.  Er worden maximum 2000 huurwoningen op jaarbasis gebouwd en er moeten 24000 woningen een totaalrenovatie ondergaan, dit betekent dat je 12 jaar niemand nieuw kan helpen die op de wachtlijst staat.