Brugge

25 wegenisdossiers verbeteren leefbaarheid in Brugge

BRUGGE – 2022 heeft heel wat veranderingen in petto voor de wegenis in Brugge. Maar liefst 25 dossiers staan op stapel in de Brugge. “Ook dit jaar leggen we de lat hoog om de Bruggeling van een openbaar domein in uitstekende conditie voor te leggen. We laten geen dossiers sluimeren en pakken de problemen aan”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

1.Ondergrondse parking en het vernieuwde Koning Albertpark (April 2022 opening parking en dan aanleg park bovengronds)

Interparking nv breidt, in overleg met Stad Brugge, de bestaande centrumparking ‘t Zand uit onder het Koning Albert I-park, meer bepaald tussen het Concertgebouw en het standbeeld van Koning Albert I. De afwerking van de zone van de ondergrondse parking is voorzien in het voorjaar van 2022. “Deze parking is belangrijk voor de toekomstige bereikbaarheid van onze stad. Het wordt de grootste ondergrondse parking met 2000 parkeerwagens”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem. Om het park maximaal te respecteren werd de vormgeving en de inplanting van het ondergrondse parkeergebouw volledig afgestemd op de waardevolle bomen in het park. “Eens de ondergrondse parking afgewerkt is, krijgt het park ook een nieuwe aanleg. Als ontbrekende schakel tussen ’t Zand -kant centrum- en het nieuwe fonteingebied -kant station – Oostmeers-, is het project ‘uitbreiding parking en heraanleg van het park’ een uitgesproken kans om deze verbinding te opwaarderen. De bestaande looproute in het park wordt beperkt gewijzigd. Het behoudt haar kronkelende, stijgende en dalende lijn. De parkinguitgangen staan immers geschikt langsheen het traject”, legt de schepen verder uit. De bestaande wandel- en fietspaden worden verrijkt met nieuwe verbindingen over het water.

2. Park Steevens in Sint-Kruis

Stad Brugge investeert in een nieuw Park Steevens met fietspad- en wandelpadnetwerk. Het park zal aansluiten op het Veltembos en is 23.000 vierkante meter groot. Een fietspad en wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het 8 hectare grote bos. De groene long midden Sint-Kruis zal dé plaats worden om te genieten, wandelen en veilig te fietsen naar school. “Genieten van het groen en publiek domein en veilig fietsverkeer staat hoog op de agenda bij de Bruggelingen. Het Veltemparkplan zorgt voor een onderbouwde verbetering voor de buurt en scholen. Via een strategische aankoop kunnen we een park aanleggen en het fietsen en wandelen optimaliseren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

3. Start Katelijnepark

Het Katelijnepark, gelegen in de dichtst bewoonde deelgemeente van Brugge, Assebroek, krijgt nu een definitieve bestemming als park. Op enkele honderden meters van de binnenstad, meer bepaald tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart Brugge Gent is een open ruimte van bijna 3 hectare. Een groene long dicht bij het kanaaleiland en het Minnewaterpark en de Vesten.   “Vorige legislatuur wou men er nog een randparking maken en het groene gebied betonneren tot randparking. De parking kreeg na veel protest geen vergunning van de deputatie. Bovendien lag ze ook niet aan de juiste kant van de Baron Ruzettelaan om een vlot bereikbare parking te vinden”, zegt de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

4. Start Minnewaterpark

Het Minnewaterpark is een heel belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Het is het park dat grenst aan de Vesten van Brugge. De romantische uitstraling en de herinneringen van vele verliefden die al kusten bij het Minnewater verklaren de bijnaam ‘The Lake of Love’ zoals de pers het wel eens durft benoemen. “Het park is er om te genieten:  het hele jaar door maar ook voor twee stadsfestivals waar de Bruggeling elk jaar naar uitkijkt.  Een festival in een park heeft iets speciaal, maar het vergt ook heel wat inzet en onderhoud van onze dienst openbaar domein. De laatste heraanleg dateert van 1979, dus meer dan 40 jaar geleden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

4. Vernieuwen dolemiet op de Vesten

Stad Brugge gaat de komende drie jaar fors investeren in haar Vesten. De toestand van de huidige dolomietpaden is sterk achteruitgaan waardoor er veel oneffenheden en na regenweer plassen ontstaan. “Elke Bruggeling is fier op de Vesten. Daarom investeren we de komende drie jaar fors om de wandelpaden er op en top te laten uitzien en ze weer optimaal kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein. De gefaseerde  vernieuwing gaat gepaard met een kostprijs van 1,8 miljoen euro.

5. Werken aan de Singel en Buitenboeverievest

Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest zijn dringend aan vernieuwing toe. “Daarom plannen we een heraanleg van beide straten. Tijdens de heraanleg zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de fietsverbinding tussen de Buiten Smedenpoort en de fietsbruggen van de Boeveriepoort te optimaliseren”, aldus de schepen.

6. Werken aan Mariabrug en OLV kerkhof Zuid

De werken aan de Mariabrug waren een onderdeel van de nieuwe heraangelegde Katelijnestraat. De aannemer startte met de bouw van het ondergronds pompstation ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. “Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Tijdens de werkzaamheden echter stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig was. “Tijdens opgravingen van een deel van het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof nabij de gelijknamige kerk in Brugge botsten archeologen tot hun eigen verbazing op antropomorfe graven. Die waren in Vlaanderen slechts in gebruik tot in de 13de eeuw. Dankzij de vondsten kan mogelijk eindelijk achterhaald worden hoelang de kerk er al staat”, zegt Van Volcem. Ondertussen werd de best bewaarde grafkelder gelicht en verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De werken ter plaatse kunnen nu verder afgewerkt worden.

7. Sint-Jorisstraat en Vlamingdam

“Na de Katelijnestraat is dit een groot maar heel noodzakelijk werk dat we niet uit de weg gaan. Als schepen van Openbaar Domein moet ik soms minder aangename werken laten uitvoeren, zoals het opbreken en heraanleggen van straten. Deze werken kunnen lang duren en veel ongemak geven aan de bewoners, maar achteraf is iedereen gelukkig”, zegt schepen Van Volcem, “Onze stad kenmerkt zich door haar vele fietsers. Daarom voegen we aan deze werken een aantal elementen toe die de verkeersveiligheid van fietsers bevordert. Dit door het plaatsen van fietsnagels en het parkeren niet toe te laten als de fietsers van de andere richting komen.”

Bij de vernieuwingswerken investeert de Stad in extra groen. Zo worden er in totaal 20 extra bomen geplant die verspreid worden over 41 plantvakken. “Voor de kleinere plantvakken wordt er gekozen voor de sierkers, die zijn smal en geven een prachtig straatbeeld. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen, in de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur”, zegt schepen Van Volcem.  De pleintjes in de straat worden opgewaardeerd met plantvakken, fietsstelplaatsen en mooie zitelementen.

8. Werken rond de Sint-Annakerk (met gebruik water dak kerk voor groendienst in regenputten) en Joost De Damhouderstraat

Vandaag is het plein rond de Sint-Annakerk betoverend door de prachtige kerk.  “Evenwel zijn aldaar de slechtste voetpaden te zien in Brugge en staat de riolering op invallen”, zegt Van Volcem. Naast het plein worden de voetpaden vernieuwd alsook de Joost De Damhouderstraat en een van de mooiste straatjes van Brugge, de kleine Sint-Annastraat. De bruggen ter plaatse zijn opgefleurd met mooie bloemen langs de Potterierei.

9. Stijn Streuvelstraat is eind deze maand af

De Stijn Streuvelsstraat kreeg een heraanleg van de voetpaden en rijbaan. De werken aan de weg startten in september 2021 en worden beëindigd eind deze maand. “De werken werden uitgevoerd in 2 fases. Er was even geen verkeer mogelijk, al bleven fietsers en voetgangers altijd hun doorgang behouden”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

10. Huidenvettersplein is gisteren gestart

Het Huidenvettersplein wordt aangepakt omwille van de oneffenheden en putten in het plein. “De verhoogde voetpaden langs beide kanten op het plein verdwijnen. De mozaïekkeien worden herplaatst. Voor een beter afwatering van het plein werden extra slikputten geplaatst. Het monumentje te midden het plein blijft bewaard. De terrassen zullen bij zonnig weer weer stabieler en evenwichtig geplaatst kunnen worden”, aldus Van Volcem.

11. Stuk Zilverpand krijgt ook make-over met groen

Ook in het Zilverpand starten we bebloeming. In de bestaande plantvakken komen er extra bloemen: lavendel, ooievaarsbek, viltige hoornbloem en mexicaans madeliefje. Voor extra kleur in de lente voorzien we aanvullend grootbloemige viooltjes. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Bij het samenstellen van beplantingen houden we rekening met een spreiding van de bloei zodat de plantvakken in alle seizoenen aantrekkelijk zijn. We kiezen ook voor voldoende groenblijvende soorten zodat de plantvakken in de winter ook hun effect niet missen. We brengen letterlijk kleur in het leven voor alle bewoners en passanten in het Zilverpand.”

12. De voorbereidende werken in negen straten in het Dampoortkwartier en aanvatten van de rioleringswerken

Stad Brugge investeert in het Dampoortkwartier. Het kwartier ligt tussen de Dampoortstraat en de Karel Van Manderstraat en zal volledig vernieuwd worden.  “Er wordt geïnvesteerd in nieuwe riolering, mooie voetpaden, veilige fietspaden, toegankelijkheid maar ook in bomen, groen, ontharding en leuke banken op wandelpaden om de honderd tot tweehonderd meter.  Zo ontstaat er ook een leuke wandelroute voor jong en oud. Toegankelijkheid is vrijheid maar toegankelijkheid zorgt ook voor warmte en sociale cohesie”, zegt Van Volcem. De aanwezigheid van het woonzorgcentrum midden de wijken deed de vraag naar een zilverroute rijzen.  Tussen deze wandelpaden door investeren we ook in een parkje in de Edestraat. 

13. De Bloemenwijk in Assebroek

De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek en dicht bij de stad krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating zijn dringend aan vernieuwing toe. Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie zullen we de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling geven ”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken starten begin dit jaar en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond. 

14. De wijk Blijmare in Sint-Andries

Dit voorjaar van start de heraanleg van de wijk Blijmare te Sint-Andries. De wijk is gelegen achter de gevangenis van Brugge en ligt naast het domein Koude Keuken.  “De werken zijn noodzakelijk. Na een routine controle is immers gebleken dat de riolering in slechte staat is en ook de straten zijn dringend aan vernieuwing toe. Sinds de aanleg van de verkaveling in de jaren ’60 werden hier weinig instandhoudingswerken uitgevoerd”, aldus de bevoegde schepen. Behoudens onvoorziene omstandigheden worden de werken tegen de zomer 2023 afgerond.

15. De wijk rond Sint-Annadreef en Bremlaan

“Door de degradatie van het rioleringsstelsel dringt een rioolrenovatie op. Gezien de ligging van de belangrijke bomen is een rioolrenovatie vereist in plaats van de aanleg van nieuwe riolen met de klassieke open sleuf. Bij deze techniek is er geen hinder en impact op de omgeving om de werken uit te voeren”, zegt de schepen van Openbaar Domein. De renovatie zal in de volgende straten plaats vinden: Nieuwe Sint-Annadreef, Dopheidestraat, Bremlaan, Gagelstraat en de Krakkestraat.

16. Zandstraat

Twee verkeersplateaus worden aangelegd in de Zandstraat. Dat op het kruispunt Zandstraat/Albert Serrynstraat en kruispunt Zandstraat/Jachthoornlaan. Uit onderzoek blijkt dat er een structureel snelheidsprobleem is. “Ter hoogte van de Albert Serrynstraat zal er een pleineffect toegevoegd worden aan het kruispunt met architecturale lijnenspel. Dit pleineffect heeft ook een verkeersremmend effect voor automobilisten. De materialen voor de rijweg, goot en fietspad bestaan uit rode beton. Het voetpad bestaat uit rode betonklinkers. Het ontwerp houdt ook rekening met de groeiruimte van de bestaande bomen en voorziet 3 nieuwe bomen”, legt de schepen uit.  Het ontwerp voor de verkeersplateu aan de Jachthoornlaan is eerder klassiek. De rijweg en goot bestaat uit rode beton. Er is 1 nieuwe boom toegevoegd aan het ontwerp, de bestaande bomen blijven behouden.

17. Van Leeg tot Zand

Uit onderzoek bleek dat de toestand van het rioleringsnet in de straat Van Leeg Tot Zand niet meer voldoet aan de huidige kwaliteitseisen. Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is aan vernieuwing toe. “Het nieuwe ontwerp gaat uit van een volledige vernieuwing van het wegdek met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Er wordt een dubbelrichtingsweg aangelegd met één as-verschuiving.  Er zal ingezet worden op het vergoenen van de straat door het aanleggen van kwalitatieve en duurzame groenzones met voldoende ruimte voor 17 hoogstammige bomen. Langs de zijde van de pare huisnummers worden er 19 parkeerplaatsen voorzien. Langs de zijde van de onpare huisnummers wordt er geopteerd om langsparkeren op de rijweg toe te laten”, aldus de plannen volgens de schepen. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zullen starten in maart 2022, de wegenis en rioleringswerken zullen starten in het najaar van 2022

18. De Sint-Pieterskerklaan te Sint-Pieters

De Sint-Pieterskerklaan in Sint-Pieters is aan heraanleg toe. Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden. “We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, klinkt het bij schepen Van Volcem.

19. Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis

De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis (tussen de Maalse Steenweg en Moerkersesteenweg) wordt heraangelegd, vergroend en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. “De Prins Leopoldstraat voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidsnormen, zoals groenvoorziening, waterinfiltratie en verkeersveiligheid. De rioleringen van 1956 zijn volledig versleten.  Het laatste jaar waren er diverse verzakkingen.  Thans is ook een stuk van de straat afgezet”, aldus schepen van Openbaar Domein.

20. Start Marktplein en straten errond in Zeebrugge

Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. Het plein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen op de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, zegt Van Volcem.

21. Opstart werken Karel De Stoutelaan, Filips de Goedelaan

Beide straten maken deel uit van de wijk Christus Koning en worden heraangelegd met als als kers op de taart het groene park aan Stilende. Daarop loopt de Filips de Goedelaan uit die een prachtige groene parklaan wordt.  Het stadsbestuur zet in op leefbaarheid, groen en bomen.  Zo kunnen we nog meer werk maken van een wijk op mensenmaat. “De uitgangspunten van het wijkmobiliteitsplan zijn afgestemd op de noden van kinderen. We zullen de verkeersveiligheid verhogen, het sluipverkeer aanpakken. De volledige herinrichting van de wijk, waarvoor de voorbije en komende jaren veel inspanningen werden en worden geleverd, pakt het ruimere plaatje aan in Christus-Koning”, besluit schepen Van Volcem, “De route tussen het Graaf Visartpark en het Stil Ende moet straks omgetoverd worden in een echt groene boulevard én een idyllische plek voor onze mooie zwanen.” Voor de heraanleg van de Karel De Stoutelaan (tussen Leopold I-laan en Houtkaai) wordt geopteerd voor een zone 30 (naar analogie met andere woonstraten).

22. Opstart Julius Maurits Sabbestraat (na afwerken Vlamingstraat en Vlamingdam)

“De riolering in dit tracé is in zeer slechte staat. In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden. “Het is echter noodzakelijk om bij de heraanleg van de straten ook te voorzien in de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel”, klinkt het bij Van Volcem.

23. Uitvoeren voetpadenplan

De Stad steekt een tandje bij in de deelgemeenten.  Een voetpadenplan voor 2022 werd opgemaakt en de Stad investeert drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten.  “De Stad investeert 1.482.000 euro in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “De werken zullen allemaal uitgevoerd worden in 2022. Mensen vinden een goed aangelegd voetpad belangrijk en terecht.  Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract schakelen we een versnelling hoger.”

24. Start park Knaepen (ontharding) , park van 8 hectare

De plannen voor de site Knaepen krijgt concreet vorm: een natuurspeeltuin, parkgelegenheid, fietssnelwegen, natuur, groen… “De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vormt een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt, voor jong en oud en voor bezoekers”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen.

25. Speelplein Paalbos

Het Paalbos aan de straat Ter Lo in Assebroek is toe aan vernieuwing. Zowat alle speeltoestellen vertonen gebreken aan het Paalbos. Ook de houten rand van de bestaande zandbak bijvoorbeeld is rot. “Het speelpleintje is dus toe aan een volledige herinrichting. We deden een online bevraging in oktober vorig jaar. Een klein jaar later mogen we zeggen dat we het voorontwerp met succes ter plaatse konden terugkoppelen. Dit jaar gaan we ermee aan de slag”, onder de bevoegdheid van Van Volcem wordt dit jaar dus het speelplein in Paalbos heringericht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.