5-5-5 groeiplan

21 mei

Het Open Vld-plan moet 294.000 jobs opleveren, 100.000 meer dan het Planbureau voorziet. Werklozen worden strikter opgevolgd. Wie na een jaar werkloosheid nog geen job heeft, moet zich laten omscholen en twee halve dagen per week gemeenschapsdienst volgen. Wie na drie volle jaren nog werkloos is, krijgt geen uitkering meer. Tegelijkertijd moet de arbeidsmarkt flexibeler worden gemaakt, met onder meer flexi-jobs in sectoren als de horeca, en minder regels voor overuren.

De nadruk in het plan ligt op de lastenverlagingen, zowel voor bedrijven als voor werkende burgers. Om de loonkosthandicap te verkleinen, willen de liberalen bovenop de in het competiviteitspact voorziene lastenverlaging van 1,35 miljard euro de sociale bijdragen lineair met 3 miljard euro verlagen. De Vlaamse regering zou daarbovenop voor 650 miljoen euro extra RSZ-kortingen moeten voorzien voor min-30-jarigen en 55-plussers. Het geheel moet het effect van de maatregelen die de huidige federale regering al heeft genomen meer dan verdubbelen. Om ondernemers een “fiscaal stabiel kader” te bieden, willen de liberalen de rulingdienst met de fiscus uitbreiden. De notionele intrestaftrek wil Open Vld behouden zien.

Wie werkt en gewerkt heeft, zou meer moeten overhouden. Dat wil Open Vld bereiken door het afschaffen van een aantal belastingschalen. Op termijn – in 2021 – zouden enkel de schalen van 25 en 45 procent overblijven. Tegen 2019 moet de schaal van 30 procent verdwijnen (kostprijs: 700 miljoen euro) en de ondergrens voor het tarief van 40 procent met 5.500 euro naar boven (kostprijs: 3,3 miljard euro). De Vlaamse belastingen zouden met een miljard euro verlaagd worden.

Het hele plan kost in 2019 22,5 miljard euro. Naast de tien miljard euro lastenverlagingen zou immers 10,5 miljard euro nodig zijn om de begroting op evenwicht te houden. De liberalen rekenen ook twee miljard euro kosten voor de vergrijzing aan.

Van die 22,5 miljard euro komt het gros uit bezuinigingen. De liberalen willen de uitgaven van de overheid niet sneller laten groeien dan de gezondheidsindex, behalve voor de sociale zekerheid (nog 0,81% per jaar extra) en voor de gezondheidszorg (+1,5% per jaar extra). Voor dat laatste moeten volgend jaar dan wel een miljard aan “efficiëntiewinsten” worden geboekt. Verder moeten de extra jobs en het langer werken zorgen voor besparingen op uitkeringen en pensioenen. De overheid moet zich toespitsen op haar kerntaken en entiteiten als De Lijn en het Vlaams Energiebedrijf laten afslanken. Alle bezuinigingen samen moeten tegen 2019 oplopen tot 14,9 miljard euro.

De overige kost van het Open Vld-plan wordt gedragen door een reeks kleinere posten, zoals de in de staatshervorming voorziene sanering (2,5 miljard), extra inkomsten door bijkomende jobs (2,5 miljard), minder intrestlasten (1,1 miljard), bestrijden van de fraude (een half miljard euro) en “diversen” (1 miljard).

“Dit plan is realistisch, want het wordt gespreid uitgerold en verdeeld over de overheden. Het is ook sociaal, want er is nog ruimte voor groei.” Van Volcem benadrukt dat er in het plan geen nieuwe belastingen worden voorzien.