Overleg met landbouwers over poldergraslanden

13 jan


De West-Vlaamse Open VLD parlementsleden en leden van het Algemeen Boerensyndicaat hebben in Diksmuide van gedachten gewisseld over de bescherming van de historische poldergraslanden. Volgens Sos Kustpolders hebben die graslanden een belangrijke natuurwaarde. Maar het bewerken van de gronden gaat ten koste van de bijzondere variatie aan vogels en vegetatie. Het ABS is dan weer tegen maatregelen “die ook maar enige beperking opleggen in de bedrijfsvoering of vrijheid van teeltkeuze omwille van het jarenlang gebruik van bepaalde percelen als grasland.”

Half maart besliste de Vlaamse regering over de bescherming van ruim 4.000 ha poldergrasland. Intussen buigt een commissie zich over de bezwaarschriften die binnenliepen tegen de bescherming van dit stukje poldernatuur.

Bron: WTV-Focus en eigen