Actuele vragen Dudzele

25 jan

Wat is de stand van zaken in de realisatie van het Cathemgoed nu de A11 reeds geruime tijd gerealiseerd is?

De werken in Caethemgoed worden uitgevoerd onder supervisie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Een aannemer is eind 2018 aangesteld en zal op korte termijn, vermoedelijk in het voorjaar starten met de werken. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden naar gelang hun aard en beste periode van uitvoering.

Is een uitbreiding van parking De Polder met grasdallen mogelijk?

Begin 2016 hebben we tellingen laten uitvoeren in de ruime omgeving van De Polder. Uit de resultaten bleek dat er geen hoge parkeerdruk was. In het kader van de meting van de parkeerdruk op het volledige grondgebied, wordt ook Dudzele opnieuw in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten kunnen er misschien extra inzichten ontstaan, maar voorlopig is er vanuit mobiliteitsstandpunt geen nood om extra parkeerplaatsen te voorzien.

De bomen op het kerkhof (aan de oude toren) zijn de oorzaak van de bevuiling van de grafzerken. Kan dit aangepakt worden?

De oorzaak van de bevuiling van de grafzerken zijn niet de bomen maar de vogels die in de bomen zitten. Er is al langer de vraag om de bomen te snoeien maar het probleem van de bevuilde grafzerken zal hiermee niet verholpen zijn. De bomen zijn vrij uitgroeiend waarop een onderhoudssnoei wordt toegepast. Onderhoudssnoei heeft tot doel het veilig houden van de blijvende kroon. De laatste onderhoudssnoei van de bomen dateert van 14 september 2015. Indien nodig kan dit voorjaar een onderhoudssnoei gebeuren. De bomen rooien is niet aan de orde want het gaat om gezonde bomen die de sfeer en de uitstraling van de begraafplaats bepalen. Bomen op het openbaar domein dienen in zekere mate gedoogd te worden en worden niet gesnoeid op grond van overlast door zonafname, bladval en/of vruchten. Iedere boom zorgt immers in meerdere of mindere mate voor deze overlast.

Het voetpad in de Westkapelse steenweg is omhoog gestoken door een boom. Kan dit opgelost worden?

De wegendienst zal dit ter plaatse bekijken en samen met de bewoner(s) een oplossing zoeken.

Het fietspad op de Damse Steenweg (rode band) is totaal versleten. Er zijn ook diverse voetpaden en fietspaden met putten en oneffenheden.

De rijweg in de Damse Steenweg werd een 10-tal jaar geleden vernieuwd in asfalt. Het fietspad in beton bleef behouden. Vorig jaar werd de naastliggende berm verlaagd om het fietspad opnieuw vrij te krijgen over de volledige breedte en een goede waterafstroom naar de berm te bekomen. Een heropfrissing van het fietspad kan voorzien worden eind 2019 begin 2020.
De voetpaden in Dudzele zullen gedetailleerd nagezien worden, alsook de fietspaden langs de Damse Steenweg en de Herdersbruggestraat. Plaatselijke putten worden dadelijk hersteld. De fietspaden langsheen de gewestweg (Dudzeelse Steenweg – Dorpsplein – Westkapelse Steenweg) vallen echter onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Kan een herschikking van de parkeerstroken (visgraatvorm) in de Amaat Vynckestraat bekeken worden? Waarom eenrichtingsverkeer aan de achterkant van de kerk?

In het kader van een veilige schoolomgeving werd in de volledige Sint-Lenaardsstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Vroeger was het stuk tussen de Stokerij en de Amaat Vynckestraat dubbelrichting, maar dat zorgde voor onveilige situaties. De vraag om eenrichtingsverkeer in te voeren is ingegeven vanuit de vraag naar extra parkeerplaatsen. Tellingen tonen aan dat er geen probleem is en bovendien zou deze ook voor onveilige situaties zorgen aangezien alle bestuurders dan de Damse Steenweg op het kruispunt met de Sint-Lenaardsstraat moeten oprijden. Dit ligt in een bocht en heeft geen ideale zichtbaarheid op het verkeer in de Damse Steenweg.

Heb je zelf ook vragen/suggesties? Stuur deze zeker door naar kabinet.vanvolcem@brugge.be