Barbara Geschier (35) versterkt lijst Open Vld PLUS in Brugge

11 mei

Barbara Geschier (35) staat de komende gemeenteraadsverkiezingen op plaats 33 van de Open Vld PLUS lijst.  Ze werkt als relatiebeheerder bij het Agentschap Natuur en Bos. Barbara is ook wel gekend van haar vorige job bij werkgeversfederatie VOKA. Ze brengt heel wat expertise mee. Ze kent alle economische dossiers in Brugge. Inzonderheid de haven waar ze jaren lid was van de Havencel.

Haar dagelijkse contacten bij VOKA met ondernemers & politici bezorgen haar een ruime economische kennis en in haar functie bij het Agentschap Natuur & Bos fungeert ze als tussenschakel tussen het agentschap en actoren zoals gemeenten, provincies, bedrijven en private eigenaars. Duurzaam inzetten op ondernemerschap maar ook op recreatie, natuur & cultuur is haar invalshoek. “Ik wil dat Brugge een stad is en blijft met een hoge levenskwaliteit. Laten we samen zorgen dat onze generatie maar ook die van onze (klein)kinderen hier kan blijven wonen met de mogelijkheid om een uitdagende job te vinden in de buurt.” reageert ze. Ook lijsttrekker Mercedes Van Volcem (Open Vld PLUS) reageert tevreden: “Barbara is  opnieuw een inhoudelijk erg sterke kandidate die met haar invalshoeken het beleid in Brugge zal helpen bepalen. Ze past prima in ons team.”

Barbara is mama van Loïc & Félix (5j en 6 j) en gehuwd met Dries. Ze is afkomstig van de kust maar woont sinds 12 jaar in Brugge. Haar passie is hardlopen. Ze is lid van de Urban running crew ‘8000 Running’ en neemt elk jaar deel aan een marathon (vorig jaar marathon Brugge) en daarnaast nog diverse wedstrijden op kortere afstanden (uiteraard staat Dwars door Brugge ook steeds op het programma).

Barbara kiest voor Open Vld PLUS omdat de partij zich focust op de lange termijn met acties die impact hebben op de huidige generatie maar ook met de generaties die na ons komen.

“Brugge moet een stad zijn waar mensen zich gesteund voelen om te durven ondernemen en waarbij inspraak in het dagelijkse bestuur een evidentie is.” verduidelijkt Barbara haar keuze. Ook de haven van Zeebrugge ligt haar nauw aan het hart. “Het is een belangrijke economische draaischijf die zorgt voor vele kwalitatieve jobs en die onze stad op wereldschaal een grote weerklank geeft. Onze haven is een troef die we als stad meer moeten omarmen.”

Mobiliteit: fietsinfrastructuur en elektrische bussen

“Daarop aansluitend moeten we de mobiliteit in en rond Brugge voor zowel economisch als recreatief verkeer hertekenen. De huidige verkeersknelpunten in Brugge zorgen voor de nodige frustratie bij zowel inwoners van Brugge als bij mensen die in onze stad werken. Om te vermijden dat we allemaal stil komen te staan moeten we de fietsers een betere infrastructuur bieden. Ook openbaar vervoer moeten we op blijven op inzetten : Waarom zijn compacte elektrische bussen nog niet ingeburgerd in onze stad zoals in diverse steden in Nederland reeds het geval is?”

Levenskwaliteit

“Uiteraard is wonen in Brugge meer dan mobiliteit en werken. Ook leefbaarheid is een zeer belangrijke pijler. Hoe kunnen we voldoende open en groene ruimte voorzien? Groengebieden zijn plekken waar mensen kunnen recreëren en aan lichaamsbeweging kunnen doen of juist rust vinden. Dit komt hun gezondheid ten goede en verlaagt het stressniveau van de stadsbewoner. Voor kinderen zijn creatieve speelmogelijkheden in de natuur belangrijk omdat die hun sociale vaardigheden en concentratievermogen vergroten.” vervolgt Barbara. “Open Vld PLUS heeft altijd ingezet op die levenskwaliteit en dat spreekt me aan.”

De beslissingen die we nu nemen inzake groen hebben een grote impact op de gezondheid en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Slim ruimtegebruik maakt hier ook deel van uit: wat zijn de noden voor diverse diensten (bedrijvigheid, recreatie, wonen, etc.) en op welke locatie kunnen deze noden het best ingevuld worden?

Kortom, Barbara haar belangrijkste werkpunten indien ze verkozen wordt zijn:

–        Een beleid die samen met de ondernemers de economie in Brugge optimaliseert.
–        Een aantrekkelijke groene woonomgeving waarbij slim ruimtegebruik centraal staat.
–        Mobiliteit: fietsknelpunten aanpakken, openbaar vervoer duurzamer en autogebruik met de nodige parkeerfaciliteiten hertekenen.

Adres: Baron Ruzettelaan 293, 8310 Assebroek | barbara.geschier@gmail.com | 0473 46 38 05