Belgisch vastgoed afgelopen jaar waardevast

22 jan

 

De Belgische woningprijzen zijn de voorbije jaren meer gestegen dan in de meeste andere landen. In het derde kwartaal van 2013 was dat niet anders. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. “We moeten voorkomen dat de huizenprijzen gaan dalen. Dat betekent immers een verarming van de 75% eigenaars die we in Vlaanderen kennen.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem. “We moeten voorkomen dat de woningprijzen drastisch gaan dalen zoals in bijvoorbeeld Nederland het geval was. Daar ging gans de bouwsector in crisis, met negatieve gevolgen voor gans de economie.” Van Volcem wil o.a. de woonbonus behouden, de registratierechten hervormen en de hypotheekrechten afschaffen.

 

Nu het iets beter gaat met de Europese economie, bodemt de daling van de woningprijzen kwartaal na kwartaal verder uit. De prijzen van woningen stegen in het derde kwartaal van 2013 met 0,7 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In de EU en de eurozone was er een daling van respectievelijk 0,5 procent en 1,3 procent. In het eerste kwartaal van 2013 was nog sprake van een terugval van de gemiddelde woningprijs in de EU met 1,7 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. In de eurozone was dat toen nog een daling van 2,6 procent. In België was er toen een bescheiden stijging met 0,4 procent. De trend belet niet dat er belangrijke verschillen blijven bestaan tussen landen. In vergelijking met een jaar eerder waren er belangrijke prijsstijgingen in Estland (+11%), Luxemburg (+6%), Letland (+6%), Zweden (+6%), Ierland (+4%) en het VK (+4%). De grootste prijsdalingen werden genoteerd in Kroatië (-17%), Cyprus (-8%), Spanje (-6%), Slovenië (-6%) en Italië (-5%). De prijsevolutie in onze buurlanden is verdeeld. Tegenover de sterke prijsstijgingen in Luxemburg en het VK in het derde kwartaal staan prijsdalingen in Nederland (-3%) en Frankrijk (-1,%). In Duitsland is er ook een prijsstijging (+4%). Het zijn bij de oosterburen wel maar cijfers voor het eerste kwartaal, recentere zijn er niet. Alle recente cijfers van deze verschillende bronnen bevestigen dat de Belgische woningprijzen goed overeind bleven in 2013 en dat vastgoed in België ook het voorbije jaar waardevast bleef. Een panel van 14 experts, geraadpleegd door De Tijd in december, ging voor de Belgische markt uit van vrij stabiele vastgoedprijzen, met -0,4 procent voor gewone huizen, +0,6 procent voor appartementen en +1 procent voor bouwgronden. Enkel de prijzen van villa’s (-3,3%) kunnen bij een inflatie van 1,1 procent in 2013 niet waardevast worden genoemd.

 

Bron: De TIjd