Buurt aan de beurt

27 feb

Vanaf zondag 24 maart trekken we met het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Op deze manier willen we met alle Bruggelingen kennismaken en een nauwe band met hen opbouwen. Onder de naam ‘Buurt aan de beurt’ vinden maar liefst 24 buurtbezoeken plaats.

Als schepen van Financiën, Openbaar Domein en Eigendommen hecht ik veel belang aan inspraak. Op deze buurtbezoeken zal ik luisteren naar de ideeën, suggesties en bezorgdheden van de Bruggeling. Hij of zij kent immers zijn buurt als de beste. Hierna worden deze voorstellen onderzocht en zal verder bekeken worden wat gerealiseerd of meegenomen kan worden in de toekomstplannen van de stad. Over dit alles wil de Stad Brugge in alle transparantie terugkoppelen.

Data en locaties 24 buurtbezoeken

Kennis maken met projecten en diensten van Stad

De Bruggeling kan tijdens ‘Buurt aan de beurt’ kennismaken met verschillende diensten van Stad Brugge en krijgt meer informatie over lopende projecten en acties in de buurt en in de stad. Men verneemt waar men terecht kan met ideeën, suggesties en bemerkingen.
Het stadsbestuur biedt er een drankje aan.

Ook aan kinderen en jongeren wordt gedacht, want Brugge is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Tijdens elk buurtmoment kunnen ze onder begeleiding van de jeugddienst hun ideeën voor de buurt en de stad meegeven.

Voor het specifieke bezoek aan de eigen buurt krijgen alle Bruggelingen nog een uitnodiging in de brievenbus.