Dit najaar zone 30 in Manitobalaan

7 okt

De stad voert zone 30 in bij schoolomgevingen. De laatste in te voeren zone omvat de Manitobalaan en omgeving.  De uitvoering liep meer dan een jaar vertraging op door problemen met de aannemer. “Na een lange periode van studie komt eind dit jaar de uiteindelijke uitvoering.” weet Van Volcem die hierover een vraag richtte aan het stadsbestuur.

 

Op 14 juni 2012 werd een plaatsbezoek gehouden met de verkeersdienst, de mobiliteitsdienst en de wegendienst. Tijdens dit plaatsbezoek werd bekeken welke maatregelen nodig waren om de invoering van zone 30 mogelijk te maken. Op 19 november 2012 werd een eerste bewonersbrief gestuurd naar de inwoners van deze zone met de plannen en de mogelijkheid tot inspraak.  Op 12 februari 2013 werd een bewonersbrief gestuurd naar de bewoners met de resultaten van de inspraakcampagne en welke maatregelen effectief uitgevoerd zouden worden.

 

De eigenlijke uitvoering van de werken is een bevoegdheid van de wegendienst die de opdracht geeft aan de aannemer.  Net voor de zomer van 2014 is dit dossier bij sector West van de wegendienst toegekomen voor opvolging. Voorheen zat dit dossier bij de ondersteunende dienst van de wegendienst.

 

Volgens de wegendienst is de verantwoordelijke firma meer dan 1 jaar niet afgekomen ook niet na herhaaldelijk aandringen. Recentelijk werd dan toch een afspraak gemaakt dat alle gegeven opdrachten voor eind dit jaar klaar moeten zijn.  Op 6 oktober starten de werken Noordveldstraat waarna aansluitend gewerkt zal worden in de Manitobalaan (november 2014).

 

De wegendienst zal hieruit de nodige lessen trekken zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt.