PC – Vrijwilligers zorgen voor inventarisatie van naambordjes bij Brugs groen

15 jan

Op woensdag 15 januari 2020 hield Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem een persconferentie over de inventarisatie van naambordjes in het groene landschap van onze stad.

In 1996 en 1997 werden naambordjes gehangen aan de courante en waardevolle bomen op de vesten en in de stadsparken. Ze vermelden de Nederlandse en Latijnse naam en de plantenfamilie waartoe deze behoren. Veel van deze bordjes zijn echter verdwenen of beschadigd. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door het wegvallen van de bomen, vandalisme of verlies van het bordje zijn niet alle oorspronkelijke bordjes meer terug te vinden. In 2020 zullen vrijwilligers de bomen en naambordjes inventariseren en herwaarderen. Het vernieuwen en aanvullen van de naambordjes zullen een enorme meerwaarde betekenen.”

Boomexpert Jelle Devos en Schepen Mercedes Van Volcem

De vesten en de stadsparken zijn groene longen in onze verstedelijkte omgeving en bevatten een schat aan botanische informatie. Het belang wordt nog te veel miskend en onderschat, maar de bewustwording van het belang van bomen en de interesse in de soortenkennis groeit.

“Er is nog steeds veel interesse in de bomen op deze locaties, maar de info die we kunnen geven is beperkt. Het herwaarderen en aanvullen van de naambordjes is een eerste stap in het informeren van de gebruikers van de vesten en stadsparken. Volgende stappen kunnen eventueel een bomenwandeling, -app of infofolder zijn”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Inventarisatie

Om een zicht te krijgen op de huidige toestand van de naambordjes is een inventarisatie nodig. Het gaat hierbij om een oplijsting van de nog bestaande naambordjes en een controle van de beplantingsplannen om te kijken welke bomen er verdwenen/bijgekomen zijn.

Stad Brugge rekent op de inzet van vrijwilligers voor de inventarisatie van de volgende stadsdelen:

 • Boeveriepoort tot Smedenpoort
 • Smedenpoort tot Bloedput
 • Bloedput tot Ezelpoort
 • Ezelpoort tot Dampoort
 • Dampoort tot Kruispoort
 • Kruispoort tot Gentpoort
 • Gentpoort tot Katelijnepoort
 • Katelijnepoort tot Boeveriepoort
 • Koning Albert I – park
 • Sebrechtspark
 • Graaf Visartpark
 • Pastoor Van Haeckeplantsoen
 • Sincfalpark
 • Hof de Jonghe
 • Guido Gezelletuin
 • Koningin Astridpark
 • Hof Arents
 • Minnewaterpark

“Het werken met vrijwilligers versterkt de maatschappelijke betrokkenheid en zal bijdragen tot de groeiende bewustwording dat bomen in een stedelijke omgeving hun plek verdienen”, aldus schepen Van Volcem.

Interesse? Stuur een mail naar kabinet.vanvolcem@brugge.be of vrijwilligersopenbaardomein@brugge.be met als onderwerp ‘vrijwilliger naambordjes’. #gewoondoen