Nieuwbouw op site ‘Leekens’ in Gistelsesteenweg een feit

5 feb

Er is een finale beslissing omtrent de nieuwbouw na afbraak bestaande gebouwen ‘Leekens’ in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. De afbraak van de oude gebouwen ‘Leekens’ en de bouw van een nieuw appartementsgebouw wordt gerealiseerd door de nv Christiaens.


Sinds 2006 werden diverse aanvragen ingediend voor het slopen van de bestaande gebouwen en bouwen van 16 appartementen op de hoek Gistelse Steenweg 11-13 met de Korte Vesting.

Een toplocatie in Brugge, gelegen langs een belangrijke invalsweg, vandaar ook dat werd getracht om het ontwerp zo goed als mogelijk te laten uitwerken, aldus Schepen Mercedes Van Volcem.

Bij het nieuwe ontwerp weden vooral de gevel en de aansluitingen met de buur grondig aangepakt. Bij de grondplannen zijn de wijzigingen eerder beperkt ten opzichte van de vorige aanvragen.

Het gebouw omvat :
– Eén ondergrondse bouwlaag die hoofdzakelijk ingevuld wordt met auto- en fietsstaanplaatsen, bergingen en technische ruimtes. Voor de wagens wordt deze bouwlaag bereikt via een inrit in de Korte Vesting.
– Twee handelsruimtes op het gelijkvloers.
– Zes appartementen op de eerste verdieping.
– Zes appartementen op de tweede verdieping.
– Vier duplexappartementen op de derde en vierde verdieping.

Verder bevindt zich op het terrein een parking met 12 staanplaatsen en een zone aan de Korte Vesting die voorbehouden wordt voor fase 2 van het project, met name het bouwen van studentenkamers. De toegang tot de autostaanplaatsen wordt via de Korte Vesting voorzien.

Het gebouw bestaat uit twee volumes :
– Het hoofdvolume sluit aan met de hoogte van de kroonlijst van de linkerbuur in de Gistelse Steenweg. Bij dit volume wordt gestreefd naar een verticaliteit door het ritmisch plaatsen van raamopeningen zonder schoothoogte. De visuele impact van de balustrades wordt beperkt door het gebruik van sobere, glazen balustrades. De gevelbekleding met blauwe hardsteen wordt enkel uitgevoerd op het gelijkvloers. Bij de eerste, tweede en derde verdieping wordt voor een bruingrijze baksteen geopteerd. De vooruitspringende balkons worden uitgevoerd in architectonisch beton, kleur lichtgrijs. Schrijnwerk in grijs aluminium.
– Het tweede volume (enkel in Gistelse Steenweg) bestaat uit 2 bouwlagen waarvan 1 bouwlaag zich in het hellend dak bevindt.

De dakbedekking gebeurt met grijze dakpannen, de dakkapellen worden bekleed met zink, alle regenwaterafvoeren worden eveneens uitgevoerd in zink. De dakoversteek wordt bekleed met behandelde cederbeplanking.

Het project heeft een eenvoudige traditionele strakke vormgeving en materiaalgebruik, waarbij de ritmiek van de gevelopeningen  het project qua beeldvorming bepaalt, waarbij het project op die manier de straattypologie, zijnde een gesloten straatwand, wil verderzetten. Door een hellende dakvorm langs de hoofdstraat en een platte dakvorm in de zijstraat te voorzien wordt er een gradatie qua volume ontworpen dat het karakter van een hoekgebouw ondersteunt en ook de categorisering van het openbaar domein bevestigt.
Het op het gelijkvloers voorzien van handelszaken is in deze gemengde woon- en centrumomgeving een logische keuze.

Het project zorgt voor een afwisselende textuur in dit centrumgebied en geeft aan deze site een eigen karakter. De bouwvolumes zijn verschaald naar deze dicht bebouwde omgeving en kunnen gezien worden als een begeleidingsarchitectuur voor deze omgeving zonder noemenswaardige storende ruimtelijke impact.