Dringende herstellingswerken aan Dampoortsluis

30 sep

De Dampoortsluis in Brugge is dringend aan een noodzakelijke herstelling toe. Sinds deze zomer zijn er ernstige problemen aan één van de sluisdeuren. Om een onaangekondigde en lange scheepvaartonderbreking te voorkomen wil Waterwegen en Zeekanaal NV op korte termijn herstellingswerken aan de sluis uitvoeren. De werken worden uitgevoerd vanaf maandagavond 6 oktober tot woensdagmiddag 8 oktober. Tijdens de werken is er vooral hinder voor het scheepvaartverkeer.

Tijdens de werken zal één van de sluisdeuren uit de sluis gehaald worden en wordt het scheepvaartverkeer bijgevolg volledig onderbroken. Om deze periode zo kort mogelijk te houden, zal er ook ’s nachts gewerkt worden. Er kan tijdens bepaalde fases enige lawaaihinder zijn waarvoor wij ons alvast verontschuldigen. De werkzaamheden worden van dichtbij opgevolgd en uiteraard zullen wij er alles aan doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken voor omwonenden én het binnenvaartverkeer.

Dampoortbrug onderbroken
Om de werken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om één van de Dampoortbruggen te onderbreken voor alle verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. Er is een plaatselijke omleiding voorzien via de nabijgelegen tweede Dampoortbrug. Aangezien het scheepvaartverkeer stilligt en de andere bruggen bijgevolg niet geopend moeten worden, zal de hinder voor het wegverkeer beperkt blijven.

Bron: Waterwegen en Zeekanaal