Dudzeels Neerhof: heraanleg trottoirs

17 jul

Eind mei vroegen we de mening van de betrokken bewoners in verband met het volledig verwijderen van de trottoirs in hun straat. De meerderheid van de bewoners was hier voorstander van en het college van burgemeester en schepenen is in zitting van maandag 1 juli dan ook die meerderheid gevolgd en besliste om de trottoirs niet terug aan te leggen.
Bijkomend werd beslist dat de platanen zullen vervangen worden door jongere bomen.

Timing

De trottoirs waren reeds verwijderd. De omranding van de opritten wordt eerstdaags verder afgewerkt en aansluitend wordt alles opgevuld met aarde in afwachting van de aanplant van de jonge bomen.
Het vellen van de bomen zal behoudens onvoorziene omstandigheden plaats vinden in het najaar van 2019. De aanplant van de nieuwe bomen wordt voorlopig voorzien in het voorjaar van 2020.
Wanneer we de exacte timing kennen, zullen we u hiervan zeker op de hoogte brengen.