Brugge

Duurzame heraanleg Wijk Blijmare gestart!

Brugge. Op 26 september zijn de duurzame heraanleg in Wijk Blijmare gestart. In deze wijk, achter de gevangenis, vernieuwen we 3,2 km openbare weg in 7 fasen. Tijdens de eerste fase komen de Hogeweg en de Sint-Hubertuslaan aan bod.

Inspraak

We namen de wensen van de bewoners mee bij het maken van het ontwerp. De Iepenlaan blijft een dubbele rijweg en ook de bestaande bomen in de middenberm blijven. Er komt een verkeersplateau en ook een kleine asverschuiving bij de kruising van de Iepenlaan met de Hogeweg. Dit remt de snelheid van gemotoriseerd verkeer af en is op vraag van de buurtbewoners. We voorzien ook een knip in de Knotwilgenlaan.

Rioleringswerken

De bestaande riolering werd in de jaren 1960 aangelegd en is daardoor in slechte staat. Deze heeft dringend nood aan vernieuwing. Een gescheiden rioleringsstelsel zorgt ervoor dat de riolen minder snel overstromen bij hevige regenval. Dit gebeurt omdat afvalwater gescheiden wordt van het regenwater. 

Ook bij het private rioleringsstelsel voor open en halfopen bebouwing komt een gescheiden riolering. De kosten hiervoor zijn volledig ten laste van de Stad.

Materialen

In totaal vernieuwen we 3,2 kilometer openbare weg. De aanleg van de straat gebeurt in uitgewassen beton. In de doodlopende delen en vele lussen van de wijk komt dan een aanleg in mozaïekkeien. De straten krijgen ook een mooie uitstraling door parkeerstroken in kasseien.

Duurzame wijk met veel groen en 153 nieuwe bomen

Om een maximale wateroppervlakteinfiltratie te hebben, ontharden we de wijk zo veel als mogelijk en voegen we veel groen toe. We laten de voetpaden afwateren in de groenperken en laten zo veel mogelijk hemelwater via een pompstation in het grachtenstelsel in de Koestraat overpompen. Via een polderwaterloop loopt dit grachtenstelsel dan in het Zwijngeleed.

De bestaande bomen op de pleintjes in de wijk zijn karakterbepalend en blijven daarom behouden. Daarnaast komen er 153 nieuwe bomen bij. De groenzones zullen bestaan uit gazon, bloembollen en plantvakken.

De openbare verlichting is reeds vernieuwd naar led-verlichting. Led-verlichting is een duurzame manier van verlichten, het energieverbruik is lager en bovendien stoot het minder CO2 uit.

Fasering heraanleg

De werken gaan door in 7 fasen, dit om hinder te vermijden.

  • Fase 1 Hogeweg en Sint-Hubertuslaan – 26 september 2022 tot 11 april 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
  • Fase 2 Iepenlaan – 8 december 2022 tot 18 mei 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
  • Fase 3 Rodenbeukendreef – 27 februari 2023 tot 8 augustus 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
  • Fase 4 Ter Lucht en Ter Zale – 16 februari 2023 tot 4 juli 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
  • Fase 5 Eikenlaan – 20 april 2023 tot 29 september 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
  • Fase 6 Meiboomlaan – 12 juni 2023 tot 15 november 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
  • Fase 7 Knotwilgenlaan – 4 augustus 2023 tot 27 december 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)

Kostenplaatje

De werken worden geraamd op zo’n 7,6 miljoen euro (exclusief BTW). 2,2 miljoen euro is ten laste van Stad Brugge en zo’n 5,4 miljoen euro ten laste van TMVW. Doordat het een toekomstgerichte ontwerp is, subsidieert de Vlaamse Overheid de werken voor 25%. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.