Eindejaarsmobiliteitsplan 2019 – stationsomgeving

2 dec

December is de feestmaand bij uitstek. Kerstmis en Nieuwjaar komen in zicht en straks vult de binnenstad zich opnieuw met mensen op zoek naar cadeautjes voor familie, vrienden en geliefden.

Met een efficiënt en duurzaam eindejaarsmobiliteitsplan slaan het Brugse stadsbestuur, politie Brugge en De Lijn ook dit jaar weer de handen in elkaar om de verkeersdrukte en de bereikbaarheid van de stad optimaal te organiseren. Het plan omvat onder meer de organisatie van twaalf autoluwe shoppingdagen met (dynamische) verkeersgeleiding, maximale promotie van de bestaande en de extra rand- en P&R-parkings voor auto- en autocarbestuurders, extra en gratis bussen van De Lijn en de inzet van extra shuttlebussen.

12 autoluwe shoppingdagen

Om het winkelen tijdens de eindejaarsperiode aangenaam te maken, is een gedeelte van de binnenstad autoluw en het openbaar vervoer op het volledige Brugse grondgebied gratis op volgende dagen:

 • zaterdag 7 en zondag 8 december
 • zaterdag 14 en zondag 15 december
 • zaterdag 21 en zondag 22 december
 • donderdag 26 en vrijdag 27 december
 • zaterdag 28 en zondag 29 december
 • donderdag 2 en vrijdag 3 januari (met 3 januari als eerste officiële soldendag)

Verkeersmaatregelen

Net zoals bij de autoluwe winkelstraten op zaterdag en elke eerste zondag van de maand, zijn de Zuidzandstraat, de Steenstraat, de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat, de Markt en de doorsteek naar de Eiermarkt tussen 13.00 en 18.00 uur voorbehouden voor voetgangers. Gemotoriseerd verkeer is er niet toegelaten. Zolang de drukte het toelaat krijgen enkel fietsers en fietstaxi’s doorgang. Hulpdiensten en (elektrische) rolstoelen gebruikt door personen met een motorische beperking behouden te allen tijde de doorgang.

Gewijzigde verkeerssituatie

Wij willen u hierbij, als bewoner van de stationsomgeving of als bewoner op de as Buiten Begijnenvest — Bevrijdingslaan, op de hoogte brengen van de eventueel gewijzigde verkeerssituatie in de stationsomgeving tijdens deze shoppingdagen.

Het kan namelijk voorkomen dat de lokale politie bijkomende maatregelen neemt om het verkeer op de as Buiten Begijnenvest — Bevrijdingslaan vlot te laten verlopen. Daarbij kunnen een aantal verkeersbewegingen tijdelijk verboden worden, meer bepaald:

 • Op de rijrichting Buiten Begijnenvest — Bevrijdingslaan: de links afslaande bewegingen ter hoogte van de Chantrellstraat, het Stationsplein, de Unescorotonde en de Bloedput;
 • Op de rijrichting Bevrijdingslaan — Buiten Begijnenvest: de links afslaande bewegingen ter hoogte van de Oostmeers en de Ketsbruggestraat;
 • Alle links afslaande bewegingen komende uit de Oostmeers, de Ketsbruggestraat en de Chantrellstraat.

Bepaalde bewegingen zullen enkel toegelaten worden voor De Lijn en taxi’s, namelijk:

 • Op de rijrichting Buiten Begijnenvest — Bevrijdingslaan: de links afslaande beweging ter hoogte van het Stationsplein en de Unescorotonde;
 • De links afslaande beweging komende van het Stationsplein en de Chantrellstraat.

U wenst richting station te rijden? Vermijd dan best de aanrijroute komende vanuit de Buiten Begijnenvest. Wie op de as Buiten Begijnenvest — Bevrijdingslaan een omkerende beweging wil maken, dient gebruik te maken van de Bargeweg of van het kruispunt Bevrijdingslaan — Jan Breydellaan (ter hoogte van de Canadabrug).

Doorlaatbewijs bewoners ‘Nieuw Brugge’

Als bewoner van het woonproject ‘Nieuw Brugge’ kunt u uw autostandplaats (garage of abonnement InterParking in Parking Station) steeds bereiken op vertoon van een speciaal doorlaatbewijs. Hou er wel rekening mee dat uw huidig doorlaatbewijs slechts geldig is voor 2019. Laat het dus tijdig vernieuwen bij de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. Het doorlaatbewijs voor 2019-2020 kunt u afhalen aan de balie van de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling aan de Frank Van Ackerpromenade (voorzijde van het station).

De Parkeerwinkel is open op volgende uren: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Bij uw aanvraag dient u volgende documenten voor te leggen: e identiteitskaart van de huurder of eigenaar van de garage; e eigendomsakte, huurcontract of gebruiksovereenkomst met exacte vermelding van adres en ingang van de garage en naam van de aanvrager; e abonnement InterParking voor Parking Station indien abonneehouder; e __inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een doorlaatbewijs wordt aangevraagd.