Geen enkele nieuwe Brugse sociale woning in 2013

7 feb

Het voorbije jaar kwam er geen enkele nieuwe sociale woning bij in de stad Brugge. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan de stad. “Op die manier zal de stad haar sociaal objectief nooit behalen. De vervangbouw helpt enkel diegene die nu reeds een sociale woning hebben. Men doet niets voor de mensen op de wachtlijsten. Vele 1000’en Brugse gezinnen staan hierdoor in de kou. Een andere beleidsaanpak is noodzakelijk.” 

“De sociale huisvestingsmaatschappijen(SHM) hebben het afgelopen jaar  veel tijd en energie gestoken in grote en langlopende projecten. Ze zijn bezig met de renovatie van hun patrimonium.” Luidt de officiële verantwoording in de schriftelijke vraag.

“Dat is nodig. Vorig jaar nog zijn in Beernem een meisje en haar oma aan de dood ontsnapt, toen het plafond van hun sociale woning naar beneden donderde. De vrouw klaagde al een tijdje bij huisvestingsmaatschappij Vivendo, omdat volgens haar het bewuste plafond stevig door hing. Maar enkel renovatie helpt de vele Brugse gezinnen op de wachtlijst niet. Zij die het meest nodig hebben blijven in de kou staan.”  reageert Van Volcem.

Andere beleidsaanpak
Van Volcem pleitte  als Vlaams Parlementslid reeds enige tijd voor een andere aanpak van de problemen (o.a. lange wachtlijsten). Ze wil voor nieuwe contracten de tijdelijkheid van sociale huurcontracten. We moeten na een tijdje evalueren of mensen die nu een sociale woning huren nog behoeftig zijn. 10 procent van de huurders verdient ver boven de inkomensgrens.  Zo kunnen we de wachtlijsten inkorten en meer mensen helpen die het op dit moment echt nodig hebben

Een waardevol alternatief voor de stop van sociale woningbouw is het invoeren van een tijdelijke huurpremie voor mensen die het echt moeilijk hebben. Ook het in huur nemen van private huurwoningen door sociale verhuurkantoren om door te verhuren aan de meest behoefden is een belangrijke peiler om de huidige problemen aan te pakken.

Van Volcem wil ook de zogenaamde huisvestingsval aanpakken. Als je een sociale woning huurt loont het zelden om te werken. Eens je meer verdient, moet je immers meer huur betalen. Het verkrijgen van een sociale woning moet gekoppeld worden aan een specifiek activeringstraject en aan een bepaalde termijn.

Om leegstand in de sociale woningbouw te vermijden kunnen de te renoveren woningen worden verkocht aan starters (jonge mensen) en met de opbrengst moet men een huurpremie invoeren. Zo die je voor iedereen hetzelfde in dezelfde omstandigheden.  Er worden maximum 2000 huurwoningen op jaarbasis gebouwd en er moeten 24000 woningen een totaalrenovatie ondergaan, dit betekent dat je 12 jaar niemand nieuw kan helpen die op de wachtlijst staat.