Gemeenteraad 28 april

22 apr

Dinsdag 28 april is er om 18u30 gemeenteraad in het Brugse stadhuis.  Lees hieronder meer over wat er op de agenda staat.

 

OPENBARE VERGADERING

Verslaggever : Burgemeester Renaat Landuyt

1      Politie – besluit van de burgemeester betreffende maatregelen naar aanleiding van de thuiswedstrijden van Club Brugge KV – bekrachtiging.

(dossier 140233)

2      Politie – tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en rust naar aanleiding van de Heilig-Bloedprocessie op donderdag 14 mei 2015.
(dossier 140091)

3      Toekomstcoördinator – verordening op het zomerzwemmen in de Langerei 2015 – goedkeuring.
(dossier 139815)

4      Stedenbeleid – correctie overeenkomst sociale verhuurkantoren – goedkeuring.
(dossier 140342)

5      Communicatie – inspraakprocedure Mobiliteitsplan 2015 – goedkeuring.
(dossier 139248)

6      Toerisme – algemene vergadering Meeting in Brugge 28/04/2015.
(dossier 139896)

Verslaggever: Schepen Franky Demon

7      Katelijnestraat zonder nr. (Rodenonnenstraat) – bouwen van nieuwbouwwoningen in de kloostertuin van de zusters Redemptoristinnen + aanleg wegenis (regularisatie-aanvraag) – beperkte wijziging van rooilijnplan goedgekeurd GR 26 maart 2013.

(dossier 140441)

8      Toelagen – herstellen van de gevel – Generaal Lemanlaan 53, 8310 Brugge – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 139920)

9      Toelagen – restauratie van het pand – Baron Ruzettelaan 132 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 140037)

10     Toelagen – restauratie van het pand – Potterierei 101 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 139588)

11     Toelagen – restauratie van het pand – Vooruitgangstraat 54 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 139685)

12     Toelagen – restaureren van de bestaande kapconstructie, Philipstockstraat 3, 8000 Brugge – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 138835)

13     Toelagen – restaureren van voor- en zijgevels – Willemijnendreef 20 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 139786)

14     Urbanisatie – verkavelen van kadastrale percelen in 16 bouwkavels, met inbegrip van aanleg van nieuwe wegenis, gelegen Koning Albert I-laan te 8200 Brugge, door Vitruvius Vastgoed bvba.

1.   Kennisname van het resultaat van het georganiseerd openbaar onderzoek (geen bezwaarschriften ingediend).

2.   Goedkeuring van de voorgestelde rooilijnen, de zaak der wegen en de kosteloze grondafstand voor inlijving in het openbaar domein.

(dossier 140186)

15     Ruimtelijke ordening – ontwerp PRUP Strand en dijk Brugge West – advies.
(dossier 140107)

Verslaggever : Schepen Boudewijn Laloo

16     IKWV – gewone algemene vergadering van 24 juni 2015 – verslag door de bestuurders – vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.

(dossier 140212)

17     Interbad – gewone algemene vergadering van 18 mei 2015 – verslag door de bestuurders – vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
(dossier 139888)

18     WVI – gewone algemene vergadering van 28 mei 2015 – verslag door de bestuurders – aanduiden vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering – vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
(dossier 140065)

19     Erkende kerkbesturen – jaarrekening 2014 – Protestantse kerk – advies.
(dossier 139855)

20     Stedelijk onroerend patrimonium – verkoop grond met opstal (elektriciteitscabine) en vestiging erfdienstbaarheden, gelegen te 8200 Brugge, Jan Breydellaan (speelplein Kennedyplein) – koopvraag IMEWO.
(dossier 137626)

21     Stedelijk onroerend patrimonium – verkoop grond met opstal (elektriciteitscabine) gelegen te 8000 Brugge, Dirk Boutstraat – koopvraag IMEWO.
(dossier 121535)

22     Stedelijk onroerend patrimonium – verkoop grond met opstal (elektriciteitscabine) gelegen te 8000 Brugge, Sint-Paulusstraat 1 en vestiging erfdienstbaarheden – koopvraag IMEWO.
(dossier 132131)

23     Stedelijk onroerend patrimonium – verkoop grond met opstal (elektriciteitscabine), met vestiging erfdienstbaarheden gelegen te 8000 Brugge, Hoogstraat 37 – koopvraag IMEWO.
(dossier 137596)

24     Stedelijk onroerend patrimonium – verkoop perceel tuingrond – Leon de Foerestraat.
(dossier 134681)

25     Stedelijk onroerend patrimonium – aankoop gronden Aardenburgseweg – pachtverbreking.
(dossier 135442)

26     Stedelijk onroerend patrimonium – kosteloze overname van gronden en infrastructuurwerken gelegen verkaveling Kasteelhoevestraat te Sint-Andries.
(dossier 139413)

27     Stedelijk onroerend patrimonium – erfpacht grond met opstal (recent gebouwde elektriciteitscabine) en de vestiging van een erfdienstbaarheid voor de ondergrondse leidingen, gelegen te 8310 Brugge, Aardenburgseweg +113 – regularisatie IMEWO.
(dossier 138891)

Verslaggever : Schepen Hilde Decleer

28     Stadsgebouwen – bouwen van een nieuw politiecommissariaat te Brugge, Lodewijk Coiseaukaai 3 – betwiste verrekeningen/schadevergoedingen.

(dossier 139999)

29     Stadsgebouwen – leveren van vloeibare brandstoffen voor diverse stadsgebouwen – periode 1/7/2015 tot 30/6/2016 – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 139848)

Verslaggever : Schepen Jos Demarest

30     Personeel cultuurcentrum – aanpassing deelnemingsvereisten (in aanwerving) – aanpassing bijlagen I en IV van de rechtspositieregeling.

(dossier 140408)

31     Sociale economie – overeenkomst met Groep INTRO West-Vlaanderen vzw rond het werkervaringsproject ‘Fietsatelier’.
(dossier 138180)

32     Actieplan werkgelegenheid en sociale economie.
(dossier 138402)

Verslaggever : Schepen Philip Pierins

 

33     Wegendienst – heraanleg van de Dampoortstraat tussen Moerkerkse Steenweg en Koolstuk en van de Marcus Laurinstraat tussen Dampoortstraat en Brugse Mettenstraat – Verhelst nv – eindverrekening.
(dossier 139201)

 

Voorstellen en interpellaties van raadsleden

34     agendering na 23 april

 

Akten en mededelingen

35     Verkeersdienst – verslag stedelijke werkgroep verkeer d.d. 01 april 2015 – kennisname.

(dossier 140219)

36     Preventie – GAS jaarverslag 2014 – kennisname.
(dossier 139712)

37     Communicatie & Citymarketing – jaarverslag 2014 stedelijk Meldpunt – kennisname.
(dossier 139693)

38     Ombudsman – jaarverslag 2014 – kennisname.
(dossier 140215)

39     Musea – aanwinsten 2014 – kennisname.
(dossier 140030)

40     Concertgebouw Brugge vzw – jaarrekening 2014 – kennisname.
(dossier 140200)

 

NIET-OPENBARE VERGADERING

Verslaggever : Burgemeester Renaat Landuyt

41     Personeel – lokale politie Brugge – operationeel kader – ambtsneerlegging – opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid van een inspecteur van politie met het oog op haar oppensioenstelling met ingang van 1 april 2015.

(dossier 139851)

42     Politie – verzoek tot hernieuwing mandaat van korpschef door de heer Dirk Van Nuffel.
(dossier 140385)