Graafwerken en plaatsen van ondergrondse nutsleidingen

25 nov

Op maandag 9 december start Dalcom BVBA uit Zele in opdracht van Fluvius met graafwerken en de aanleg van ondergrondse nutsleidingen in de Zandstraat, Albert Serreynstraat en Koning Leopold III-laan. Het einde van de werkzaamheden is voorzien tegen 20 december.

Timing
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fasen:

  • Fase 1:  Zandstraat: vanaf het sportcomplex tot begin Albert Serreynstraat
  • Fase 2: Albert Serreynstraat tot parking gemeentehuis
  • Fase 3: gestuurde boring onder de Gistelse Steenweg van Albert Serreynstraat naar Koning Leopold III-laan
  • Fase 4: Start Koning Leopold III-laan tot voorbij kruispunt Kerkhofstraat

 
Hinder

  • Fase 1: Er wordt een gestuurde boring uitgevoerd. Er is geen hinder voor het verkeer.
  • Fase 2: Er is enige hinder voor de omwonenden maar het verkeer kan steeds normaal verlopen.
  • Fase 3: De Albert Serreynstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Gistelse Steenweg. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De straat uitrijden kan enkel via de parking aan het gemeentehuis.
  • Fase 4: Het verkeer kan de Koning Leopold III-laan enkel nog inrijden vanaf de Gistelse Steenweg, en niet uitrijden. Het verkeer van de Koning Leopold III-laan richting Gistelse Steenweg wordt omgeleid via de Kerkhofstraat, de Olympialaan en de Gistelse Steenweg.

Voetgangers en fietsers hebben steeds doorgang.