Groei autobezit centrumsteden trager dan rest in Vlaanderen

29 jul

Het personenwagenpark in de dertien Vlaamse centrumsteden is in de periode 2000-2014 toegenomen met 16,7 procent. Dat is minder dan in de rest van Vlaanderen waar het aantal wagens in deze periode toenam met 21,2 procent. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld). 
In 2000 waren er 624.229 personenwagens ingeschreven in de centrumsteden. Dit aantal was in 2014 gestegen tot 728.675, een toename met 16,7 procent. In alle centrumsteden worden stijgingspercentages opgetekend van meer dan 10 procent met uitzondering van Antwerpen, waar zich in deze periode slechts een toename voordeed van 192.471 tot 194.240 (+0,9 procent). In de rest van Vlaanderen nam het wagenpark in deze periode toe van 2,13 tot 2,59 miljoen wagens, een stijging met 21,2 procent.
Weyts wijst erop dat hij via diverse maatregelen het individuele autorijden wil afremmen. Hij wil dit onder meer doen door het meer complementair maken van de verschillende transportmodi, het goed en veilig bereikbaar maken van openbare vervoerknooppunten voor voetgangers en fietsers, het stimuleren van bedrijven om maatregelen te nemen op vlak van duurzaam woon-werkverkeer en het mobiliteitsbudget in te voeren. “De prioriteit voor een duurzamer gebruik van de wagen ligt bij woon-werk en woon-schoolverkeer, maar gelijktijdig wordt ook het duurzaam gebruik van de wagen in de vrije tijd gestimuleerd”, aldus Weyts. ./. KWO/ (belga)