Heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

1 jul

Op donderdag 2 mei 2019 vond een infomarkt plaats waarin het voorontwerp voor de heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat werd voorgesteld aan de bewoners en handelaars. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “tijdens de infomarkt kregen we van de bewoners en handelaars heel wat gewaardeerde opmerkingen en vragen. Deze werden grondig bekeken en opgenomen in een nieuw ontwerp.”

Katelijnestraat

Het ontwerp werd opgemaakt; de belangrijkste aanpassingen van het ontwerp ten opzichte van het voorontwerp zijn de volgende :

 • Het gedeelte van de Katelijnestraat vanaf de Gentpoortvest tot aan de Katelijnebrug wordt aangelegd in uitgewassen beton (cfr ’t Zand) omwille van de hoge belastingsgraad
 • Tegenaan de Katelijnebrug wordt een fietsopstelstrook voorzien
 • Tussen de Gentpoortvest en de Bargeweg worden langsparkeerplaatsen voorzien dewelke via signalisatie op gepaste tijden ook ingezet zullen worden als laad- en loszone
 • Vanaf de Katelijnebrug tot aan het Ankerplein wordt een fietssuggestiestrook met klinknagels voorzien
 • De parkeerstroken en/of laad-en loszones dewelke in het voorontwerp voorzien waren aan de pare kant, werden verplaatst naar de onpare kant omwille van veiligheidsredenen (zichtbaarheid fietsers tegenrichting)
 • Ter hoogte van de schooluitgang wordt de bestrating in een roodbruine kleur aangelegd (cfr. Jakobinessenstraat)
 • Ter hoogte van het Ankerplein wordt een bijkomende verzonken boordsteen geplaatst om het verkeer maximaal te geleiden naar de Oude Gentweg
 • De boom op het Ankerplein wordt vervangen door een groenperk
 • Ter hoogte van huisnrs. 35-39 wordt een laad- en loszone gemarkeerd op de bestrating
 • De inplanting van de fietsenstallingen werd geoptimaliseerd
 • De diepte van de greppel werd aangepast van 2cm naar 1cm ten behoeve van het fietscomfort
 • In het gedeelte van de Arsenaalstraat tussen de Katelijnestraat en de Noordstraat, wordt een verhoogde zijstrook voorzien aan de kant van de school als aanvulling op het volwaardig voetpad aan de onpare kant
 • In het gedeelte van de Arsenaalstraat, tussen de Noordstraat en het Minnewater, blijft de breedte van het voetpad aan de kant van de school behouden op 1 meter

Vooropgestelde timing

 • September 2019 – februari 2020 : voorbereidende werken nutsmaatschappijen
 • 17 februari 2020 – 1 december 2020 : fase 1 = gedeelte vanaf Katelijnebrug tot en met kruispunt Wijngaardstraat; inclusief Arenaalstraat in juli-augustus 2020
 • 9 november 2020 – 20 maart 2021 : sifonering Mariabrug inclusief tijdelijke afdamming reien
 • 4 januari 2021 – 2 maart 2021 : fase 2 = gedeelte van de Katelijnestraat vanaf het Ankerplein tot aan de Mariabrug