Heraanleg Montpellier-park tot natuurpark

17 mei

Montpellier is een groenzone gelegen tussen de Pijpeweg en de Malehoeklaan omsloten door een grachtwal met vijvers, waarop heden geen speelinrichtingen aanwezig zijn. Het mag zich het allereerste natuurpark van Brugge noemen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door de aanwezigheid van water en groen is dit een zeer uitnodigende plek. In samenspraak met de buurt hebben we het idee uitgewerkt om de zone aantrekkelijker te maken als speelterrein. Uit de bewonersbevraging bleek dat er een sterke voorkeur uitging naar het behoud van het groene karakter van het parkje, dus een echt speelplein werd het niet. Het is wel een rustgevende plaats geworden waar mensen elkaar in een natuurlijke omgeving kunnen ontmoeten.”

Op basis van het ontwerpplan dat we aan de bewoners voorlegden, werden beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit bestond uit het dunnen van het boombestand, het terugzetten van het hakhout en het aanbrengen van inrichtingselementen. Er kwam een picknickzone met een bijkomende zitbank.

Ondanks het feit dat het niet de bedoeling was om er een echt speelplein van te maken, houden we toch telkens voor ogen dat we elementen aanbrengen die het voor kinderen en jongeren aantrekkelijk maken om naar het park af te zakken. Voor dit park specifiek zorgden we voor speelelementen zoals een vlonder en een avontuurlijke brug met hangkoord.

De stadsdienst Openbaar Domein zorgde een tijdje terug voor het rooien van bomen, terugzetten van hakhout en knotten van bomen. Hierdoor werden groenstruwelen “verjongd” en zullen de gerooide bomen zorgen voor de uitgroei van de naastgelegen bomen.  Aan de oostelijke kant verdwenen bomen, hakhout en bramen en aan de perceelsgrenzen gebeurden er snoeiwerkzaamheden. In graszones werden bloembollen in de grond gestopt. Vijvers en grachten werden gekuist, en er werden nieuwe bomen aangeplant.

Aannemer Van Holme bvba uit Lo-Reninge voerde de inrichtingswerken uit. De kostprijs bedraagt ongeveer 52.000 euro.