In 2013 kregen amper 8.000 van de 102.000 wachtenden een sociale woning

14 nov

In 2013 werden er door de sociale huisvestingsmaatschappijen in 9.986 dossiers een huurwoning toegewezen. In 7.999 gevallen ging het om iemand op de wachtlijst die nog geen andere sociale woning ter beschikking had. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem. “Dat wil zeggen dat op een totaal van 102.363 unieke kandidaat-huurders zo’n 7,8% van de mensen effectief werd geholpen. Met de huidige gang van zaken zullen sommige nieuwe kandidaat-huurders 10 jaar moeten wachten,” aldus Van Volcem die al langer pleit voor hervormingen in de sociale huisvesting. Uit de cijfers blijken ook grote provinciale verschillen. In Oost-Vlaanderen werden het minst aantal (6,7%) mensen op de wachtlijst geholpen. West-Vlaanderen scoort opmerkelijk beter (11,1%).

Deze cijfers bewijzen volgen Van Volcem dat het beleid zoals het tot nu werd gevoerd, heeft gefaald.  “De huurcontracten zijn levenslang en de huur is volgens inkomen, wat niet stimuleert om een job te zoeken. Nieuwbouw duurt veel te lang en de ruimte geraakt op. Louter blijven bijbouwen is geen oplossing,”  aldus Van Volcem, die in de vorige regeerperiode regelmatig het probleem aankaartte bij toenmalig minister Freya Van den Bossche. “Zij liet na om in te grijpen. Integendeel, ze heeft maatregelen genomen die het probleem groter hebben gemaakt, zoals het optrekken van de inkomensgrenzen.”

Tijdelijke huurcontracten zijn nodig

Van Volcem pleit al langer voor een hervorming van het sociaal huursysteem, met o.a. tijdelijke huurcontracten voor nieuwe sociale huurders. “We moeten na een tijdje evalueren of mensen die nu een sociale woning huren nog behoeftig zijn. 10 procent van de sociale huurders verdient vandaag ver boven de inkomensgrens. Door te werken met tijdelijke huurcontracten kunnen we de wachtlijsten inkorten en meer mensen helpen die het op dit moment écht nodig hebben. Dat is sociaal beleid,” aldus Van Volcem. In Wallonië hebben ze tijdelijke contracten al ingevoerd en ook in Nederland plant men dit te doen. Op aangeven van Van Volcem onderzoekt de Vlaamse Regering momenteel de mogelijkheden.

provincie standaard mutatie totaal aandeel mutatie t.o.v. openstaande dossiers aantal unieke kandidaat-huurders *
2013
ANTWERPEN 2.571 818 3.389 24% 7,30% 35.666 7,2%
LIMBURG 1.034 202 1.236 16% 8,40% 13.660 7,6%
OOST-VLAANDEREN 1.718 455 2.173 21% 5,70% 25.466 6,7%
VLAAMS-BRABANT 787 227 1.014 22% 7,20% 10.566 7,4%
WEST-VLAANDEREN 1.889 285 2.174 13% 9,80% 17.005 11,1%
7.999 1.987 9.986 102.363 7,8%
* statistisch bulletin VMSW

 

Lees hier de schriftelijke vraag aan minister Homans (N-VA) en haar antwoord.