Info RUP Militaire schietstand TIR

26 sep

Waar vandaag de schiettunnels en het vroegere kantine- en conciërgebouw staan, krijgt het terrein een woonbestemming. Het RUP legt de belangrijkste ontwerplijnen vast voor een nieuw woonproject:Op 7 oktober 2013 ging in het parochiaal centrum van Steenbrugge een informatievergadering door over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Den TIR. Het RUP omvat het volledige terrein van de vroegere militaire schietstand aan de Oude Kortrijkstraat: het vroegere conciërge- en kantinegebouw, de schiettunnels en het recente buurtpark. Ook het plein aan de Baron Ruzettelaan en de uitgang van het park naar de Schijfstraat maken deel uit van het plan.

de bouwmogelijkheden worden vastgelegd in een maximum bouwprofiel met een bouwhoogte die beperkt wordt tot 11 meter. Ten opzichte van de aanpalende tuinen moet een afstand van minstens 8 meter vrijgehouden worden. De gevelopbouw op de verdieping moet bezonning van de tuinen in de Schijfstraat garanderen.

Alle gemotoriseerd verkeer moet langs de zuidzijde van het terrein (kant Duiventorenstraat) naar de Baron Ruzettelaan. Parkeergelegenheid moet gegroepeerd worden. Voor het bestaande kantinegebouw aan het plein wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Sloop en nieuwbouw zijn niet uitgesloten wanneer dit een verbetering vormt voor de omgeving.

De Stad wenst het gebruik en de inrichting van het plein in samenhang met de nieuwe ontwikkelingen aan te pakken. Aan de kant van het park wordt een bijkomende toegang voor fietsers en voetgangers naar het park voorzien.

Dit RUP-voorstel moet nog een weg afleggen voor het van kracht wordt. Op 16 september 2014 keurde de Gemeenteraad het ontwerpplan voorlopig goed. Nu volgt een openbaar onderzoek van 3 oktober 2014 tot en met 1 december 2014. In die periode kan wie dat wenst het RUP inzien en eventueel opmerkingen of suggesties formuleren. Het ontwerp-RUP kunt u bekijken bij:

de dienst Ruimtelijke Ordening: Afdeling Bouwvergunningen, Oostmeers 17, gelijkvloerse verdieping, 8000 Brugge en dit van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u. en op dinsdag ook van 14 tot 18u.

de stedelijke Communicatiedienst: Administratief Centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge en dit van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30u. en van 14 tot 18u., op zaterdag van 9 tot 12 u.