Informatievergadering RUP Koning Albert I-Laan 26 november

6 nov

De dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge is bezig met het opmaken van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels. Het plangebied is gelegen in de deelgemeente Sint-Michiels. Woensdag 26 november 2014 organiseert de stad om 19u in de Stedelijke Basisschool te Sint-Michiels (Sint-Michielslaan 33) een informatievergadering.

 

De centrale as van het plangebied is het gedeelte van de Koning Albert I-laan tussen de Veldstraat en de Tillegemstraat van noord naar zuid en tussen de Expresweg en de spoorweg van west naar oost. Daarnaast werd er door Stad Brugge geopteerd om de bestaande BPA’s binnen het plangebied te herzien.

Bij de opmaak van dit RUP wordt rekening gehouden met volgende aandachtspunten:

– herziening van eerdere BPA’s (92 Rijselstraat, 157 Park Bloemenoord, 91 Centrum, 75 Parklaan, 94 Park De Rode Poort, 153 Leiselepark)

– het actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften om te kunnen voldoen aan de hedendaagse woonvormen met extra aandacht voor woonzorg

– een kader scheppen voor nabestemming van een aantal ambachtelijke zones

– ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken van binnengebieden (= gebieden volledig omsloten door bebouwing)

-realiseren van een kenniscluster tussen de scholencampussen zodat de campussen nog meer een meerwaarde kunnen betekenen voor de buurt

– aandacht voor open ruimte en groene verbindingen.

Om u hierover zo goed mogelijk in te lichten, organiseren wij binnenkort een informatie- en inspraakvergadering op woensdag 26 november 2014 om 19u in de Stedelijke Basisschool te Sint-Michiels (Sint-Michielslaan 33).  Het doel van deze bewonersvergadering is om u de toekomstige ontwikkelingen te laten zien.

Het studiebureau belast met de opmaak van het RUP, de bevoegde ambtenaren en de heer Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting, zullen daar de plannen toelichten.

Vanaf dinsdag 28 oktober liggen de plannen ter inzage op volgende locaties:

– Stedelijke Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge,

Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

– Gemeenteafdeling Sint-Michiels, Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels,

Open op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, op dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 11.45 uur.