Inspraakvergadering herinrichting Brug Steenbrugge

8 jun

Waterwegen en Zeekanaal en het stadsbestuur hebben plannen met de Brugse Stadsvaart. Komende weken organiseert men verscheidene informatieavonden. De plannen voor een nieuwe brug voor Steenbrugge een idee voor een mogelijke nieuwe sluis en het aanpakken van enkele knelpunten aan bod. Vanavond 8 juni vindt een nieuwe infovergadering plaats in het parochiaal centrum van Steenbrugge.


W&Z heeft verscheidene plannen. Zo wordt nagedacht over een tunnel of een nieuwe brug voor Steenbrugge, maar ook een nieuwe sluis om de Dampoortsluis te vervangen, is onderwerp van discussie. Tijdens de infoavond werd duidelijk dat veel inwoners vragen hebben over het idee om enkele bochten in het kanaal recht te trekken, om zo de scheepvaart vlotter te laten verlopen. Onder meer ter hoogte van de Gistfabriek en de brug van Steenbrugge zou de scherpe bocht onder handen moeten worden genomen.

Die knelpunten zijn de reden waarom schepen trager varen en daardoor blijven de bruggen langer openstaan. Maar om de bocht ter hoogte van de Gistfabriek recht te trekken, moeten ofwel de Spaanse pakhuizen gedeeltelijk verdwijnen of moet er een stuk van de drukke R30 weg. Tijdens de informatieavond werd duidelijk dat heel wat inwoners niet te vinden zijn voor het idee om aan de Spaanse pakhuizen te raken.

Studiebureau Grontmij gaf tijdens de informatieavond de nodige uitleg. De aanwezige inwoners mochten aan de hand van maquettes enkele voorstellen formuleren. De situatie is niet eenvoudig. Er is een nieuwe sluis nodig. Die zou voorbij de Krakelebrug kunnen komen, zodat alle binnenvaart naar Zeebrugge geen tijd verliest door de sluis. Maar dat betekent wel dat we daar een hoger waterpeil hebben waardoor grote schepen niet meer onder de Boudewijnbrug kunnen en er dus een nieuwe hoge brug zou nodig zijn.

De Vlaamse regering beslist wat er zal gebeuren in dit dossier. In september wordt een volgend rapport opgemaakt en zullen de Bruggelingen betrokken worden.

Bron: Het Nieuwsblad