INTERVIEW Van Volcem(Open VLD): tijdelijke huurcontracten in sociale huisvesting

29 sep

Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit al jaren voor tijdelijke huurcontracten in de sociale huisvesting. De nieuwe regering met Open VLD, N-VA en Cd&V is bereid dit standpunt over te nemen en de problemen in de sociale huisvesting aan te pakken. Enkele vragen over het pleidooi van het Vlaams Parlementslid.

Vanwaar het idee voor tijdelijke huurcontracten?

Van Volcem:  “Tot op heden was de Vlaamse Regering blind voor de meer dan 100 000 mensen op de wachtlijsten. Er zijn 147 000 sociale woningen in Vlaanderen, waarvan de helft aan ernstige renovatie toe is. Dit heeft een kost van 3 miljard euro. Men bouwt gemiddeld zo’n 2500 extra woningen bij per jaar. Zo geraken de wachtlijsten nooit ingekort. Dat tonen ook de cijfers. De wachtlijsten stijgen jaar na jaar.  Eens je een sociale woning krijgt toegewezen geldt dat tot nu voor je ganse leven. 4% verlaat z’n sociale woning. Levenslang wonen is voor sommige partijen een vorm van cliëntelisme. Dat remt de sociale mobiliteit. Als liberalen willen we mensen emanciperen.”

Wie zich berust in zijn situatie verbetert nauwelijks?

Van Volcem:  “Sociale mobiliteit is cruciaal. Wie werkt moet vooruit. Dus ook niet perse meer huur betalen.  Het gaat eigenlijk niet om de meest verdienende maar om rotatie van je patrimonium. De behoeftigen van vandaag zijn daarom niet de behoeftigen van morgen.  Je kan ook niet blijven bijbouwen. Dan word je operationele kost te hoog en kan je nog minder mensen helpen.”

Waarom verandert er nu pas iets?

Van Volcem:  “Toen ik dit de afgelopen vijf jaar bepleitte in het parlement was Minister van Wonen Freya Van den Bossche een fervente tegenstander van mijn plan. De socialisten vonden dat je niet enkel de armsten maar ook de middenklasse moet helpen met een sociale woning. Maar ondertussen stonden er wel 100 000 letterlijk in de kou.  Als schepen van Wonen in Brugge zag ik schrijnende situaties van mensen die ik niet kon helpen omdat de wachtlijsten te lang waren. Ik vind dat je iedereen in zo’n schrijnende situaties moet helpen.  Wie zich kan verbeteren moet op een bepaald moment het engagement aangaan om plaats te maken voor mensen die het op dat moment erg nodig hebben.  Liesbeth Homans (N-VA – nvdr. nieuwe minister van wonen) vertelde me dat ze mijn ideeën genegen was.  Eens je andere partijen overtuigd hebt, is de kans dat je iets kan realiseren uiteraard groter.”