Jaarlijks 3 procent van de woongelegenheden verkocht

18 jun

Van Volcem onderzocht ook het aantal woongelegenheden en het aantal transacties per centrumstad sedert 2005. “Opvallend is dat er in de centrumsteden in 2014 duidelijk meer woongelegenheden werden verkocht dan het jaar ervoor.  Antwerpen is koploper met 3,6% (zo’n verkochte woningen in 2014. , Genk is de hekkensluiter met 2,2% van de woningen die verkocht werden.   Oostende kent veel tweede verblijven, en heeft een oudere bevolking in tegenstelling tot Genk, 2 factoren die een invloed hebben.”AantalverkopenTotaalpatrimonium

Crisis beïnvloedt aantal verkopen nagenoeg niet

Over de jaren heen is er eigenlijk geen significante schommeling in het aantal verkopen ten opzichte van het aantal woongelegenheden. De crisis heeft er met andere woorden niet voor gezorgd dat er minder woningen werden verkocht in de centrumsteden.” stelt Van Volcem. “De stad blijft een aantrekkingspool voor heel wat mensen.”

 

2013 2014
Antwerpen 3,1% 3,6%
Oostende 3,2% 3,3%
Mechelen 3,2% 3,2%
Brugge 3,0% 3,1%
Gent 2,8% 3,1%
Aalst 2,8% 3,1%
Sint-Niklaas 2,8% 3,0%
Hasselt 2,4% 3,0%
Kortrijk 2,7% 2,9%
Roeselare 2,9% 2,8%
Turnhout 2,7% 2,8%
Genk 2,1% 2,2%
Leuven 2,3% 2,2%
Gemiddelde 13 c 2,9% 3,1%