Landuyts gebrekkig bestuur en onduidelijkheid zorgt voor wrevel bij stadsdiensten

26 feb

“Een recente interne nota duidt op veel ongenoegen over het bestuur van Landuyt en de gebrekkige communicatie met de Brugse stadsdiensten.” aldus fractieleider van Open Vld, Mercedes Van Volcem. Ze wil dat het stadsbestuur de gebreken op vlak van communicatie, huisvesting en efficiëntie aanpakt. “Landuyt moet hervormen en tegelijk duidelijk communiceren met het personeel. Het kan niet dat personeel die examens deed, daarover geen feedback krijgt. Blindelings overal mensen in pensioen niet vervangen is ook niet verstandig.”

“Het volstaat niet om de diensten te moderniseren met de aankoop van informaticamateriaal. De werkplekken, de wijze van samenwerking tussen de diensten, de omgang met ons personeel en de uitstraling naar de burger zijn cruciaal voor een goede waardering van de stadsdiensten door de Bruggeling.”  vervolgt Van Volcem.

Er is ontevredenheid bij het personeel over onder andere de examens die moeten leiden tot een vaste benoeming. “Heel wat jonge mensen namen deel aan dat examen einde vorige legislatuur maar krijgen nog steeds geen perspectief. Op dit moment wordt geen enkele vervanging gedaan van mensen die in pensioen gaat, maar op sommige diensten is dat onhoudbaar, gezien de grote vergrijzingsgraad. Er is ook te weinig prestatiebeoordeling, wat getuigt van een gebrek aan waardering voor onze hardwerkende personeelsleden. Landuyt laat die mensen allemaal in de kou.”

Bij alle echelons van de stad ervaart men een gebrek aan communicatie, zowel intern als naar de burger toe. “Ook al zijn zaken nog onduidelijk of hangende, toch is een gepaste communicatie aangewezen.  Heel wat bedrijven en ook overheden, communiceren via online platforms met de burger of klant over de stand van zaken van hun dossiers. Anno 2014 mag Brugge niet achterop hinken.”

“Het feit dat vele diensten nog in oudere gebouwen gehuisvest zijn zorgt ook niet voor een optimale werkomstandigheden.  Er is momenteel een enorme versnippering van de diensten, wat de efficiëntie en communicatie allesbehalve bevordert.” aldus Van Volcem. “Het is onduidelijk wat Landuyt wil. Staat hij nog wel achter het idee voor een centraal stadskantoor?”