Maandag 2 juli

1 jul

Vanaf 11 u vergaderingen. Start met Benedikt Bruggeman, nadien lunch, dienstbetoon, 16 u afspraak met Sum Research en nadien naar Harelbeke om te praten voor Open VLD hoe je campagne voert. Ben oud aan het worden …