Mercedes Van Volcem 2de op Vlaamse lijst van Open Vld

9 mrt

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (42) staat op de 2de plaats van de Vlaamse lijst van Open Vld. Van Volcem is fractieleider in de Brugse gemeenteraad en zetelt sinds 2009 in het Vlaams Parlement. Van Volcem was van 2006 tot 2012 schepen van Ruimtelijke Ordening, Erfgoed en Wonen in Brugge. “Mercedes maakt als parlementslid het verschil in dossiers rond woonbeleid, energie, ruimtelijke ordening, erfgoed en stedelijk beleid. Een absolute meerwaarde voor West-Vlaanderen. Ik ben trots dat we samen een blauwe tandem kunnen vormen.” aldus lijsttrekker Bart Tommelein.

Wie werkt moet vooruit is haar motto. Van Volcem wil vooral sociale mobiliteit bewerkstelligen. Zelf woonde ze tot haar 22 jaar in een sociale woning en werkte ze vanaf haar 13 jaar in een fruitwinkel. Ze wou haar sociale plafond doorbreken via studeren en werd advocaat. Bij haar eerste verkiezingen werd ze in 2000 rechtstreeks verkozen van op de twaalfde plaats (8 verkozenen) voor de Brugse gemeenteraad. In 2003 was ze kandidaat voor het Federaal Parlement en kreeg Van Volcem vanop de tiende plaats 8461 stemmen. Een jaar later behaalde ze voor het Vlaams Parlement van op de vierde plaats 10 673 stemmen. In 2006 was Mercedes lijsttrekker voor Open VLD en bracht ze haar partij na 18 jaar oppositie terug in de meerderheid. Van Volcem werd schepen van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing. Landuyt en De Fauw zonden haar in 2012 ondanks 50 procent meer voorkeurstemmen naar de oppositie. In 2009 werd Van Volcem verkozen in het Vlaams Parlement met 11.972 stemmen achter haar naam.
Intussen strijdt Van Volcem voor het behoud van de woonbonus en wil ze huurinkomsten en eigendom zeker niet verder belast zien. Ze wil mensen hun dromen in daden zien omzetten. In het Vlaams Parlement is Van Volcem een voorvechter om de overdreven subsidiëring van zonnepanelen aan te pakken. Ze schreef ook een conceptnota sociale huisvesting met voorstellen om de wachtlijsten in die sector weg te werken. Dit wil ze doen met onder andere de invoering van tijdelijke contracten en het stimuleren van de private huursector door het invoeren van een huurpremie in plaats van het steeds meer bijbouwen van sociale woningen. Ook op vlak van Ruimtelijke Ordening zat ze niet stil: het stadiondossier, de regeling met betrekking tot sociale last bij het grond- en pandendecreet en de eengemaakte omgevingsvergunning zijn dossiers waar het parlementslid zich in vast beet.

“Ik ga er opnieuw vol vuur tegenaan. We moeten de woonbonus behouden zodat wie nieuw bouwt ook nog kansen krijgt. We mogen de bouwsector niet destabiliseren door de woonbonus te schrappen zoals sommige partijen voorstellen. Het is een maatregel om onze lasten te verlagen en eigendomsverwerving te verhogen. Wie werkt moet vooruitgaan.” stelt Van Volcem. De Brugse wil ook zorgen voor dynamiek voor West-Vlaanderen. “West-Vlaanderen kent grote uitdagingen inzake mobiliteit: ik denk onder andere aan de ontsluiting van de haven van Zeebrugge en de ontsluiting van de Westhoek. Dat moet eindelijk ten gronde worden aangepakt.”

Mercedes is gehuwd met Francis Missault en heeft een zoon en een dochter.  Samen met haar man runt ze het advocatenkantoor Missault-Van Volcem.

Komende dinsdag worden de lijsten ter goedkeuring voorgelegd in de partij.