Mosterdgas lekt voor Vlaamse kust

2 mei

Mercedes Van Volcem stelt dat Vlaanderen een project voor innovatieve technieken zal opzetten om oorlogsmunitie op te ruimen.

Van Volcem (Open Vld) kaartte aan dat er veel oorlogsmunitie blijft liggen op de Paardenmarkt. Dat is een zandbank ter hoogte van Knokke. De Paardenmarkt werd in het verleden gebruikt voor oorlogsmunitie te dumpen tijdens Wereldoorlog I.

Onderzoek van de stalen toont immers aan dat er nu ook mosterdgas lekt in de Noordzee. Volgens Van Volcem en Minister voor Noordzee De Backer is er echter geen reden tot paniek.

“Dat er op de zandbank voor de kust van Knokke ook mosterdgas is aangetroffen, betekent niet dat er reden is tot paniek. De situatie op de zandbank Paardenmarkt, een munitiestortplaats met zo’n 35.000 ton oorlogsbommen uit de Eerste Wereldoorlog, wordt constant opgevolgd.”

Het kabinet van minister De Backer laat weten dat er twee weken geleden nieuwe stalen genomen zijn. De resultaten daarvan zijn echter nog niet bekend.

Van Volcem stelt dat het nu wachten is op de resultaten daarvan alvorens uitspraken te kunnen doen.

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid laat in dat kader donderdag aan Van Volcem weten dat het project “Opruiming gedumpte oorlogsmunitie Noordzee” één van de 50 innovatieve overheidsopdrachten van de overheid is. De afdeling Maritieme Toegang wil in het kader van dit project een test laten uitvoeren die moet aantonen op welke innovatieve manier de munitiestortplaats Paardenmarkt veilig en tijds- en kostenefficiënt kan worden opgeruimd. Na de zomer organiseert het departement hierover een marktconsultatie.

Van Volcem is tevreden dat aan de hand van Vlaamse technologie kan bekeken worden hoe de oorlogsmunitie kan opgeruimd worden.

“Er is weinig bekend over hoe mosterdgas zich gedraagt in zeewater. Mogelijk houdt het risico’s in voor het mariene milieu. Voor de mens is de concentratie veel lager dan de maximum toegelaten waarden.”