Nieuwe Dampoortsluis niet voor 2023

1 jan

Mercedes Van Volcem stelde enkele vragen omtrent de vooruitgang van de nieuwe Dampoortsluis in het Vlaams Parlement aan bevoegd minister Weyts. Daaruit blijkt dat de nieuwe sluis er niet zal komen voor 2023. Mercedes Van Volcem blijft dit dossier sterk opvolgen als parlementslid te Brussel en als schepen te Brugge.

Bericht uit Het Laatste Nieuws:

De nieuwe Dampoortsluis, broodnodig voor Brugge en de passage van grotere schepen langs de Ringvaart, komt er ten vroegste in 2023. “We vragen advies aan Unesco over de gevolgen voor het werelderfgoed”, zegt Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts. Mogelijk versmalt ook de R30 door een verbreding van de Ringvaart.

Zoals bekend krijgt Brugge er de komende jaren twee nieuwe bruggen bij. Vlaanderen trekt geld uit voor een nieuwe brug aan Steenbrugge én een nieuw sluizencomplex aan de Dampoort. Beide bruggen zijn vandaag verouderd en brengen problemen
met zich mee. De brug van Steenbrugge gaat te traag open en dicht en houdt het autoverkeer in een wurggreep. Aan de Dampoortsluizen is er om de haverklap miserie: de bruggen moeten regelmatig hersteld worden.

De Steenbruggebrug zou vervangen worden door een hoge brug, ten noorden van de huidige. En voor de vervanger van de Dampoortsluis geniet een alternatief stroomafwaarts ten opzichte van de huidige sluis, voorbij de Krakelebrug, de voorkeur.

“We hebben om advies gevraagd bij Unesco om na te gaan wat de impact van de nieuwe Dampoortsluis op Brugge als werelderfgoedstad kan hebben”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij antwoordde op een aantal actualiteitsvragen van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Voor de opmaak van die adviesvraag brengt het Agentschap Onroerend Erfgoed samen met de stad de waarde van het zicht en de attributen langs het kanaal in kaart.
Tegen het voorjaar van 2019 moet dat advies bekend zijn. “Daarna nemen we een beslissing over het voorkeursalternatief, waarna de vervolgstudies gestart worden”, zegt Weyts.

Gevoelig

Het kanaal moet voor het nieuwe sluizencomplex verbreed en verdiept worden. Vooral de verbreding van de Ringvaart ligt gevoelig. Dat kan enkel in de richting van de vesten of in de richting van de ringweg R30. “Het advies van Unesco zal hier
sturend zijn”, zegt Weyts, die daarmee eigenlijk al zegt dat er in de richting van de R30 wordt gekeken. De Brugse vesten zijn immers als stadsgezicht beschermd. “De groene vesten zijn een stadsgezicht en het is de mooiste tuin van Brugge”, reageert Mercedes Van Volcem, die vanaf januari schepen van Openbare Werken wordt. “Deze groene long aantasten, is niet wenselijk en daar zal ik me tegen verzetten. Vanaf 2019 willen we de vesten nog mooier maken met picknickbanken en chill zones.” Als het kanaal breder wordt, dan betekent dat een smallere R30 op die locatie. Ook daar zijn plannen voor in de maak, al is daar nog geen geld voor vrijgemaakt.

De verbreding is nodig om grotere schepen vanuit de haven richting binnenland te kunnen sturen. “Niet het aantal, maar wel de maximale grootte van de schepen wordt verhoogd”, zegt Weyts. “De timing van de vernieuwing van de Dampoortsluis is sterk
afhankelijk van de voortgang van de voorbereidende studies, de gehanteerde contractvorm en het vergunningstraject. Voorlopig kan worden vooropgesteld dat de werken kunnen starten in 2023.”