Nieuwe overkoepelende renovatiepremie

28 dec

“De Vlaamse regering besliste vrijdag 21 december definitief over de vereenvoudiging van de renovatie-, verbeterings- en aanpassingspremies. Ze voert één overkoepelende renovatiepremie in.” verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. “De verbeteringspremie wordt hierbij volledig geïntegreerd in de renovatiepremie. Beide premies richten zich tot dezelfde doelgroep en betoelagen dezelfde werken.”

De aanpassingspremie blijft afzonderlijk verder bestaan. Met deze laatste premie worden werken betoelaagd die ervoor zorgen dat de woning aangepast wordt aan de specifieke noden van de 65-plusser.

Daarnaast wordt ook de huursubsidie conform gemaakt aan het eerdere SVK-pro decreet en zijn ook enkele beperkte wijzigingen aan de huurpremie die worden ingevoerd.