Nieuwe steun voor de horeca

11 apr

Vorige regeringen verlaagden de BTW op voeding naar 12% en voerden lastenverlagingen door voor overuren en gelegenheidsarbeid.

“We bouwen hierop verder met een verdubbeling van het aantal goedkope overuren tot 360 per jaar, een verdubbeling van de gelegenheidsarbeid tot 200 dagen, eenversoepeling van studentenarbeid en tot slot de invoering van de flexi-jobs.” verduidelijkt Van Volcem.

Die flexi-jobs zijn een voorstel van Open Vld uit 2013 en werden opgenomen in het federale regeerakkoord. De flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die reeds een hoofdjob hebben in een andere sector. De werkgever betaalt een bevrijdende RSZ-bijdrage van 25% op de uren gepresteerd in de horeca. Het loon van de werknemer wordt fiscaal volledig vrijgesteld. Netto is dus bruto.

Ook de versoepeling van studentenarbeid en de verdubbeling van gelegenheidsarbeid zijn voorstellen van Open Vld die nu zullen worden uitgevoerd.