Nieuwe wachtlijsten in Vlaanderen

10 jan

Uit een evaluatie van de onthaalbureaus blijkt dat er een nieuwe wachtlijst is opgedoken in Vlaanderen. Naast de wachtlijsten voor de gehandicaptenzorg, de kinderopvang of de scholenbouw, heeft de Vlaamse regering nu twee nieuwe wachtlijsten op haar bord gekregen. De wachtlijst voor de inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatie en een wachtlijst voor een cursus Nederlands voor inburgeraars. “De Vlaamse regering is kampioen in het organiseren van wachtlijsten.” aldus Van Volcem.

“Niet alleen in het onderwijs, de kinderopvang, sociale huisvesting of de zorg, maar nu ook bij de maatschappelijke integratie van nieuwkomers in onze samenleving. Vlaamse kernbevoegdheden, waar deze Vlaamse regering geen adequate oplossing voor heeft gevonden. De evaluatie van de onthaalbureaus stelt dat ‘de overheidsmaatregelen niet toereikend zijn geweest voor het terugdringen van de wachtlijsten.”vervolgt Van Volcem.

Voor veel migranten is het kennen en het kunnen gebruiken van onze Nederlandse taal vaak een noodzakelijke voorwaarde op de arbeidsmarkt. In die optiek is het niet verwonderlijk dat Vlaanderen het slechtst scoort in heel de Europese Unie om mensen afkomstig van buiten Europa aan een job te helpen. 20% van de inburgeraars moet minstens zes maanden wachten voor een eerste gesprek in het kader van een cursus Nederlands en 40% moet even lang wachten voor een cursus maatschappelijke oriëntatie. Het is duidelijk dat ministers Bourgeois (N-VA) en Smet (Sp.a)  op dit beleidsdomein hebben gefaald.

Ondertussen is federaal staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) erin geslaagd om de instroom van nieuwkomers sterk te verminderen, en ook de verstrengde federale wetgeving op gezinsvorming heeft voor een afname van het aantal nieuwkomers gezorgd. Dat we dan, ondanks de federale hulp, opnieuw wachtlijsten zien ontstaan in Vlaanderen voor cursussen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie, kunnen we alleen maar toeschrijven aan een falende Vlaamse regering.

“De Vlaamse regering wordt, door de 6e staatshervorming, vanaf volgend jaar voor heel wat extra bevoegdheden verantwoordelijk. Straks verschuift het zwaartepunt van alle verantwoordelijkheden naar het Vlaams niveau. Een verlenging van Peeters II zou dramatisch zijn, want deze ploeg van CD&V-N-VA en Sp.a is nog niet eens opgewassen tegen de uitdagingen die ze vandaag heeft. Dat is na vier jaar opnieuw pijnlijk duidelijk geworden.” Stellen fractieleider Bart Tommelein en Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem