Nu al tekort voor sociale woonleningen

12 mrt

Mercedes wil een oplossing voor het gebrekkig beleid van de Vlaamse Regering inzake sociale woonleningen. “Er is al in maart een tekort aan budget. Muyters pest Freya op kap van jonge starters. Ik heb een gans andere visie dan de minister inzake sociale huisvesting. Een van de weinige zaken waarbij ik het beleid van de minister ondersteun zijn de sociale woonleningen, en dan heeft men deze al voor 2 jaar op rij verkeerdelijk begroot. Je kan met een sociale woonlening mensen goed helpen om aan eigendomsverwerving te doen.”aldus Van Volcem.