Oneerlijke concurrentie in bouw aanpakken

10 jul

Oneerlijke concurrentie van buitenlandse werkgevers eist een zware tol bij de Vlaamse bouwondernemingen. Het voorbije jaar gingen hierdoor circa 5.000 arbeidersbanen verloren maakt KMO-bouwfederatie Bouwunie vandaag bekend. “Het is fundamenteel dat elke bouwondernemer gelijk moet kunnen concurreren.  Te complexe wetgeving en ongelijke arbeidsvoorwaarden zijn onrechtvaardig en zorgen voor wantoestanden in de sector.” reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.  

Van Volcem pleit ervoor dat lokale en bovenlokale overheden bij aanbestedingen verder kijken dan de goedkoopste prijs. “Overheden moeten streng toezien dat bij aanbestedingen geen sociale fraude gepaard kan gaan. Kwaliteit van het afgeleverde werk, maar ook werkomstandigheden moeten meespelen bij de beslissing.  Bovendien moeten onze overheden een gelijk speelveld creëren voor elke bouwondernemer. Dat kan door het schrappen van heel wat complexe regels zoals de elektronische aanwezigheidsregistratie en de nieuwe regels rond schijnzelfstandigheid. Tegelijk moeten we gelijke arbeidsvoorwaarden realiseren voor iedereen die op een Belgische werf aan de slag is.” Hiermee treedt ze de wensen van Bouwunie bij.

“Wanneer een buitenlandse werkgever alle wettelijke verplichtingen respecteert, heeft hij een tot 6 procent lagere loonkost dan een Vlaamse werkgever.” becijferde Bouwunie.  “Een aantal buitenlandse werkgevers lappen bepaalde regels aan hun laars of maken handig misbruik van de Europese regels. Hun loonkost is tot 40 procent lager.”