Open Vld: Afschaffen woonbonus staat voor collectieve verarming. Daar passen wij voor.

24 jun

Open VLD wil de woonbonus in geen geval afschaffen.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem en Vlaams fractieleider Bart Tommelein zijn zeer duidelijk. “Het afschaffen van de woonbonus zou een collectieve verarming betekenen voor ongeveer drie vierde van de Vlamingen en daar passen de liberalen voor.” Volgens Open Vld hebben woningeigenaars ook nood aan een rechtszeker kader, dat nieuwe kopers vertrouwen geeft. “Je moet mensen duidelijk zeggen wat er op vlak van fiscaliteit staat te gebeuren: wij kiezen voor de woonbonus en de optie om de registratie met 50% te halveren”, aldus Van Volcem en Tommelein. Tommelein: “Ongeveer 75% van de mensen in Vlaanderen zijn eigenaar van een woning. Dat is een bijzonder belangrijk maatschappelijk gegeven. Het verwerven van een eigendom betekent immers een dam tegen armoede. Het is de vierde pensioenpijler voor heel wat Vlamingen. De woonbonus, toch een fiscale aftrek in een regio waar al bijzonder veel belastingen worden betaald, afschaffen zou de woningprijzen doen ineenstorten en voor een algemene verarming zorgen. Wie nu een woonlening afbetaalt, mag dat niet doen om op het einde vast te stellen dat zijn of haar woning sterk in waarde is gedaald.”

De liberalen willen dat de volgende Vlaamse regering binnen het woonbeleid de focus verlegt naar het optimaliseren van de private huurmarkt. De huurmarkt kampt immers met vele uitdagingen en heeft nood aan een nieuw beleid.

Private huurmarkt stimuleren

Mercedes Van Volcem: “Ook de onderzoekers van de KULeuven stellen vast dat er nauwelijks maatregelen zijn voor private huurders. Er moet dringend een heroriëntering komen van het sociaal woonbeleid, dat duidelijk verkeerd wordt aangepakt. Wie vandaag een sociale woning krijgt, krijgt die levenslang, terwijl er 130.000 mensen op een wachtlijst staan. De volgende Vlaamse regering moet voor een opwaartse doorstroming zorgen. Dat kan maar door private verhuurders te koesteren, onder andere door de overreglementering tegen te gaan. Maar ook door private huurders op gelijke wijze te behandelen als sociale huisvestingmaatschappijen die tal van voordelen genieten.”

We moeten via de private huurmarkt eigentijds, betaalbaar en kwalitatief wonen, mogelijk maken. Dat is de echte uitdaging voor de nieuwe regering”,  zo besluit Van Volcem.