Open VLD : Drie maand huurwaarborg moet zwakke huurmarkt versterken, zeggen Mercedes Van Volcem en Gwenny Devroe

30 mei

Vlaams parlementsleden Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Gwenny De Vroe (Open Vld) bepleiten de uitbreiding van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. “We moeten de zwakke huurmarkt ondersteunen.  De verhuurders worden vaak geconfronteerd met wanbetalers waardoor ze afhaken.  Bij huurachterstand krijg je pas je vonnis en uitdrijving na drie maand wanbetaling. Bovendien moet er ook nog betekend worden aan het OCMW.  De rekening loopt vaak op tot 6 maand huurderving. De helft van de private huurders hebben theoretisch recht op een sociale woning maar slechts 23 procent schrijft zich in.

De helft van de verhuurders zijn sociale verhuurder zonder subsidie. De huurprijs is begrensd doordat er een zwakke huurmarkt is, zegt Van Volcem.  Door verhuurders meer zekerheden te geven, motiveer je hen om degelijke panden op de huurmarkt te brengen, zegt Devroe.  Tegelijk pleitten ze voor een huurwaarborglening, zodat de financieel zwakkere huurders toch uit de slag kunnen als ze 3 maand huur moeten betalen. In 2007 ging de huurwaarborg van 3 naar 2 maanden huur. Voor een aantal verhuurders was dat het zoveelste slag in het gezicht.

Huurwaarborglening

“De zwakste huurders kunnen bij de overheid terecht om hun huurwaarborg te lenen. Deze kunnen ze dan stapgewijs terug betalen.  Eigenlijk motiveren we hen dan om de huurwaarborg te sparen. Zo hoeven ze in de toekomst dan geen lening meer aan te gaan als men nog wil huren. Even belangrijk is dat we nauw samenwerken met het OCMW die vaak ook borg staat voor de huurwaarborg als mensen bijvoorbeeld in budgetbegeleiding zijn.”

De huurwaarborg dient voor achterstand huur maar ook voor schade.

Mercedes Van Volcem
Gwenny Devroe