Open Vld PLUS is voor AirBnB, we leven in de nieuwe tijd en Brugge moet daar als toeristische stad op inspelen. 

13 nov

AirBnB maakt het voor jongeren net betaalbaar om nog een woning in de binnenstad te kopen als ze overtollige kamers kunnen verhuren. ‘De zon mag op gaan voor iedereen.’, stelt Van Volcem. ‘De regels inzake brandveiligheid zijn trouwens Vlaams gereglementeerd.’ 

Er zijn 83 hotels in de binnenstad met een 3300 tot 3500 kamers. Gastenkamers en Airbnb (met domicilie) zijn daar een gezonde aanvulling op en zorgen voor een divers aanbod. Brugge kent nu al een hotelstop en vakantiewoningenstop. Wie naast een hotel woont, kent ook zijn buren niet. De hotelsector mag geen concurrentie vrezen. Integendeel.

In de binnenstad is het woongebied en in woongebied kunnen diverse functies. Door AirBnB kunnen we jonge mensen naar de stad lokken. Zowel jonge toeristen als jonge kopers. Bovendien helpt verhuren van kamers ook de vele singles die slechts één inkomen hebben.

Vandaag zijn er maar 17 procent jonge gezinnen in de binnenstad. De stad Brugge kent trouwens een zeer matige prijsevolutie inzake wonen. Vooral appartementen zijn duurder geworden door onvoldoende  aanbod. Daarom is wonen aan het water de oplossing alsook de vernieuwing op de Koning Albertlaan een goede visie.

De prijzen van woningen in Brugge zijn minder vlug gestegen dan de woningen in Leuven, Gent, Mechelen en Antwerpen. Bovendien zegt de prijs niet alles. Ook oppervlakte, renovatiegraad en het inkomen van de inwoner speelt een rol.

Positief is dat het inkomen van de Bruggeling proportioneel meer is gestegen dan de woningprijzen in de meeste centrumsteden. Doordat de stad in inwoners niet aangroeit stijgen de prijzen iets hoger dan de inflatie.  Dat is eigenlijk een perfect scenario voor een markt.

Van de dertien centrumsteden evolueerde Brugge samen met Genk de voorbije jaren het meest betaalbaar. Het gemiddeld inkomen ging goed omhoog en de woningprijzen gingen in vergelijking met veel andere steden gematigder omhoog.


*studie ‘Woonbeleid in de 13 Vlaamse centrumsteden’ van Mercedes Van Volcem.

Woonbeleid is heel belangrijk maar complex. Wel 20 factoren spelen een rol. AirBnB sis een goeie zaak en elke gedomicileerde inwoner mag meegenieten van zeven miljoen toeristen en niet alleen de 83 hotels. Als liberaal ben ik voor een vrije markt.

We moeten wel nog meer inzetten op kwaliteit en vernieuwing en mix aan functies toelaten zodat verblijfstoeristen hun weg naar het mooie Brugge vinden. Toerisme Is het hart van een welvarend Brugge. Ook de winkels en de horeca en tal van toeleveranciers leven ervan.