Open Vld wil einde bushalte-soap

19 nov

Open VLD Brugge stelt samen met de Brugse busreiziger vast dat de tijdelijke bushalte aan de Schouwburg voor de 3e keer verplaatst werd. “Na de terechte klachten over een gebrek aan inspraak door enkele ondernemers werd een volgens ons goed plan B gevonden met de installatie in de Van Ooststraat” stelt gemeenteraadslid Jasper Pillen. Pillen merkt samen met fractieleider Mercedes Van Volcem op, dat de halte ondertussen werd verhuisd naar de Willaertstraat. “Hier kon de halte blijkbaar niet blijven omdat ze de laad en loszones van de Schouwburg inpalmden. Dit risico was blijkbaar bij de betrokken diensten bekend en getuigt dus weer van een gebrekkige planning” aldus de raadsleden. Tot slot werd de halte nu verder in de Willaertstraat geplaatst.

Amateuristisch

“Dit dossier begon slecht en de behandeling ervan is ondertussen helemaal amateuristisch geworden” aldus Pillen en Van Volcem. “Wij wensen van de stad te vernemen waarom de halte nu al 3 keer verplaatst moest worden. Het kostenplaatje dat verbonden is aan dit knip- en plakwerk willen we ook vernemen.”

Open VLD herhaalt dat “mits duidelijke communicatie en overleg deze vaudeville nooit plaats had moeten vinden”.