Overgebleven zusters beslissen mee over toekomst complex

9 jan

De stad Brugge trekt 30.000 euro uit om het Engels klooster in de Speelmansrei te laten opmeten. Dat kan een nieuwe invulling krijgen. De elf overgebleven zusters tussen 70 en 90 jaar zitten mee aan tafel met de stad. Ze gebruiken maar een deel van de gebouwen en hebben moeite om het hele complex te onderhouden. Ten laatste binnen twee jaar moet een ‘toekomstproject’ klaar zijn.

De komende jaren verliezen ook in Brugge verscheidene kerkgebouwen, kloosters en pastorieën hun huidige bestemming. Dat was eerder al het geval bij het klooster van de Rode Nonnen. In overleg met het bisdom en de kloostergemeenschappen wil de stad alvast een belangrijkere rol spelen bij de herinvulling van de waardevolle gebouwen. Eén daarvan is het Engels klooster. Er verblijven nog slechts 11 zusters met een leeftijd tussen de 70 en de 90 jaar. De tuin van het Engels Klooster behoort tot een goed bewaard en volledig ommuurd complex in de Brugse binnenstad, maar werd vorig jaar enkele dagen uitzonderlijk opengesteld voor het publiek. Dat bracht toen een stevige opkomst van Bruggelingen teweeg die dit stukje groen nooit eerder van zo dichtbij konden zien. De gebouwen zelf zijn niet toegankelijk voor bezoekers. “De zusters hebben in het verleden zelf aangegeven bezorgd te zijn over de toekomst van hun patrimonium en willen zoeken naar opties”, zegt burgemeester Renaat Landuyt (Sp.a). “Ze willen het complex ook in goede orde bewaren en de geest van de plek behouden. In dat geval is de stad een goede partner. Wij willen vermijden dat dit domein in handen komt van projectontwikkelaars. Mensen hebben in het verleden vaak veel geld geschonken aan de kerkfabrieken, om net hun erfgoed in goede staat te behouden.”

Bezorgd

De zusters zitten daarom zelf rond de tafel met de stad om zelf mee te kunnen beslissen. In die zin lijkt het Engels klooster een eerste ‘case’, waarbij stad en klooster samen een toekomst uitstippelen. Die kan dan later eventueel als voorbeeld voor andere projecten dienen. Brugge haalt intussen 30.000 euro uit het Stedenfonds om het Engels klooster te laten opmeten. Het doel is om ten laatste binnen twee jaar een concreet voorstel te hebben voor een project.

Woningen?

“We reiken momenteel iedereen de hand, want we zijn bezorgd om ons religieus erfgoed. Veel van onze kloostergemeenschapen zitten met een oudere bevolking”, aldus Landuyt, die benadrukt dat zowel de kloostertuin als de gebouwen van het Engels klooster zo veel mogelijk toegankelijk moeten worden voor het publiek. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) ziet alvast mogelijkheden voor dit stukje Brugge. “Dit is kwalitatief woongebied, maar er is ook veel groen met de tuinen van de boogschuttersgilden en van het domein in de Peterseliestraat. Dit biedt perspectieven om de knappe tuin van het Engels klooster te verbinden met die groene zones én met de Vesten. In het klooster zelf zie ik alleen ruimte voor woningen voor jonge gezinnen. Wonen in een klooster kan zelfs het project rond cohousing (een gemeenschappelijk woonproject voor meerdere gezinnen, red.) in Brugge lanceren. Ik zie ook mogelijkheden om eventueel een bakker, strijkwinkel of kinderdagverblijf in het gebouw onder te brengen. Deze buurt kan zo’n extra diensten nog gebruiken.”

Bron: Het Laatste Nieuws