Brugge

Heraanleg Prins Leopoldstraat: fase 1 & 2 bijna af

BRUGGE – De Prins Leopoldstraat, de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg, was dringend aan vernieuwing toe. Ook de vernieuwing van de riolering was dringend, na meerdere schadegevallen op de hoofdriolering. Fase 1 en 2 van de werken zijn zoals gepland op 13 juni opgestart, maar door onvoorziene problemen zijn deze verlengd tot begin oktober. Wanneer deze fasen afgerond zijn, gaat de derde fase, die van de kruising met de Driekoningenweg tot en met huisnummer 25 loopt, van start. 

werken openbaar domein brugge prins leopoldstraat

Timing

Fase 1 en 2 – begin oktober afgerond (door onvoorziene omstandigheden zijn deze wat verlengd).

Fase 3 – begin oktober tot eind november 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur.

Fase 4 – van 7 november tot 23 december 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur

Bereikbaarheid

Om de riolerings- en wegeniswerken van fase drie vlot te laten verlopen is de Prins Leopoldstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de kruising met de Driekoningenweg en Prins Leopoldstraat huisnummer 25. De kinderopvang, die zich op huisnummer 42 bevindt, zal te voet wel steeds bereikbaar zijn.

Om fase vier, die huisnummer 25 tot de Moerkerkse Steenweg behelst, veilig te laten verlopen is er geen toegang voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Moerkerkse Steenweg. Dit vanaf 7 november (behoudens onvoorziene omstandigheden). Vanaf 15 oktober is de Prins Leopoldstraat wel opnieuw te bereiken voor al het verkeer komende vanuit de Maalse Steenweg, de Driekoningenweg en de Leopold de Bruynestraat tot aan de werken (behoudens onvoorziene omstandigheden).

Tijdens de kerstvakantie zal de Prins Leopoldstraat toegankelijk zijn voor de bewoners doordat er tijdelijk steenslag op de weg zal liggen. In januari beginnen de werken aan de bovenbouw.

Voetgangers en fietsers kunnen de werken wel steeds veilig passeren. Bewoners en bezoekers kunnen hun woning te allen tijde te voet bereiken.  

Verkeersveiligheid

De straat wordt een fietsstraat. Op die manier zal de snelheid in de straat minderen, op aanvraag van de bewoners. Dit ook omdat er een school en kinderopvang in de straat aanwezig zijn. We geven bijzondere aandacht aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo creëren we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg en is er gefocust op het veiliger maken van de oversteekplaatsen aan de Beukenfee en aan het kruispunt met de Maalse Steenweg. Aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat komen ook aangepaste bochtstralen.

Bij het ontwerp werd een maximum aan parkeergelegenheid behouden, ook op aanvraag van de bewoners.

Duurzaam

Als schepen van Openbaar Domein ijver ik enorm voor voldoende groen in de straten en voor duurzame, toekomstgerichte ontwerpen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangebracht in de Prins Leopoldstraat, aangezien de bestaande riolering volledig versleten is. Zo’n gescheiden stelsel voert afvalwater en hemelwater apart af, waardoor er bij hevige regenval ook minder kans is op het overstromen van afvalwater.

In de straat komen er 14 plantvakken met beplanting. Dit zorgt voor een maximale infiltratie van regen- en oppervlaktewater. Ten opzichte van de parkeerstrook worden deze verzonken aangelegd, zodat ze ook het regenwater van de straat kunnen bufferen. In de plantvakken zullen Zwarte Elsen en het Canadees dwergkornoelje komen.

Ook vernieuwing van de openbare verlichting staat op de planning tijdens de werken. Deze verandert naar led-verlichting, een duurzamere manier van verlichting. Het verledden van de openbare verlichting zorgt voor een lager energieverbruik en voor minder CO2-uitstoot. Dit heeft dus heel wat voordelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.