Raad voor Verkiezingsbetwistingen geeft Open Vld en N-VA Blankenberge gelijk

10 dec

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaf Open VLD en N-VA Blankenberge gelijk, naar aanleiding van een klacht van de oppositie omtrent de vorming van de nieuwe coalitie. De nieuwe coalitie kwam er na het ontslag van eerste schepen Johan Van Eeghem (SP.A). “Als leidende partij in het bestuur van onze stad is het onze plicht voor de nodige zekerheid en stabiliteit te zorgen.  Open VLD Blankenberge staat voor een maatschappij die mensen samenbrengt, niet één die polariseert en verdeelt.” aldus Franky Maelstaf.

 Open VLD wil nu verder besturen met een solide partner, N-VA Blankenberge. Alle inwoners, alle bevolkingsgroepen zullen daarbij de nodige aandacht krijgen. De nieuwe coalitiepartner bewees intussen vanuit de oppositie constructief te willen meewerken aan het bestuur van onze stad. Ook in het OCMW bleek meermaals dat N-VA en Open VLD op één lijn zitten.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen stelt nu ook heel duidelijk dat de voordracht van Open Vld en N-VA Blankenberge in overeenstemming is met de wetgeving terzake. De vetragingsmanoeuvres van de Voorzitter van de gemeenteraad ten spijt zullen beide partijen dinsdag aanstaande Mevr. Dumery opnieuw voordragen als schepen. Deze keer zal ze de eed wel afleggen en zal het College dus uitgebreid worden met Daphné Dumery. We hopen dan ook dat deze beslissing voldoende is om het partijpolitiek getouwtrek achter ons te laten. Alle klokken zijn gehoord en de bevoegde instanties hebben zich uitgesproken. Nu kunnen we met de vernieuwde ploeg ten voordele van de hele gemeenschap aan de slag.

Onder ons liberaal beleid zullen wij erop toezien dat ons “steedje” de komende jaren verder bloeit en de nodige impulsen krijgt waar ze die nodig heeft. Onze beleidsmensen staan hiervoor borg en vragen u hiervoor dan ook jullie volmondige steun.