Rapport Peeters II: 51/100

4 mrt

Vandaag loopt de regering Peeters II van CD&V, Sp.a en N-VA op haar laatste benen. Tijd voor een evaluatie. Wat werd er effectief gerealiseerd van de vele beloftes in het regeerakkoord van 2009? Is Vlaanderen vijf jaar na het aantreden van Peeters II inderdaad een sterkere Europese topregio geworden?
Van de 100 beloftes blijken 35 niet nagekomen, 28 onvoldoende nagekomen, en 37 beloftes effectief uitgevoerd. Als we voor de onvoldoende een half punt geven dan is het resultaat van het rapport Peeters II 51/100.

De structurele aanpak van grote problemen (files, welzijn, onderwijs, sociale huisvesting) schoof de Vlaamse Regering voor zich uit.  Lees hier het uitgebreid rapport.

1. Onderwijs (7,5/16)

De hervorming van het secundair onderwijs is uitgesteld. Evenals een nieuw lerarenloopbaanpact en maatregelen om jonge leerkrachten in het beroep te houden. Er kwam wel een gelijkschakeling in de omkadering kleuter-en lageronderwijs. Lees meer.
2. Mobiliteit en Openbare werken (5/12)
Slechts 6 van de 51 missing links werden gerealiseerd. Van een hervorming van de Lijn of de ontsluiting van Zeebrugge is er geen sprake. Er werd wel gewerkt aan het onderhoud van de wegen. Lees meer.

3. Ruimtelijke Ordening (4/9)
De vaststelling van het nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de vereenvoudiging van de MER-procedure kwamen er niet.  Het decreet complexe infrastructuurwerken en de digitale bouwaanvraag kwamen er wel. Lees meer.

4. Welzijn (7,5/15)
De invoering van de Vlaamse hospitalisatieverzekering, de maximumfactuur van de thuiszorg en de kindpremie kwamen er niet. Het nieuw decreet jeugdhulp en een nieuwe regeling voor adoptie kwam er wel. Lees meer.

5. Werk en economie (8/13)
Vlaanderen groeit niet richting een topregio zoals de beoogde doelstelling. Te weinig doortastende maatregelen. Er kwam wel een hervorming van de 50+ premie en een betere samenwerking tussen OCMW’s en de VDAB.  Lees meer.

6. Energie (3,5/6)
Het Vlaamse Energiebedrijf blijkt één grote flop. Ook de kosten voor de netbeheerders rijzen de pan uit, ook al was de doelstelling om deze te ‘beperken’. De ecologiepremie werd wel uitgebreid en de regering nam energie-efficiëntiemaatregelen.  Lees meer.

7. Begroting en financiën (1/4)
Werken moet lonen. De afschaffing van de jobkorting door de Vlaamse Regering betekende een slag in het gezicht van de hardwerkende Vlaming. De doelstelling ‘eerlijke en evenwichtige fiscaliteit voor gezinnen en bedrijven’ legde men naast zich neer. Lees meer.8. Inburgering (3,5/5)
Er ligt een nieuw integratiedecreet en men realiseerde een academische opleiding islamitische godsdienstwetenschappen. Lees meer.
9. Binnenlands bestuur (5,5/10)
De interne staatshervorming is mislukt.  De wirwar aan bestuurslagen is er nog steeds. Ook een beperkter takenpakket voor de provincies of  vrijwillige fusies bleven dode letter. Het aantal provincieraadsleden werd afgebouwd en men realiseerde planlastenvermindering voor gemeenten. Lees meer.
10. Wonen (5,5/10)
Er kwamen geen nieuwe regels voor het klein beschrijf of fiscale stimuli voor wie woning verhuurt. Ook het Grond-en Pandendecreet onverkort uitvoeren bleek een fiasco. Wel kwam er een nieuw erkenningsbesluit voor de SHM’s en een harmonisering van sociale leningenstelsel. Lees meer.“Van een nota die niet bepaald uitblonk in wervende ambitie mag je een topscore verwachten. 51/100 is allesbehalve een topscore. Het is duidelijk dat deze Vlaamse Regering van wachtlijsten en stilstand niet voor herhaling vatbaar is.” besluit Van Volcem.