Registratierechten hervormen & hypotheekrechten afschaffen

22 jan

Omdat jonge gezinnen of mensen met een lager inkomen moeilijk een eigen woning kunnen verwerven, stelt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) voor om de hypotheekrechten af te schaffen, maar ook om de registratierechten te hervormen. Ze pleit voor een algemene verlaging van de registratierechten voor de eerste schijf van 200.000 euro. “Het huidige systeem met het kadastraal inkomen is onrechtvaardig.”

Wie vandaag een bescheiden woning koopt, kan genieten vaneen ‘klein beschrijf’ van 5%. Of een woning bescheiden is, wordt bepaald door het kadastraal inkomen. “Maar dat KI is niet het juiste referentiepunt”, meent Mercedes Van Volcem(Open Vld). “In steden kunnen kleinere woningen vaak een hoger KI hebben dan grote woningen op het platteland. Bij een nieuwbouw is het KI ook altijd hoger.” Om die onrechtvaardigheid te stoppen, stelt Van Volcem een algemene verlaging van de registratierechten voor. Op de eerste schijf van 200.000 euro zou voortaan slechts 5% aan registratierechten betaald moeten worden. Voor het bedrag boven de 200.000 euro blijft het op 10%. Daarnaast stelt het Vlaams parlementslid ook voor om het gunstig registratietarief dat sociale woningmaatschappijen krijgen (1,5%) uit te breiden naar de kandidaat-kopers die in aanmerking komen voor een sociale woning. Ten slotte wil Mercedes Van Volcem ook af van het hypotheekrecht van0,3%. “Dat moet afgeschaft worden”, zegt ze kordaat. “Het is een asociale maatregel. Want hoe meer je leent, hoe meer je betaalt. Het zijn dan ook starters die het kind van de rekening zijn.”

Bron: Eigen & Het Laatste Nieuws